Logotype

Castellum 2021 i korthet

Välbefinnande

Målet är att alla medarbetare alltid ska må bra. För Castellum handlar det om att främja hälsa, välbefinnande och förbättrad produktivitet. Och att verksamheten ska kännetecknas av jämställdhet och mångfald.

Castellums åtagande

Vi ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Värdegrunden ger vägledning i vardagen

Castellums värdegrund, Castellumandan, ger vägledning i vardagen och i olika arbetssituationer kring vad man kan förvänta sig av en medarbetare på företaget och hur man ska agera internt mot varandra.

En flexibel arbetsplats

Hela arbetslivet står inför en omdaning som Castellum anser sig möta bäst genom att också praktisera förändringen i den egna verksamheten. När pandemin bröt ut införde bolaget distansarbete för många medarbetare och ser att det är ett viktigt komplement till kontoret även framöver, inte minst för att minska arbetsresor.

En arbetsplats där alla mår bra

Hälsa och säkerhet samt en god arbetsmiljö är prioriterat i  Castellum. Målsättningen är en hälsosam arbetsplats utan olyckor. Genom ett strukturerat arbetssätt arbetar bolaget proaktivt för att stärka medarbetarnas hälsa, förebygga risker och undvika arbetsrelaterade olyckor.

Castellumandan

Personliga

Proaktiva

Passionerade

Pålitliga

Jämställdhet och mångfald

För Castellum är det viktigt att verksamheten präglas av jämställdhet, mångfald och lika rättigheter för alla. 2025 ska bolaget  ha uppnått en långsiktig jämn könsfördelning på alla positioner och andelen medarbetare med internationell bakgrund ska ha ökat till 20 % för att på sikt spegla samhällets sammansättning. En del i arbetet med jämställdhet och mångfald handlar också om att säkerställa jämställda och konkurrenskraftiga löner.

Engagemang hos företag och medarbetare

Sedan slutet av 2020 genomför Castellum månadsvis medarbetarundersökningen Castellum Experience. Det genomsnittliga utfallet under 2021 visar på ett engagemangsindex som ligger strax över genomsnittet bland jämförbara företag. På Castellum bedrivs kompetensutveckling såväl internt som externt. Kompetensutveckling kan vara utbildning som är anpassad till medarbetarnas arbetsuppgifter men också utbildning inom områden som koncernen fokuserar på. Castellum deltar också i olika samarbeten med t. ex. IVA (Kungliga Ingenjörs­ och Vetenskapsakademien), där nyanlända akademiker ges möjlighet till praktik.