Region Väst

Castellums fastighetsbestånd i Region Väst per kategori och område 2019-12-31

 

 

Antal
fastigheter

 

Yta tkvm

 

Hyresvärde
Mkr

 

Hyresvärde
kr/kvm

 

Ekonomisk
uthyrningsgrad

 

Hyresintäkter Mkr

 

Fastighets­
kostnader Mkr

 

Fastighets­
kostnader kr/kvm

 

Driftsöverskott Mkr

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås

 

7

 

37

 

31

 

846

 

88,5%

 

28

 

9

 

236

 

19

Centrala Göteborg

 

22

 

141

 

322

 

2 267

 

95,2%

 

307

 

69

 

475

 

238

Halmstad

 

3

 

15

 

17

 

1 130

 

88,4%

 

15

 

3

 

211

 

12

Hisingen

 

12

 

84

 

172

 

2 053

 

97,5%

 

168

 

36

 

428

 

132

Härryda

 

2

 

17

 

22

 

1 308

 

98,1%

 

21

 

2

 

109

 

19

Högsbo, Sisjön

 

10

 

52

 

60

 

1 167

 

86,4%

 

52

 

13

 

261

 

39

Kungsbacka

 

3

 

6

 

6

 

984

 

97,1%

 

6

 

1

 

220

 

5

Mölndal

 

6

 

20

 

25

 

1 230

 

95,3%

 

23

 

4

 

240

 

19

Summa kontor

 

65

 

372

 

655

 

1 760

 

94,6%

 

620

 

137

 

367

 

483

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås

 

5

 

46

 

46

 

1 011

 

96,6%

 

45

 

11

 

240

 

34

Centrala Göteborg

 

3

 

20

 

37

 

1 845

 

82,0%

 

30

 

5

 

234

 

25

Halmstad

 

4

 

33

 

51

 

1 515

 

96,6%

 

49

 

7

 

203

 

42

Kungsbacka

 

2

 

3

 

5

 

1 588

 

100,0%

 

5

 

 

198

 

5

Mölndal

 

1

 

8

 

8

 

1 047

 

100,0%

 

8

 

1

 

86

 

7

Summa samhällsfastigheter

 

15

 

110

 

147

 

1 337

 

93,2%

 

137

 

24

 

216

 

113

Lager/Logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås

 

10

 

78

 

47

 

597

 

80,5%

 

38

 

12

 

150

 

26

Centrala Göteborg

 

1

 

4

 

3

 

687

 

93,4%

 

2

 

 

131

 

2

Halmstad

 

1

 

12

 

7

 

622

 

99,1%

 

7

 

1

 

134

 

6

Hisingen

 

25

 

283

 

222

 

780

 

90,8%

 

202

 

35

 

116

 

167

Härryda

 

1

 

7

 

5

 

813

 

97,5%

 

5

 

 

71

 

5

Högsbo, Sisjön

 

10

 

53

 

48

 

911

 

79,1%

 

38

 

9

 

173

 

29

Kungsbacka

 

5

 

49

 

45

 

911

 

94,7%

 

42

 

7

 

149

 

35

Mölndal

 

16

 

108

 

103

 

960

 

96,3%

 

100

 

17

 

155

 

83

Summa lager/logistik

 

69

 

594

 

480

 

808

 

90,4%

 

434

 

81

 

136

 

353

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås

 

4

 

14

 

18

 

1 230

 

95,5%

 

17

 

5

 

314

 

12

Centrala Göteborg

 

4

 

17

 

26

 

1 524

 

93,5%

 

25

 

8

 

466

 

17

Halmstad

 

3

 

11

 

9

 

783

 

92,3%

 

8

 

2

 

171

 

6

Hisingen

 

3

 

12

 

22

 

1 866

 

100,0%

 

22

 

2

 

121

 

20

Mölndal

 

1

 

4

 

5

 

1 433

 

98,7%

 

5

 

 

52

 

5

Summa handel

 

15

 

58

 

80

 

1 375

 

95,9%

 

77

 

17

 

277

 

60

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högsbo, Sisjön

 

6

 

17

 

17

 

1 022

 

100,0%

 

18

 

3

 

146

 

15

Borås

 

1

 

9

 

4

 

440

 

90,1%

 

3

 

1

 

120

 

2

Halmstad

 

1

 

4

 

4

 

806

 

100,0%

 

4

 

1

 

46

 

3

Hisingen

 

4

 

21

 

17

 

809

 

91,0%

 

16

 

3

 

118

 

13

Kungsbacka

 

1

 

5

 

2

 

575

 

91,2%

 

2

 

 

132

 

2

Mölndal

 

3

 

10

 

12

 

1 131

 

96,7%

 

11

 

1

 

189

 

10

Summa lätt industri

 

16

 

66

 

56

 

851

 

95,5%

 

54

 

9

 

133

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

180

 

1 200

 

1 418

 

1 181

 

93,1%

 

1 322

 

268

 

222

 

1 054

Projekt

 

9

 

23

 

33

 

 

 

25

 

10

 

 

15

Obebyggd mark

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

203

 

1 223

 

1 451

 

 

 

 

 

1 347

 

278

 

 

 

1 069

Fastighetsrelaterade nycketal

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 181

 

1 093

 

1 072

 

1 033

 

1 021

 

1 003

 

993

 

957

 

944

 

935

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

93,1%

 

92,4%

 

91,6%

 

92,3%

 

92,4%

 

91,6%

 

94,1%

 

93,4%

 

95,4%

 

94,1%

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

222

 

227

 

259

 

284

 

263

 

254

 

264

 

259

 

257

 

264

Driftsöverskott, kr/kvm

 

892

 

783

 

722

 

670

 

681

 

665

 

670

 

635

 

644

 

616

Antal fastigheter

 

