Logotype

Castellum 2021 i korthet

Hamn med gamla anor blir nytt nordiskt logistiknav

Göteborgs Hamn och Castellum ska tillsammans utveckla området Halvorsäng till att bli ett ledande logistiknav i Norden. Där ska lager byggas som på ett hållbart sätt kan hantera gods från hela världen för vidare transport över hela Skandinavien med lastbil eller tåg.

Göteborgs hamn är Skandinaviens största. Den har varit en port mot världen sedan 1600- talet. Det var härifrån på 1700-talet porslin från Asien nådde den svenska marknaden och på 1800-talet under utvandringen till USA var det här som 100 000-tals svenskar lämnade landet. Göteborgs hamn var också mottagaren av de första bananerna som nådde Sverige under tidigt 1900-tal. Nästan 30 % av Sveriges utrikes - handel passerar idag Göteborgs hamn och över 50 % av all containerhantering sker här.

Göteborgs Hamn och Castellum bildar gemensamt utvecklingsbolag

För att förbättra Göteborgs attraktivitet i en alltmer globaliserad värld har Göteborgs kommun låtit det helägda Göteborgs Hamn att ta fram planer på att utveckla en logistikpark för att stärka godsnavet Göteborg. I juni 2021 tecknade Göteborgs Hamn ett avtal med Castellum om att starta ett gemensamt utvecklingsbolag för logistikfastigheter i Halvorsäng i anslutning till hamnen.

Det samägda bolaget ska utveckla och bygga logistikfastigheter och därefter äga dem gemensamt. Göteborgs Hamns insats är marken på 270 000 kvm, som värderas till 800–900 mkr, medan Castellum kommer investera upp till 1 mdkr under kommande år. Beräknad byggstart är andra kvartalet 2022. Planen är att området ska vara färdigbyggt inom fyra år.

Castellum klimatsmart och affärsmässigt bäst

Jill Söderwall, affärsområdeschef för Business Areas på Göteborgs Hamn, berättar i en intervju i affärstidningen Dagens Industri, att Castellum valts ut som partner i en öppen tävling. Att Castellum vunnit beror på en kombination av bolagets högst ställda klimatmål och den goda affärsmässigheten i bolaget menar Söderwall.

Nästan 30 % av Sveriges utrikeshandel passerar idag Göteborgs hamn och över 50 % av all containerhantering sker här.