Större förvärv

Corner building (Photo)

6 Fastigheter i Linköping

6 FASTIGHETER I LINKÖPING

 

 

De sex fastigheterna i Linköping är kontorsfastigheter om cirka 69 000 kvm, centralt belägna i nära anslutning till Castellums övriga fastigheter i Linköping. Förvärvspriset uppgick till 1 624 Mkr. Fastigheterna är uthyrda till 95%. När de är fullt uthyrda bedöms hyresintäkterna uppgå till ca 112 Mkr. Förvärvet innebär att Castellum blir en av de två största aktörerna i staden.

Läge:

 

Linköping

Yta:

 

ca 69 000 kvm

Tillträde

 

mars 2019

Investering:

 

1 624 Mkr

6 Fastigheter i Linköping (Photo)

Gullbergsvass 1:12 och 1:2, Göteborg

Gullbergsvass 1:12 och 1:2, Göteborg (Photo)

GULLBERGSVASS 1:12 OCH 1:2, GÖTEBORG

 

 

Förvärvet omfattar två kontorsfastigheter på Lilla Bommen 5 och 6 med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 16 600 kvm. Förvärvspriset uppgår till 865 Mkr inklusive omkostnader. Kontorslokalerna är belägna strax intill Castellums befintliga kontorsfastighet på Lilla Bommen i centrala Göteborg. Byggnaderna är uthyrda till 98%.

Läge:

 

Göteborg

Yta:

 

ca 16 600 kvm

Tillträde

 

mars 2019

Investering:

 

865 Mkr

Markförvärv för e.on, del av hamnen 22:31, Malmö (Photo)

Markförvärv för E.ON, Del av Hamnen 22:31, Malmö

MARKFÖRVÄRV FÖR E.ON, Del av hamnen 22:31, Malmö

 

 

Castellum genomförde i april i 2019 ett markförvärv i Nyhamnen i centrala Malmö. Marken kommer användas till att uppföra nytt nordiskt huvudkontor för E.ON om ca 24 500 kvm och byggnaden planeras vara färdigställd till andra kvartalet 2021.

Läge:

 

Nyhamnen, Malmö

Yta:

 

Tillträde

 

april 2019

Investering:

 

148 Mkr

Större fastighetsförvärv under 2019

 

 

 

 

Hyresvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

Yta, kvm

 

Mkr

 

kr/kvm

 

Uthyrnings
­grad jan 2020

 

Anskaff­
ningsvärde, Mkr

 

Tillträde

 

Kategori

6 fastigheter i Linköping

 

68 897

 

112

 

1 600

 

95%

 

1 624

 

mars 2019

 

Kontor

Gullbergsvass 1:12 & 1:2, Göteborg

 

16 604

 

42

 

2 550

 

98%

 

865

 

mars 2019

 

Kontor

Kol 13 & Kungsängen 14, Västerås

 

7 551

 

11

 

2 000

 

99%

 

215

 

dec19/jan20

 

Kontor

Godsfinkan 1, Malmö

 

 

 

 

 

206

 

nov 2019

 

Mark Domstolsverket

Del av Hamnen 22:31, Malmö

 

 

 

 

 

148

 

april 2019

 

Mark E.ON.

Sunnanå, Malmö

 

10 606

 

7

 

716

 

100%

 

124

 

jan 2020

 

Logistik

Större fastighetsförsäljningar under 2019

 

 

 

 

Hyresvärde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastighet

 

Yta, kvm

 

Mkr

 

kr/kvm

 

Under­
liggande fastig­
hetspris, Mkr

 

Uppskjuten skatt omkostn., Mkr

 

Försäljn. pris netto, Mkr

 

Frånträde

 

Kategori

20 fastigheter i Sundsvall

 

154 491

 

258

 

1 650

 

3 465

 

–165

 

3 300

 

mars 2019

 

Kontor/
samhällsfastighet/
handel

Boländerna 28 & 4, 35:1 & 2, Uppsala

 

49 795

 

69

 

1 396

 

695

 

–26

 

668

 

april 2019

 

Handel