Castellums hållbarhetsutmärkelser 2019

Under 2019 har Castellum fortsatt fått uppmärksamhet internationellt för bolagets hållbarhetsarbete.

Dow Jones Sustainability Index

Castellum behåller för fjärde året i rad platsen som det enda nordiska bolaget i fastighets- och byggsektorn i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), vilket inkluderar de bolag inom alla branscher i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet. Dow Jones Sustainability Index (DJSI), ägt av RobecoSAM, bjuder varje år in över 3 500 noterade bolag i alla branscher internationellt att delta i utvärderingen. De som presterar i topp globalt kvalificerar sig till detta prestigefulla index som funnits sedan 1999 i syfte att styra investerare mot mer hållbara investeringar. Castellum är ett av sju svenska bolag som kvalificerat sig till indexet.

Korad etta i världen av GRESB

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) gör varje år en global genomgång av hållbarhetsarbetet i stora fastighetsbolag och fonder och i årets studie deltog 800 fastighetsbolag världen över. Castellum placerar sig för fjärde året i rad som global sektorledare, vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn Kontors- och industrilokaler.

Medlem i Carbon Disclosure Project (CDP)

Castellum ingår i the Climate Disclosure Leadership Index och har betyget A– på skalan A till D-. CDP är en oberoende, icke vinstdrivande organisation med världens största insamling av information kring företags klimatpåverkan.

EPRA Gold

EPRA (European Public Real Estate Association) arbetar för att förbättra standarden och transparensen inom fastighetsbranschen för att skapa ökad trovärdighet och därmed ökad trygghet för investerare. Priset för bästa hållbarhetsrapportering i Europa, EPRA Gold, är ett erkännande av att Castellum både gör det vi lovar inom hållbarhetsområdet och dessutom är tydliga i kommunikationen.

Klimatmål godkända av SBT

Castellum har som första fastighetsbolag i Norden fått sitt klimatmål godkänt av initiativet Science Based Targets (SBT). Castellums mål är att till 2030 uppnå 100% klimatneutralitet från verksamheten och därmed stötta FN:s klimatavtal och de nationella ambitionerna om ett fossilfritt Sverige.

Dow Jones Sustainability Indices (Icon)

 

GRESB (Icon)
CDP (Icon)

 

sBPR (Icon)
Science Based Targets (Icon)

 

MSCI (Icon)

2019 fick Castellum AB betyget AA (på en skala mellan AAA-CCC) av MSCI ESG Ratings assessment.

The use by Castellum of any MSCI ESG Research LLC or its affiliates (“MSCI”) data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Castellum by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided ‘as-is’ and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.

Castellum satsar 100 procent på solceller

Som ett led i att nå vårt övergripande hållbarhetsmål att till 2030 bli 100 procent klimatsmart har Castellum satt igång projektet ”100 på sol”, vilket är en av Nordens största solcellssatsningar. Projektet innebär att vi planerar att bygga upp till 100 solcellsanläggningar på våra byggnader fram till 2025.

Under 2019 påbörjade Castellum 14 projekt avseende nya större solcellsanläggningar.

– Vi måste alla bidra till att bekämpa klimatkrisen. Fastigheter är idag en av de största utsläpparna av koldioxid. Därför har vi i branschen ett särskilt ansvar. Solceller är ett effektivt sätt för oss att gå mot en klimatneutral verksamhet. Idag är Castellum Nordens mest hållbara fastighetsbolag, så det är bara naturligt att vi går före och visar vägen, säger Henrik Saxborn, vd Castellum.