Logotype

Castellum 2021 i korthet

Castellum 2021

Året i korthet

Året i korthet

2021 var ännu ett händelserikt år och Castellum fortsatte växa. Aktiviteter som genomförts under året är en del i den långsiktiga strategin för att leverera på tillväxtmålet och bidrar till att befästa Castellums position som ett av Nordens största kommersiella fastighetsbolag.

Kvartal 1

Utvecklar kontor i Slakthusområdet

Castellum utvecklar ett helt kvarter med kontor på frisparksavstånd från Tele2 Arena vid Slakthusområdet i Stockholm. 25 000 kvm moderna lokaler för arbetsplatser.

Lanserar Accessy – det nyckellösa kontoret

Med 250 livs levande testpiloter lanseras den digitala plattformen Accessy som är en del av Castellums app Life@Work. Med nyckeln i mobilen slipper man gå runt med nyckelknippa i fickan och plastkort dinglande runt halsen.

Castellum lägger bud på Entra

Castellum offentliggör det frivilliga utbytes- och kontanterbjudandet för att förvärva aktierna i norska Entra. Senare meddelar Castellum att erbjudandet dras tillbaka då man inte uppnått tillräckligt hög acceptgrad.

Logistikförvärv i Öresund

Castellum förvärvar en serie logistikfastigheter i Malmö och Helsingborg som befäster Castellum som proaktiv och ledande aktör inom svensk logistik.

Säljer fastigheter till Blackstone

Castellum avyttrar 53 fastigheter inom logistik för 4,8 mdkr till kapitalförvaltaren Blackstone.

Inleder energisamarbete med elbolag

Castellum inleder samarbete med målet att avlasta landets ansträngda elsystem med fem energibolag: Göteborg Energi, Öresundskraft, Växjö Energi, Jönköping Energi och Tekniska verken i Linköping.

Kvartal 2

Först med WELL-certifiering av hela fastighetsportföljer

2016 blev Castellum först i Norden med WELLcertifiering. Ett pionjärsteg tas 2021 genom att ansluta Castellum till WELL Portfolio, ett nytt program för att certifiera hela portföljer av fastigheter.

Forskningssamarbete med KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)

Castellum inleder samarbete med KTH. Syftet är att undersöka hur pandemins lärdomar kring flexibelt arbete kan omvandlas till nyttig ”best practice”. RISE IVF, Göteborgs universitet och Scania deltar också.

Utvecklar nytt logistiknav i Göteborg

Castellum tecknar en avsiktsförklaring med Göteborgs Hamn om att utveckla området Halvorsäng till ett av Nordens ledande logistiknav. Ett partnerbolag där Castellum och hamnen äger lika delar.

Förändringar i koncernledningen

Henrik Saxborn meddelar styrelsen i Castellum att han beslutat att lämna rollen som vd och koncernchef under 2021. Ulrika Danielsson meddelar att hon beslutat att lämna sin roll som CFO i Castellum.

Lanserar konceptet nyckelfärdigt kontor

Castellum introducerar ett nytt koncept för kunder som vill förena hållbarhet och hälsa med maximal flexibilitet och service – ett nyckelfärdigt kontor att längta till.

Rapporten om Framtidens arbetsliv presenteras

Efter ett år med förändrade förutsättningar presenteras undersökningen om framtidens arbetsliv. Tryggheten gör comeback och fler vill ha ett flexibelt arbetsliv även efter pandemin.

Läs mer om Framtidens arbetsliv

Kvartal 3

Förvärvar finska fastigheter

Castellum förvärvar en finsk fastighetsportfölj genom att förvärva Kielo med 22 högkvalitativa kontorsfastigheter i Finlands mest attraktiva tillväxtcentra och snabbast växande universitetsorter.

Förvärvar ytterligare aktier i Entra

Castellum förvärvar ytterligare aktier i norska Entra och ökar sin exponering mot den norska kommersiella fastighetsmarknaden. Genom förvärvet blir Entra ett intressebolag till Castellum.

Castellum lägger bud på Kungsleden

Castellum lämnar ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Kungsleden att förvärva alla aktier i bolaget i syfte att bolagen ska gå samman.

Emission hybridobligationer Castellum emitterar 

Hybridobligationer med en löptid till första möjliga inlösen om 5,5 år och en fast kupong om 3,125 %. Emissionslikviden användes bl.a. till förvärv och projektutveckling.

Utses till världens mest hållbara kontorsutvecklare

Global Real Estate Sustainability Benchmark visar för sjätte året i rad att Castellum är världsledare i hållbarhet inom kategorin kontor/industri med 95 poäng av 100 möjliga.

Kvartal 4

Nordens främsta fastighetsbolag i global hållbarhetsutvärdering

Framgångarna fortsätter för Castellums hållbarhetsarbete när bolaget får högst betyg av alla nordiska fastighetsbolag i den årliga hållbarhetsutvärderingen CDP (Carbon Disclosure Project).

Försäljning av fastigheter i Helsingborg

Under kvartalet avyttrar Castellum fastigheter i Helsingborg. Försäljningspriset uppgick till 2,4 mdkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om ca 120 mkr.

Castellum bidrar till att hantera elkrisen

Svenska byggnader ska förvandlas till aktiva effektresurser som avlastar det ansträngda nationella elnätet. Det är visionen bakom ett samverkansprojekt som Castellum ingår i med fem elnätsbolag.

Castellum fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Kungsleden

Mer än 90 % av aktieägarna i Kungsleden tackar ja till erbjudandet. Det nya Castellum får ett fastighetsvärde på ca 176 mdkr, inklusive andelen i intressebolaget Entra, och förstärker positionen som den ledande börsnoterade kommersiella fastighetsaktören i Norden. 

Förändringar i koncernledningen

Den 8 december tillträder Biljana Persson som ny vd för Castellum och Ylva Sarby Westman tillträder sin post som vice vd och CFO.

Händelser efter periodens slut

Den 10 januari 2022 utser Castellums styrelse dåvarande styrelseordförande Rutger Arnhult till ny vd. Den 1 mars tillträder Maria Strandberg som CFO och ersätter Ylva Sarby Westman på posten.

Castellum avyttrar tolv fastigheter i Gävle till Fastighets AB Regio. Försäljningspriset uppgår till
ca 2,3 mdkr efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt ca 130 mkr.

Rysslands invasion av Ukraina har skapat oro i många ekonomier runt om i världen. För närvarande är det för tidigt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna av konflikten.