203

 

200

 

216

 

212

 

212

 

209

 

196

 

194

 

193

 

188

Uthyrningsbar yta, tkvm

 

1 223

 

1 189

 

1 225

 

1 218

 

1 198

 

1 157

 

1 111

 

1 103

 

1 085

 

1 046

Fastighetsvärde per kategori
Fastighetsvärde per kategori – Väst (Pie Chart)
Fastighetsvärde per område
Fastighetsvärde per område – Väst (Pie Chart)

Borås

Map – Borås (Map)

Halmstad

Map – Halmstad (Map)

Göteborg

Map – Göteborg (Map)
Castellums fastighetsbestånd i Region väst per kategori och fastighet 2019-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratmeter per lokalslag

 

 

 

 

Nr

 

Fastighet

 

Gatuadress

 

Kommun

 

Förvärvsår

 

Bygg/
Omb. år

 

Kontor

 

Handel

 

Lager/Logistik

 

Lätt industri

 

Bostäder

 

Övrigt

 

Totalt

 

Markyta

 

Tax.värde

 

Anm

Anm: T=Tomträtt A=Arrende B=Outnyttjad byggrätt

 

 

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144

 

Gjutaren 10

 

Norrby Långgatan 18

 

Borås

 

2017

 

1966

 

1 834

 

 

5 212

 

1 894

 

 

 

8 940

 

2 448

 

14 689

 

 

51

 

Grävlingen 5

 

Skaraborgsvägen 21

 

Borås

 

2017

 

1974/1990

 

6 729

 

625

 

23

 

 

 

 

7 377

 

6 981

 

45 582

 

 

57

 

Katrinedal 14

 

Katrinedalsgatan 22

 

Borås

 

1995

 

1990

 

2 249

 

 

1 892

 

111

 

 

 

4 252

 

7 675

 

16 378

 

 

179

 

Katrinehill 8

 

Åsboholmsvägen 16

 

Borås

 

2017

 

1959/2006

 

4 466

 

 

1 948

 

 

 

 

6 414

 

7 421

 

23 800

 

 

69

 

Laxöringen 1

 

Tullkammaregatan 1

 

Borås

 

2017

 

1948/1961

 

1 396

 

 

1 131

 

 

 

 

2 527

 

3 055

 

7 862

 

 

73

 

Muttern 3

 

Verkstadsgatan 14

 

Borås

 

2017

 

1992/1996

 

712

 

 

1 610

 

 

 

 

2 322

 

4 225

 

8 804

 

 

178

 

Näckrosen 3

 

Katrinedalsgatan 1

 

Borås

 

2017

 

1990

 

3 908

 

 

1 360

 

 

 

 

5 268

 

6 981

 

25 861

 

 

25

 

Backa 27:43

 

Backa Bergögata 5-7

 

Göteborg

 

1998

 

1984

 

3 531

 

 

984

 

309

 

 

 

4 824

 

3 919

 

28 600

 

 

20

 

Gamlestaden 22:14

 

Gamlestadsvägen 16

 

Göteborg

 

2004

 

1957

 

14 119

 

 

2 404

 

 

 

700

 

17 223

 

20 313

 

80 802

 

B

21

 

Gamlestaden 26:1

 

Marieholmsgatan 10

 

Göteborg

 

1995

 

1914/1987

 

5 427

 

 

1 773

 

6 983

 

 

270

 

14 453

 

24 356

 

54 403

 

B/T

3

 

Gullbergsvass 1:15

 

Lilla Bommen 4A-B

 

Göteborg

 

1999

 

2001

 

7 600

 

 

36

 

 

 

 

7 636

 

1 834

 

199 000

 

 

226

 

Gullbergsvass 1:2

 

Lilla Bommen 5A-C

 

Göteborg

 

2019

 

1990/2017

 

9 711

 

663

 

275

 

 

 

 

10 649

 

 

272 000

 

 

227

 

Gullbergsvass 1:12

 

Lilla Bommen 6A

 

Göteborg

 

2019

 

1992/2010

 

5 136

 

380

 

439

 

 

 

 

5 955

 

 

140 000

 

 

4

 

Heden 16:5

 

Parkgatan 10/Nya Allén 5

 

Göteborg

 

1995

 

1961

 

70

 

 

 

 

616

 

1 243

 

1 929

 

993

 

35 600

 

 

39

 

Högsbo 13:3

 

E A Rosengrens Gata 15

 

Göteborg

 

1995

 

1982

 

1 163

 

 

 

 

 

 

1 163

 

3 787

 

7 257

 

T

40

 

Högsbo 17:7

 

E A Rosengrens Gata 31

 

Göteborg

 

2012

 

1969

 

3 120

 

 

613

 

375

 

 

 

4 108

 

2 996

 

23 000

 

 

41

 

Högsbo 20:22

 

F O Petterssons Gata 24-32

 

Göteborg

 

2002

 

1982

 

13 960

 

 

760

 

256

 

 

325

 

15 301

 

15 522

 

99 800

 

 

42

 

Högsbo 24:12

 

August Barks Gata 23

 

Göteborg

 

1999

 

1968/1990

 

2 747

 

352

 

2 756

 

 

 

 

5 855

 

12 817

 

44 467

 

 

43

 

Högsbo 27:7

 

August Barks Gata 6 A-B

 

Göteborg

 

2002

 

1988

 

6 927

 

 

 

340

 

 

 

7 267

 

9 723

 

77 000

 

 

44

 

Högsbo 36:6

 

Hulda Mellgrens Gata 1

 

Göteborg

 

2012

 

1991

 

3 812

 

 

510

 

 

 

39

 

4 361

 

5 336

 

38 800

 

 

114

 

Högsbo 7:16

 

Gustaf Melins Gata 7

 

Göteborg

 

1995

 

