Hållbarhet

Hållbarhet

Castellum är ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag och hållbarhetsarbetet är fullt integrerat i verksamheten och präglar såväl ägande, förvaltning, utveckling av fastighetsportföljen som våra kundrelationer, medarbetare och finansiering. Hållbarhetsarbetet på Castellum handlar om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt och skapa långsiktiga lösningar utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället. Vi är övertygade om att våra investeringar i hållbarhet kommer att skapa högre lönsamhet och därmed aktieägarvärde för Castellums aktieägare.

15%

energibesparing år 2025 jämfört med 2015.

50%

av fastighetsbeståndet i kvm ska vara miljöcertifierat 2025.

100%

Netto-noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi före 2030.

40-60%

jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025.

4%

av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.

1%

vattenbesparing per år.

Den hållbara staden

Hållbara staden

Läs mer

Planeten

Läs mer

Framtidssäkring

Läs mer

Välbefinnande

Läs mer

Uppförande

Läs mer