Logotype

Castellum 2021 i korthet

Hållbarhet

Castellum har alltid arbetat hållbart. Vi har minskat vår miljöpåverkan, arbetat med energieffektivitet och hållbarhetscertifierat våra fastigheter. Vi är långsiktiga samhällsbyggare. Hållbarhet är integrerat i allt vi gör. Och i alla våra investeringar.

Den hållbara staden

2030 ska Castellum ha netto-noll koldioxidutsläpp. 2017 fastställde styrelsen en konkret hållbarhetsstrategi – Den hållbara staden 2030 – med 22 mätbara delmål och åtgärder för att nå det långsiktiga målet, vilken revideras och uppdateras varje år.

Den hållbara staden 2030 består av fyra fokusområden: planeten, framtidssäkring, välbefinnande och uppförande. Utifrån fokusområdena driver Castellum verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapar långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv.

Hållbarhetsutmärkelser

Castellums mål att vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag bekräftas av den internationella uppmärksamhet som bolaget får för sitt hållbarhetsarbete. De externa utmärkelserna bekräftar bolagets starka hållbarhetsposition och visar att ägare och investerare premierar det väl utvecklade hållbarhetsarbetet.

Certifiering

Castellum arbetar för att alla nybyggnadsprojekt ska hållbarhetscertifieras. Castellum arbetar också med att skapa lokaler med fokus på hälsa och välmående för hyresgästerna.

Klimatscenarier

Castellum använder klimatscenarier för att identifiera finansiella och operativa risker och möjligheter kopplade till klimatförändringar som påverkar bolaget, både på kort och lång sikt. Syftet är att säkerställa att både verksamheten och fastighetsbeståndet har förutsättningar att hantera klimatförändringar.

Case: Jobbsprånget

Praktikplatsen hjälpte Reshma att bli en del av samhället.