1987

 

1 800

 

 

 

 

 

 

1 800

 

4 043

 

10 821

 

 

5

 

Inom Vallgraven 19:17

 

Kyrkogatan 38-40

 

Göteborg

 

1995

 

1919

 

 

158

 

20

 

 

 

1 185

 

1 363

 

867

 

32 600

 

 

7

 

Inom Vallgraven 33:9

 

Västra Hamng 21/Vallg 9

 

Göteborg

 

1995

 

1929/1995

 

1 063

 

510

 

 

 

 

 

1 573

 

829

 

36 000

 

 

8

 

Inom Vallgraven 34:8

 

Kungsgatan 19-23/Magasinsgatan 18

 

Göteborg

 

1995

 

1929/1994

 

2 868

 

1 503

 

55

 

 

 

88

 

4 514

 

1 242

 

111 000

 

 

9

 

Inom Vallgraven 35:14

 

Kungsgatan 15-17/Magasinsgatan 17

 

Göteborg

 

1995

 

1929/1991

 

2 274

 

1 219

 

13

 

 

469

 

184

 

4 159

 

1 315

 

113 600

 

 

10

 

Inom Vallgraven 35:16

 

Kaserntoget 5/Vallgatan 2

 

Göteborg

 

1995

 

1991

 

2 371

 

575

 

36

 

 

 

 

2 982

 

713

 

61 600

 

 

12

 

Inom Vallgraven 57:2

 

Drottningg7/V Hamng 5

 

Göteborg

 

2000

 

1988/1990

 

5 997

 

508

 

235

 

 

 

396

 

7 136

 

2 422

 

119 296

 

 

126

 

Kobbegården 208:6

 

Askims Verkstadsväg 16

 

Göteborg

 

1999

 

1973/1979

 

1 004

 

 

 

735

 

 

5

 

1 744

 

3 462

 

7 458

 

 

45

 

Kobbegården 6:362

 

Stora Åvägen 19 A-B, 21

 

Göteborg

 

1995

 

1990

 

5 525

 

878

 

1 150

 

 

 

 

7 553

 

5 490

 

72 000

 

 

46

 

Kobbegården 6:726

 

Datavägen 14 B

 

Göteborg

 

1995

 

1981

 

1 916

 

 

 

574

 

 

 

2 490

 

4 267

 

11 992

 

 

223

 

Krokslätt 154:8

 

Mölndalsvägen 77

 

Göteborg

 

2017

 

1962

 

4 009

 

1 224

 

 

 

 

 

5 233

 

 

 

B

222

 

Krokslätt 20:6

 

Mölndalsvägen 81

 

Göteborg

 

2017

 

1962

 

3 140

 

251

 

 

 

 

 

3 391

 

 

39 200

 

 

6

 

Lindholmen 28:1

 

Theres Svenssons gata 11

 

Göteborg

 

2015

 

2006

 

3 898

 

 

 

 

 

 

3 898

 

 

82 600

 

 

29

 

Lindholmen 28:3

 

Theres Svenssons gata 9

 

Göteborg

 

2006

 

2006

 

4 873

 

204

 

72

 

 

 

 

5 149

 

6 532

 

124 000

 

 

182

 

Lindholmen 28:4

 

Theres Svenssons gata 7

 

Göteborg

 

2011

 

2013

 

9 447

 

 

 

 

 

 

9 447

 

9 500

 

238 000

 

 

205

 

Lindholmen 30:5

 

Lindholmspiren 7

 

Göteborg

 

2014

 

2017

 

9 166

 

 

249

 

 

 

 

9 415

 

3 375

 

1 518

 

 

14

 

Lorensberg 48:8

 

Vasagatan 46

 

Göteborg

 

1995

 

1900/1992

 

1 475

 

202

 

 

 

 

 

1 677

 

722

 

22 200

 

 

30

 

Lundbyvassen 3:1

 

Lindholmsallén 9

 

Göteborg

 

2011

 

1949/2006

 

10 790

 

 

 

 

 

13

 

10 803

 

6 016

 

134 000

 

 

198

 

Lundbyvassen 8:3

 

Lindholmsallén 2

 

Göteborg

 

2013

 

2015

 

8 990

 

 

 

 

 

 

8 990

 

4 197

 

161 000

 

 

137

 

Majorna 163:1

 

Banehagsliden 2

 

Göteborg

 

2006

 

1949/2017

 

5 729

 

 

143

 

 

 

 

5 872

 

9 263

 

18 164

 

B

225

 

Majorna 720:19

 

Banehagsliden 20-22

 

Göteborg

 

2017

 

1949

 

3 210

 

 

 

 

 

 

3 210

 

 

42 010

 

 

17

 

Masthugget 26:1

 

Barlastgatan 2

 

Göteborg

 

1995

 

1923

 

3 911

 

1 075

 

 

 

2 796

 

130

 

7 912

 

3 597

 

141 400

 

 

15

 

Masthugget 3:6

 

Linnégatan 5

 

Göteborg

 

1995

 

1893/1980

 

492

 

237

 

 

 

1 079

 

1 181

 

2 989

 

745

 

52 400

 

 

16

 

Masthugget 9:17

 

Järntorget 3-4

 

Göteborg

 

1996

 

1900

 

2 220

 

310

 

10

 

 

 

853

 

3 393

 

1 221

 

50 200

 

 

18

 

Nordstaden 2:16

 

Östra Hamngatan 16

 

Göteborg

 

2004

 

1974/2010

 

12 301

 

3 934

 

334

 

 

 

248

 

16 817

 

3 255

 

485 656

 

 

22

 

Olskroken 14:2

 

Ånäsvägen 44-46/Svangatan 2-4/Ejdergatan 3

 

Göteborg

 

1995

 

1895/1986

 

7 625

 

197

 

373

 

