Logotype

Castellum 2021 i korthet

Framtidens arbetsplats välkomnar medarbetarna

Synen på arbetslivet har förändrats. Trenden mot ökad flexibilitet har förstärkts samtidigt som medarbetarnas krav på arbetsgivarna ökar visar undersökningen Framtidens arbetsliv som Castellum genomför varje år.

I filmklassikern Moderna tider från 1936 med skådespelaren Charlie Chaplin gestaltas framtidens arbetsliv. Det är en mörk framtidsvision som tecknas av arbetsplatsen. Där arbetarna har monotona uppgifter och arbetsmiljön är usel och den psykiska och fysiska hälsan dålig. Men framtidsvisionen har inte slagit in speciellt väl. I alla fall inte i vår del av världen. Många människor upplever lyckligtvis numera att de har meningsfyllda arbetsuppgifter och att de kan utföra dem i en bra miljö och på ett flexibelt sätt. Och det fysiska och psykiska välmåendet och värderingar blir allt viktigare.

Unga saknar kontoret mest

Människor vill kunna fortsätta med ett flexibelt arbetssätt även efter pandemin, menar Lena Lid Falkman, forskare inom aktivitetsbaserade arbetsplatser vid Handelshögskolan i Stockholm. De arbetsgivare som kan erbjuda flexibilitet kommer ha en stor konkurrensfördel när kraven på dem ökar. Samtidigt visar årets undersökning att unga är de som saknar kontoret och kollegorna mest. Trångboddhet och större behov av chefens stöd när man är ny på arbetsmarknaden kan vara orsaker till detta.

Coworking har vuxit kraftigt de senaste åren. Det innebär arbetsplatser som delas av flera företag och kan ses som en slags delningstjänst inom kontor ungefär som Uber eller Airbnb finns på andra områden. Coworking är enkelt, kostnadseffektivt och klimatsmart. Castellum har varit en av pionjärerna inom coworking och är den största aktören i Norden genom dotterbolaget United Spaces.

Kollegorna viktigast av allt

Vad är då det viktigaste av allt på en arbetsplats för att den ska vara attraktiv? I undersökningen uppger 87 % att bra kollegor är det allra viktigaste. Arbetsplatsens läge och flexibla arbetstider kommer också högt. Närheten till handel och tjänster kommer långt ner. Det kan vara ett tecken i tiden när man inte längre fysiskt behöver bege sig till butiker för att handla, eller gå på restaurang, utan genom e-handel kan få nästan vad man vill levererat till dörren. Kontrasten till arbetaren Charlie Chaplin i filmen Moderna tider som är så bunden till sin plats i fabriken att han till slut fastnar i ett gigantiskt kugghjul kunde inte var större.