Kundcase: Domstolsverket

Nya Domstolsverket at dawn (Photo)

Castellum bygger norra Europas största arbetsplats för jurister

Castellum utvecklar nya lokaler för Domstolsverket i Malmö, med start 2020. De nya domstolslokalerna har plats för ca 600 personer och blir därmed norra Europas största arbetsplats för jurister. Investeringen beräknas uppgå till ca 1,2 Mdkr..

– Det läge som Castellum kunde erbjuda centralt i Malmö och nära kommunikationer är en av många viktiga parametrar för vårt val av lokal, säger Marina Lindgren Sand, chefsarkitekt och chef för lokalenheten på Domstolsverket.

Skissbild – Nya Domstolsverket, Malmö (Photo) Sketch: New Swedish National Courts Administration building, Malmö (Photo)

När Domstolsverket utredde olika alternativ för en möjlig placering av lokaler för Malmö tingsrätt och Förvaltningsrätten i Malmö föll valet på Castellums förslag till nya och mer rymliga lokaler i Nyhamnen i Malmö, centralt belägna nära centralstationen. Nyhamnen är ett av Malmö stads viktigaste utvecklingsområden och här bygger Castellum även nytt huvudkontor för energibolaget E.ON.

– Projektet har en lång historik och har utvecklats i nära samarbete med både Malmö stad och Jernhusen, säger Marina Lindgren Sand.

Den planerade nybyggnationen omfattar ca 23 000 kvm och projektet är ett av Castellums största byggprojekt genom tiderna. Domstolsbyggnaden, ritad av Henning Larsen arkitekter, är unikt utformad och väl anpassad till den nya stadsdelen.

Marina Lindgren Sand (Photo)
Marina Lindgren Sand,
Chefsarkitekt

För att kunna utveckla så här omfattande lokaler till en större myndighet krävs både lyhördhet och erfarenhet. Involverade parter och Domstolsverkets projektgrupp måste ta hänsyn till och samverka med inte bara de domstolar som ska sitta i byggnaden utan även med alla andra aktörer som kommer att röra sig där och ha det som arbetsplats, exempelvis nämndemän, åklagare, advokater och tolkar samt personal från Kriminalvården och Polisen. Det behövs ett gediget skalskydd och säkerhetstänk samt väl genomtänkta utrymmen med plats för såväl förhandlingsytor som publika ytor och kansli.

– Det är ett komplext och omfattande projekt att utveckla lokaler för domstolar i den här storleken. Våra lokalval styrs av Domstolsverkets lokalförsörjningsstrategi och viktiga kriterier är t ex säkerhet, tillgänglighet och närhet till kommunikationer. Men också att det ska vara kostnadseffektivt och hållbart, säger Marina Lindgren Sand.

”Projektet har en lång historik och har utvecklats i nära samarbete med både Malmö stad och Jernhusen.”

Marina Lindgren Sand