3 636

 

136

 

 

11 967

 

10 263

 

72 275

 

 

31

 

Rambergsstaden 733:409

 

Herkulesgatan 68

 

Göteborg

 

1995

 

1988

 

2 791

 

1 204

 

249

 

 

 

 

4 244

 

8 149

 

22 400

 

 

32

 

Sannegården 28:33

 

Vingalandsgatan 2

 

Göteborg

 

2006

 

1880/1987

 

5 229

 

 

1 410

 

 

 

34

 

6 673

 

3 072

 

50 400

 

 

33

 

Sannegården 52:1

 

Östra Eriksbergsgatan 14-52

 

Göteborg

 

2011

 

1956/1993

 

5 163

 

354

 

686

 

489

 

 

550

 

7 242

 

12 783

 

48 600

 

 

34

 

Tingstadsvassen 11:11

 

Ringögatan 12/Kolgruvegatan 3-5

 

Göteborg

 

1995

 

1992

 

3 396

 

2 170

 

321

 

 

 

 

5 887

 

4 267

 

35 200

 

B

95

 

Åseby 9:1

 

Säve Flygplatsväg 25

 

Göteborg

 

2018

 

2013

 

350

 

 

3 317

 

 

 

3 700

 

7 367

 

17 401

 

21 600

 

 

210

 

Fanan 47

 

Linjegatan 3

 

Halmstad

 

2014

 

1986

 

3 183

 

 

174

 

 

 

 

3 357

 

6 720

 

 

 

212

 

Fanan 51

 

Linjegatan 5-7

 

Halmstad

 

2014

 

2004

 

5 413

 

 

 

 

 

 

5 413

 

5 886

 

 

 

65

 

Kartongen 3

 

Spikgatan 7

 

Halmstad

 

2007

 

1990/1995

 

2 664

 

 

2 842

 

314

 

 

49

 

5 869

 

20 900

 

24 040

 

 

204

 

Solsten 1:118

 

Designvägen 1

 

Härryda

 

2014

 

2007

 

4 860

 

 

 

 

 

 

4 860

 

7 063

 

48 631

 

 

62

 

Solsten 1:172

 

Designvägen 2

 

Härryda

 

1995

 

2003

 

11 756

 

 

 

 

 

 

11 756

 

19 206

 

66 400

 

 

74

 

Hede 3:125

 

Sättarevägen 3

 

Kungsbacka

 

1995

 

1990

 

1 327

 

 

601

 

426

 

 

 

2 354

 

3 690

 

10 390

 

 

76

 

Varla 2:380

 

Energigatan 11

 

Kungsbacka

 

1995

 

1990

 

1 513

 

 

685

 

 

 

158

 

2 356

 

4 590

 

13 090

 

 

77

 

Varla 2:416

 

Kungsparksvägen 2

 

Kungsbacka

 

2001

 

2002

 

1 120

 

 

680

 

 

 

 

1 800

 

5 500

 

10 967

 

B

47

 

Anisen 1

 

Johannefredsgatan 1

 

Mölndal

 

2000

 

1990

 

1 167

 

 

237

 

320

 

 

 

1 724

 

5 843

 

12 310

 

 

48

 

Anisen 3

 

Johannefredsgatan 3

 

Mölndal

 

1998

 

2003

 

4 350

 

1 614

 

 

 

 

 

5 964

 

10 108

 

47 455

 

 

50

 

Generatorn 5

 

Aminogatan 16

 

Mölndal

 

1995

 

1986

 

1 130

 

 

 

 

 

 

1 130

 

5 169

 

8 182

 

 

141

 

Heliumgasen 11

 

Kryptongatan 5 B

 

Mölndal

 

1999

 

1975

 

4 700

 

 

 

 

 

 

4 700

 

16 300

 

53 824

 

B

53

 

Riskullaverket 2

 

Aminogatan 25

 

Mölndal

 

1995

 

1991

 

1 715

 

 

1 261

 

 

 

 

2 976

 

3 411

 

19 961

 

 

152

 

Törnrosen 3

 

Flöjelbergsgatan 10

 

Mölndal

 

1999

 

1964

 

2 349

 

 

1 085

 

 

 

 

3 434

 

4 468

 

10 357

 

 

 

 

Summa kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278 887

 

20 347

 

39 964

 

16 762

 

5 096

 

11 351

 

372 407

 

388 244

 

3 988 502

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

Apollo 5

 

Österlånggatan 5

 

Borås

 

1995

 

1930/1979

 

6 739

 

552

 

193

 

 

 

 

7 484

 

2 343

 

43 200

 

 

56

 

Cedern 9,12,15,16

 

Ramnåsgatan 1/Göteborgsvägen 6

 

Borås

 

2005

 

1935/1980

 

5 244

 

1 003

 

 

729

 

 

 

6 976

 

4 159

 

12 765

 

 

164

 

Hinden 2

 

Sagagatan 17

 

Borås

 

1995

 

1956

 

500

 

 

 

6 156

 

 

 

6 656

 

9 833

 

10 364

 

B

58

 

Midas 14

 

Västerlånggatan 17

 

Borås

 

1995

 

1974

 

13 809

 

6 217

 

 

829

 

 

593

 

21 448

 

8 185

 

157 800

 

 

167

 

Silverpoppeln 31

 

Ålandsgatan 6

 

Borås

 

2006

 

1961/1970

 

 

 

 

3 000

 

 

 

3 000

 

6 143

 

4 826

 

 

1

 

Annedal 21:10

 

Haraldsgatan 5

 

Göteborg

 

1999

 

1995

 

4 382

 

 

 

 

 

 

4 382

 

3 131

 

76 600

 

 

19

 

Pustervik 3:8

 

Brogatan 4

 

Göteborg

 

1995

 

1988

 

3 910

 

