Sålda fastigheter under 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratmeter per lokalslag

 

 

 

 

Fastighet

 

Gatuadress

 

Kommun

 

Förvärvsår

 

Bygg/
Omb. år

 

Kontor

 

Handel

 

Lager/Logistik

 

Lätt industri

 

Bostäder

 

Övrigt

 

Totalt

 

Markyta

 

Tax.värde

 

Anm

Region Mitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetjärnet 6

 

Finnögatan 5 C

 

Linköping

 

2010

 

1996

 

2 388

 

 

 

 

 

 

2 388

 

8 328

 

10 623

 

B

Beryllen 1

 

Urbergsgatan 90

 

Norrköping

 

2016

 

1971

 

3 002

 

2 990

 

183

 

 

 

4 031

 

10 206

 

10 970

 

 

 

Källemo 1

 

Källemogatan 12

 

Vaggeryd

 

1995

 

1956/1988

 

 

 

7 552

 

 

 

 

7 552

 

48 347

 

11 123

 

B

Yggen 1

 

Krokvägen 1

 

Vaggeryd

 

1995

 

1985/1989

 

450

 

 

 

5 853

 

 

 

6 303

 

18 598

 

11 581

 

 

Bleckslagaren 6

 

Handelsgatan 1

 

Örebro

 

2008

 

1982

 

 

 

1 964

 

2 362

 

 

 

4 326

 

22 243

 

14 721

 

B

Gällersta-Gryt 4:9

 

Gällerstavägen

 

Örebro

 

1995

 

1969

 

 

 

11 625

 

 

 

 

11 625

 

42 143

 

24 606

 

 

Summa Region Mitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 840

 

2 990

 

21 324

 

8 215

 

 

4 031

 

42 400

 

150 629

 

72 654

 

 

Region Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boländerna 28:3

 

Stångjärnsgatan 10

 

Uppsala

 

2000

 

1971

 

 

24 706

 

1 064

 

 

 

 

25 770

 

64 871

 

256 600

 

B

Boländerna 28:4 A

 

Verkstadsgatan 11

 

Uppsala

 

2003

 

2002

 

2 124

 

 

 

 

 

 

2 124

 

4 500

 

23 200

 

 

Boländerna 28:4 B

 

Stångjärnsgatan 8B

 

Uppsala

 

2003

 

1987

 

 

4 100

 

 

 

 

 

4 100

 

10 981

 

42 408

 

B

Boländerna 35:1

 

Bolandsgatan 18

 

Uppsala

 

2006

 

2006

 

 

8 466

 

 

 

 

250

 

8 716

 

26 193

 

71 018

 

B

Boländerna 35:2

 

Bolandsgatan 20

 

Uppsala

 

1995

 

1981

 

 

9 085

 

 

 

 

 

9 085

 

9 600

 

31 567

 

B

Summa Region Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 124

 

21 651

 

 

 

 

250

 

24 025

 

51 274

 

168 193

 

 

Region Norr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgaren 3

 

Södra järnvägsgatan 35, 37-39

 

Sundsvall

 

2016

 

1992/1932

 

5 122

 

 

 

 

708

 

155

 

5 985

 

3 895

 

41 433

 

B

Borgaren 6

 

Södra järnvägsgatan 35, 37-39

 

Sundsvall

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 217

 

 

Byggmästaren 2

 

Landsvägsallén 4

 

Sundsvall

 

2016

 

1954/2005

 

6 751

 

 

 

 

 

332

 

7 083

 

5 850

 

52 271

 

 

Guldsmeden 15

 

Storgatan 50

 

Sundsvall

 

2016

 

1970/2004

 

5 441

 

 

33

 

 

 

96

 

5 570

 

2 015

 

36 000

 

 

Hercules 2, 8, 9

 

Rådhusgatan 3 m fl

 

Sundsvall

 

2016

 

1979/1995

 

3 762

 

55

 

 

 

373

 

43

 

4 233

 

921

 

32 152

 

 

Hovrätten 2

 

Storgatan 37-39 m fl

 

Sundsvall

 

2016

 

1974/2004

 

30 581

 

 

 

 

 

185

 

30 766

 

11 843

 

154 133

 

 

Idrottsparken 2, 3

 

Universitetsallén 2-8

 

Sundsvall

 

2016

 

2002

 

8 537

 

 

 

 

 

55

 

8 592

 

3 100

 

85 328

 

 

Järnvägsstationen 2

 

Stuvarvägen 21

 

Sundsvall

 

2016

 

2008

 

11 008

 

 

 

 

 

44

 

11 052

 

4 958

 

151 200

 

 

Måsen 14

 

Västra Långgatan 42, 45, Södra Järnvägsgatan 41

 

Sundsvall

 

2016

 

1978/2002

 

28 161

 

 

12

 

 

 

1 584

 

29 757

 

28 415

 

212 408

 

 

Neptunus 5

 

Kyrkogatan 3

 

Sundsvall

 

2016

 

1967

 

5 779

 

 

 

 

 

168

 

5 947

 

1 713

 

 

 

Notvarpet 8

 

Skepparplatsen 1

 

Sundsvall

 

2016

 

1959/1995

 

8 122

 

 

 

 

 

 

8 122

 

13 519

 

50 800

 

B

Nyttan 3, 6

 

Torggatan 6-8, Kyrkogatan 18, Storgatan 17

 

Sundsvall

 

2016

 

1899/1967

 

1 447

 

2 341

 

 

 

1 881

 

8

 

5 677

 

1 756

 

61 266

 

 

Nyttan 7

 

Storgatan 21 m fl

 

Sundsvall

 

2016

 

1892/1960

 

2 088

 

3 019

 

 

 

2 163

 

172

 

7 442

 

2 168

 

112 200

 

 

Olympen 4

 

Storgatan 22 m fl

 

Sundsvall

 

2016

 

1975/1999

 

5 906

 

3 279

 

227

 

 

 

236

 

9 648

 

3 078

 

79 200

 

 

Stadshuset 2

 

Kyrkogatan 19, Rådhusgatan 22

 

Sundsvall

 

2016

 

1868

 

900

 

2 899

 

 

 

 

56

 

3 855

 

2 620

 

18 200

 

 

Stuvaren 1

 

Stuvarvägen 5-17

 

Sundsvall

 

2016

 

1960/1988

 

4 476

 

1 386

 

251

 

 

 

273

 

6 386

 

8 215

 

46 800

 

 

Tullpaviljongen 1

 

Stuvargatan 25, Stuvarvägen 27

 

Sundsvall

 

2016

 

1999/2005

 

4 265

 

 

 

 

 

112

 

4 377

 

 

49 400

 

B

Summa Region Norr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132 346

 

12 979

 

523

 

 

5125

 

3 519

 

154 491

 

94 066

 

1 185 008