 

 

 

 

 

3 910

 

1 087

 

46 400

 

 

23

 

Skår 58:1

 

St Sigfridsgatan 89

 

Göteborg

 

1995

 

1991

 

11 855

 

 

 

 

 

 

11 855

 

12 175

 

108 182

 

B

207

 

Fanan 26

 

Kristian IV:s väg 1

 

Halmstad

 

2014

 

1999

 

5 444

 

 

180

 

 

 

231

 

5 855

 

6 387

 

6 800

 

 

208

 

Fanan 30

 

Kristian IV:s väg 3

 

Halmstad

 

2014

 

1988

 

16 599

 

50

 

 

 

 

1 055

 

17 704

 

12 518

 

 

 

209

 

Fanan 43

 

Linjegatan 6

 

Halmstad

 

2014

 

1986

 

2 561

 

 

 

 

 

 

2 561

 

6 544

 

 

 

211

 

Fanan 49

 

Linjegatan 8-10

 

Halmstad

 

2014

 

1999

 

7 178

 

 

 

 

 

 

7 178

 

10 298

 

 

 

75

 

Kungsbacka 4:46

 

Lilla Verkstadsgatan 8

 

Kungsbacka

 

1995

 

1979

 

401

 

 

 

 

 

 

401

 

1 356

 

1 840

 

B

79

 

Vägmästaren 5

 

Syréngatan 1

 

Kungsbacka

 

2009

 

2010

 

3 000

 

 

 

 

 

 

3 000

 

6 500

 

30 320

 

B

143

 

Kusken 3

 

Idrottsvägen 10

 

Mölndal

 

2011

 

2005

 

 

 

 

7 625

 

 

 

7 625

 

17 665

 

42 444

 

 

 

 

Summa samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 622

 

7 822

 

373

 

18 339

 

 

1 879

 

110 035

 

108 324

 

541 541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

Ekholma 7

 

Hultagatan 15-17

 

Borås

 

2017

 

2000

 

854

 

456

 

3 840

 

 

 

 

5 150

 

9 298

 

20 924

 

 

157

 

Katrinedal 2

 

Åsboholmsvägen 12

 

Borås

 

2017

 

1988

 

1 907

 

280

 

2 645

 

 

 

3 806

 

8 638

 

11 043

 

 

 

165

 

Kilsund 3

 

Evedalsgatan 5

 

Borås

 

1995

 

1935

 

1 680

 

 

1 400

 

8 780

 

 

356

 

12 216

 

16 660

 

24 090

 

 

52

 

Milen 7

 

Solvarvsgatan 4

 

Borås

 

2017

 

1989

 

2 405

 

 

7 543

 

 

 

 

9 948

 

20 712

 

24 655

 

 

70

 

Muttern 2

 

Verkstadsgatan 12

 

Borås

 

2017

 

1963/1997

 

552

 

 

1 231

 

468

 

 

 

2 251

 

4 225

 

7 207

 

 

85

 

Raklinjen 2

 

Källbäcksrydsgatan 6

 

Borås

 

2017

 

1970

 

 

 

7 876

 

 

 

 

7 876

 

8 602

 

15 283

 

 

28

 

Rotorn 3

 

Maskingatan 4

 

Borås

 

2017

 

1972/1995

 

854

 

456

 

1 727

 

 

 

 

3 037

 

16 254

 

7 715

 

 

168

 

Snödroppen 8

 

Elinsdalsgatan 9,13-15/Södra Korsgatan 11

 

Borås

 

2005

 

1980/1980

 

710

 

 

0

 

7 041

 

 

 

7 751

 

14 546

 

18 696

 

B

169

 

Trucken 5

 

Viaredsvägen 14

 

Borås

 

2001

 

2001/2012

 

 

 

14 374

 

 

 

 

14 374

 

37 700

 

70 400

 

B

104

 

Uranus 16

 

Byggaregatan 18

 

Borås

 

2017

 

1949/2004

 

240

 

 

4 963

 

 

 

1 987

 

7 190

 

1 924

 

11 167

 

 

80

 

Arendal 1:13

 

Styckegodsgatan 4

 

Göteborg

 

2005

 

2006

 

 

 

27 787

 

 

 

 

27 787

 

42 376

 

152 800

 

 

81

 

Arendal 7:4

 

Kärrlyckegatan 11

 

Göteborg

 

1998

 

1991

 

553

 

 

2 955

 

 

 

4

 

3 512

 

12 671

 

17 249

 

 

82

 

Arendal 764:130

 

Oljevägen 103-109

 

Göteborg

 

2005

 

1971

 

3 662

 

 

20 326

 

891

 

 

502

 

25 381

 

41 244

 

41 146

 

 

92

 

Backa 107:4

 

Transportgatan 17

 

Göteborg

 

2010

 

1983/2006

 

1 445

 

 

21 095

 

 

 

 

22 540

 

73 621

 

29 302

 

T

86

 

Backa 25:7

 

Exportgatan 28

 

Göteborg

 

1999

 

1972

 

 

 

 

11 200

 

 

 

11 200

 

23 169

 

39 732

 

 

87

 

Backa 26:3

 

Exportgatan 40

 

Göteborg

 

1996

 

1947/1988

 

2 512

 

763

 

2 658

 

 

 

6

 

5 939

 

6 000

 

25 849

 

 

88

 

Backa 27:2

 

Importgatan 17

 

Göteborg

 

1995

 

1968

 

 

 

2 765

 

 

 

 

2 765

 

12 927

 

13 542

 

B

90

 

Backa 94:1

 

Exportgatan 15

 

Göteborg

 

1998

 

1989

 

 

 

7 560

 

 

 

 

7 560

 

20 947

 

30 790

 

B

91

 

Backa 97:11

 

Exportgatan 39-41

 

Göteborg

 

2002

 

1978

 

1 508

 

 

2 486

 

 

 

 

3 994

 

19 285

 

17 987

 

 

116

 

Högsbo 18:1

 

E A Rosengrens Gata 30-38

 

Göteborg

 

1995

 

1966/1973

 

930

 

 

7 678

 

295

 

 

369

 

9 272

 

17 149

 

31 560

 

 

117

 

Högsbo 26:8

 

August Barks Gata 25

 

Göteborg

 

1998

 

1969/1979

 

1 386

 

 

 

2 840

 

 

 

4 226

 

6 068

 

17 132

 

 

118

 

Högsbo 28:3

 

August Barks Gata 7

 

Göteborg

 

1995

 

1968/1981

 

1 128

 

 

 

2 612

 

 

 

3 740

 

3 942

 

14 025

 

 

120

 

Högsbo 36:5

 

Hulda Mellgrens Gata 3

 

Göteborg

 

1998

 

1991

 

553

 

 

 

2 848

 

 

 

3 401

 

5 438

 

16 366

 

 

121

 

Högsbo 36:7

 

Hulda Mellgrens Gata 5

 

Göteborg

 

2012

 

1990

 

1 555

 

 

7 421

 

155

 

 

 

9 131

 

18 010

 

51 400

 

 

123

 

Högsbo 38:9

 

Sisjö Kullegata 4

 

Göteborg

 

1995

 

1984

 

 

 

 

1 093

 

 

 

1 093

 

8 609

 

11 760

 

 

124

 

Högsbo 40:1

 

Gustaf Werners Gata 2

 

Göteborg

 

1999

 

1981/1999

 

 

 

5 505

 

984

 

 

 

6 489

 

16 070

 

34 433

 

B

128

 

Kobbegården 6:180

 

Datavägen 20

 

Göteborg

 

1995

 

1980

 

1 151

 

 

1 078

 

435

 

 

 

2 664

 

5 100

 

19 514

 

 

129

 

Kobbegården 6:360

 

Datavägen 31

 

Göteborg

 

2001

 

1979

 

52

 

 

5 349

 

1 429

 

 

159

 

6 989

 

14 508

 

43 600

 

 

130

 

Kobbegården 6:7

 

Ekonomivägen 11

 

Göteborg

 

1999

 

1978/1986

 

 

 

 

5 870

 

 

 

5 870

 

15 973

 

32 200

 

B

2

 

Kålsered 1:108

 

Sörredsvägen

 

Göteborg

 

2017

 

2018

 

 

 

30 201

 

 

 

 

30 201

 

 

 

 

181

 

Kärra 28:18

 

Transportgatan 37

 

Göteborg

 

1996

 

2012

 

 

 

5 442

 

 

 

 

5 442

 

19 042

 

40 008

 

 

99

 

Kärra 37:4

 

Tagenevägen 21

 

Göteborg

 

1995

 

1972

 

 

610

 

12 325

 

 

 

 

12 935

 

26 476

 

44 169

 

 

100

 

Kärra 72:36

 

Tagenevägen 34

 

Göteborg

 

2008

 

2011

 

 

 

6 400

 

 

 

 

6 400

 

14 609

 

39 127

 

 

203

 

Kärra 73:3

 

Tagenevägen 15 B

 

Göteborg

 

2013

 

1999

 

 

 

1 450

 

 

 

 

1 450

 

7 817

 

10 436

 

B

101

 

Kärra 74:2

 

Tagenevägen 29

 

Göteborg

 

1996

 

2010

 

 

 

19 558

 

 

 

 

19 558

 

35 995

 

97 600

 

 

102

 

Kärra 74:3

 

Tagenevägen 33

 

Göteborg

 

1998

 

1985

 

 

 

 

9 500

 

 

 

9 500

 

17 475

 

39 683

 

 

103

 

Kärra 75:3

 

Transportgatan 35

 

Göteborg

 

2008

 

1980

 

 

 

4 170

 

4 357

 

 

 

8 527

 

14 375

 

36 536

 

 

200

 

Kärra 78:12

 

Trankärrsgatan 9-11

 

Göteborg

 

2013

 

1982/2012

 

 

 

5 715

 

 

 

 

5 715

 

10 121

 

15 400

 

 

134

 

Olskroken 35:7

 

Blomstergatan 2

 

Göteborg

 

2009

 

1977

 

417

 

 

3 427

 

 

 

 

3 844

 

3 760

 

12 071

 

T

109

 

Tingstadsvassen 12:6

 

Manufakturgatan 19

 

Göteborg

 

1995

 

1990

 

328

 

 

2 657

 

 

 

 

2 985

 

2 960

 

13 776

 

T

110

 

Tingstadsvassen 12:9

 

Manufakturgatan 21-23

 

Göteborg

 

1995

 

1957

 

 

 

5 786

 

 

 

 

5 786

 

8 682

 

13 707

 

T

111

 

Tingstadsvassen 14:7

 

Stålverksgatan 11

 

Göteborg

 

1997

 

1993

 

 

 

52

 

4 098

 

 

 

4 150

 

6 847

 

17 301

 

B

112

 

Tingstadsvassen 19:3

 

Kolgruvegatan 1

 

Göteborg

 

1995

 

1950/1988

 

608

 

 

9 636

 

 

 

168

 

10 412

 

16 444

 

25 153

 

T

36

 

Tingstadsvassen 26:5

 

Lergodsgatan 1-3

 

Göteborg

 

2002

 

1989

 

792

 

 

2 518

 

 

 

 

3 310

 

4 566

 

20 539

 

B/T

89

 

Åseby 1:5

 

Säve Flygplatsväg 10

 

Göteborg

 

2018

 

 

9 963

 

 

620

 

 

 

12 171

 

22 754

 

1 918 656

 

 

 

97

 

Åseby 7:2

 

Holmvägen 100

 

Göteborg

 

2018

 

 

7 050

 

 

5 763

 

 

 

11 219

 

24 032

 

1 138 303

 

14 732

 

 

176

 

Fogden 4

 

Laholmsvägen 84

 

Halmstad

 

2007

 

1960/1990

 

534

 

1 978

 

8 974

 

 

 

530

 

12 016

 

25 800

 

25 118

 

B

192

 

Solsten 1:173

 

Designvägen 5

 

Härryda

 

1995

 

1999

 

 

 

6 534

 

 

 

 

6 534

 

36 806

 

34 781

 

 

158

 

Hede 3:12

 

Faktorvägen 1

 

Kungsbacka

 

2003

 

1992

 

210

 

 

6 929

 

1 599

 

 

 

8 738

 

32 809

 

45 515

 

B

159

 

Hede 3:131

 

Tryckarevägen 8

 

Kungsbacka

 

1995

 

1991

 

170

 

 

1 347

 

0

 

 

 

1 517

 

7 558

 

6 602

 

B

161

 

Varla 2:388

 

Energigatan 21

 

Kungsbacka

 

1995

 

1995/2013

 

 

 

3 970

 

500

 

 

 

4 470

 

10 003

 

19 732

 

 

162

 

Varla 2:415

 

Borgås Gårdsväg 15

 

Kungsbacka

 

2004

 

2002

 

 

 

3 676

 

724

 

 

 

4 400

 

8 852

 

20 540

 

 

163

 

Varla 3:22

 

Hallabäcksvägen 1

 

Kungsbacka

 

2006

 

1979

 

864

 

 

28 888

 

 

 

 

29 752

 

93 644

 

145 856

 

B

221

 

Balltorp 1:223

 

Aminogatan 17

 

Mölndal

 

2016

 

2018

 

 

 

18 000

 

 

 

 

18 000

 

35 000

 

 

B

138

 

Gaslyktan 11

 

Argongatan 26-30

 

Mölndal

 

2003

 

1987

 

464

 

 

16 959

 

 

 

800

 

18 223

 

38 100

 

96 000

 

B

139

 

Generatorn 1 A

 

Aminogatan 24

 

Mölndal

 

2003

 

1995/2003

 

 

 

3 110

 

1 490

 

 

 

4 600

 

30 000

 

46 512

 

B

139

 

Generatorn 1 C

 

Aminogatan 24

 

Mölndal

 

2003

 

 

 

 

7 720

 

 

 

 

7 720

 

 

 

 

215

 

Hökegården 1

 

Kärragatan 2

 

Mölndal

 

2014

 

1971

 

 

 

2 337

 

675

 

 

 

3 012

 

8 839

 

15 272

 

B

142

 

Kryddpepparn 3

 

Östergårdsgatan 8

 

Mölndal

 

1995

 

1992

 

 

 

 

4 140

 

 

 

4 140

 

15 347

 

 

B

146

 

Syrgasen 8

 

Kryptongatan 14

 

Mölndal

 

1995

 

1979

 

 

 

 

2 952

 

 

 

2 952

 

11 197

 

19 145

 

B

147

 

Tjärblomman 2

 

Flöjelbergsgatan 3 A

 

Mölndal

 

1999

 

1960

 

219

 

 

4 540

 

2 437

 

 

 

7 196

 

9 193

 

18 563

 

B

148

 

Tjärblomman 3

 

Sallarängsgatan 3

 

Mölndal

 

1999

 

1970

 

928

 

 

7 533

 

76

 

 

221

 

8 758

 

9 394

 

23 303

 

 

149

 

Tulpanen 1

 

Bergfotsgatan 5

 

Mölndal

 

1999

 

1961

 

1 451

 

 

2 726

 

 

 

 

4 177

 

5 577

 

15 425

 

 

150

 

Tusenskönan 2

 

Flöjelbergsgatan 6

 

Mölndal

 

1999

 

1960

 

954

 

 

933

 

2 129

 

 

464

 

4 480

 

5 346

 

14 636

 

 

151

 

Tusenskönan 4

 

Bergfotsgatan 3

 

Mölndal

 

1999

 

1961

 

1 310

 

 

2 169

 

1 426

 

 

175

 

5 080

 

5 397

 

14 275

 

B

153

 

Vallmon 2

 

Flöjelbergsgatan 13

 

Mölndal

 

1995

 

1965

 

640

 

 

2 518

 

12

 

 

 

3 170

 

3 642

 

8 957

 

 

154

 

Vallmon 3

 

Flöjelbergsgatan 11

 

Mölndal

 

1995

 

1965

 

630

 

 

2 570

 

68

 

 

 

3 268

 

3 830

 

9 194

 

 

155

 

Vallmon 6

 

Flöjelbergsgatan 7 B

 

Mölndal

 

1995

 

1965

 

1 448

 

 

6 589

 

 

 

 

8 037

 

9 956

 

23 354

 

 

156

 

Vallmon 7

 

Flöjelbergsgatan 7 A

 

Mölndal

 

1999

 

1930

 

924

 

 

3 844

 

50

 

 

 

4 818

 

6 894

 

14 200

 

 

 

 

Summa lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 541

 

4 543

 

417 848

 

83 174

 

 

32 937

 

594 043

 

4 163 383

 

1 897 742

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

Narcissus 5

 

Lilla Brogatan 15/Stora Brogatan 16

 

Borås

 

1995

 

1930

 

1 099

 

817

 

 

 

1 295

 

502

 

3 713

 

853

 

33 609

 

 

60

 

Nestor 2

 

Lilla Brogatan 19-21

 

Borås

 

1995

 

1962/1991

 

1 267

 

2 888

 

 

51

 

 

73

 

4 279

 

1 381

 

41 000

 

 

61

 

Nestor 3

 

Stora Brogatan 24

 

Borås

 

1999

 

1930

 

1 034

 

865

 

 

 

649

 

 

2 548

 

590

 

23 318

 

 

133

 

Niten 6

 

Verkstadsgatan 4

 

Borås

 

2017

 

1974

 

1 538

 

 

1 098

 

1 422

 

 

 

4 058

 

7 078

 

8 259

 

 

11

 

Inom Vallgraven 35:17

 

Magasinsgatan 11-13/Vallgatan 4-6

 

Göteborg

 

1995

 

1991

 

54

 

139

 

 

 

1 149

 

109

 

1 451

 

666

 

37 967

 

 

180

 

Inom Vallgraven 4:1

 

Östra Larmgatan 18

 

Göteborg

 

1995

 

1856/2017

 

 

 

 

 

 

2 500

 

2 500

 

671

 

52 700

 

 

84

 

Backa 20:5

 

Exportgatan 2-8

 

Göteborg

 

2007

 

1989/1999

 

 

4 852

 

 

 

 

 

4 852

 

37 965

 

69 401

 

B

98

 

Kärra 28:10

 

Transportgatan 37

 

Göteborg

 

1996

 

2010

 

 

2 217

 

 

 

 

 

2 217

 

14 609

 

76 192

 

 

27

 

Kärra 28:19

 

Transportgatan 33

 

Göteborg

 

1996

 

2008

 

 

 

4 600

 

 

 

 

4 600

 

20 811

 

34 241

 

 

136

 

Olskroken 35:14

 

Grönsaksgatan 3

 

Göteborg

 

2009

 

1967

 

1 169

 

4 542

 

 

 

 

 

5 711

 

6 216

 

18 129

 

T

135

 

Olskroken 35:9

 

Grönsaksgatan 5

 

Göteborg

 

2009

 

1966

 

874

 

 

6 781

 

 

 

 

7 655

 

9 127

 

21 595

 

T

213

 

Fanan 39

 

Pilefeltsgatan 71

 

Halmstad

 

2014

 

1990

 

 

1 870

 

 

 

 

 

1 870

 

3 279

 

36 366

 

 

63

 

Flaggan 1

 

Laholmsvägen 84

 

Halmstad

 

2007

 

1959/2004

 

557

 

1 730

 

 

616

 

 

 

2 903

 

5 941

 

9 607

 

 

64

 

Karossen 3

 

Kristinehedsvägen 5, 7

 

Halmstad

 

2007

 

1965/2004

 

614

 

4 375

 

568

 

497

 

 

 

6 054

 

14 500

 

22 126

 

 

139

 

Generatorn 1 B

 

Aminogatan 24

 

Mölndal

 

2003

 

2017

 

 

3 700

 

 

 

 

 

3 700

 

8 000

 

 

 

 

 

Summa handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 206

 

27 995

 

13 047

 

2 586

 

3 093

 

3 184

 

58 111

 

131 687

 

484 510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

 

Lagern 8

 

Hållingsgatan 15

 

Borås

 

1995

 

1948/1961

 

1 343

 

 

 

7 413

 

 

 

8 756

 

5 700

 

12 103

 

B

119

 

Högsbo 36:1

 

Norra Långebergsgatan 8

 

Göteborg

 

2000

 

1971/1995

 

 

 

3 840

 

660

 

 

 

4 500

 

9 057

 

23 121

 

 

122

 

Högsbo 36:9

 

Hulda Mellgrens Gata 9

 

Göteborg

 

1995

 

2007

 

 

 

1 475

 

400

 

 

 

1 875

 

4 253

 

13 349

 

 

125

 

Högsbo 40:2

 

Gustaf Werners Gata 4

 

Göteborg

 

2006

 

1978

 

 

 

2 815

 

475

 

 

 

3 290

 

10 799

 

19 237

 

 

38

 

Högsbo 8:8

 

Beatrice Lesslies Gata 14

 

Göteborg

 

2000

 

1961/2001

 

 

 

1 000

 

1 100

 

 

 

2 100

 

3 500

 

9 764

 

 

115

 

Högsbo 9:3

 

A Odhners Gata 17

 

Göteborg

 

2008

 

1978/2002

 

 

 

2 267

 

635

 

 

 

2 902

 

6 007

 

16 962

 

 

127

 

Kobbegården 209:1

 

Askims Verkstadsväg 15

 

Göteborg

 

1999

 

1973/1996

 

 

 

 

2 538

 

 

 

2 538

 

6 336

 

12 508

 

B

219

 

Kärra 28:10 A

 

Transportgatan 37-39

 

Göteborg

 

2015

 

1982

 

614

 

 

7 144

 

 

 

185

 

7 943

 

13 275

 

28 800

 

B

220

 

Kärra 28:10 B

 

Transportgatan 41-43

 

Göteborg

 

2015

 

1984

 

 

1 654

 

6 346

 

 

 

 

8 000

 

13 305

 

30 200

 

B

202

 

Kärra 80:6

 

Trankärrsgatan 16/Tagenevägen 45

 

Göteborg

 

2013

 

1990/2010

 

 

 

 

1 498

 

 

 

1 498

 

3 908

 

10 114

 

 

105

 

Kärra 80:7

 

Trankärrsgatan 14

 

Göteborg

 

1995

 

1990

 

 

 

3 538

 

 

 

 

3 538

 

7 185

 

16 669

 

T

177

 

Fyllinge 20:409

 

Sadelvägen 5

 

Halmstad

 

2011

 

1992

 

 

 

 

4 389

 

 

 

4 389

 

22 276

 

17 741

 

B

160

 

Kungsbacka 4:47

 

Lilla Verkstadsgatan 2-6/Verkstadsgatan 7

 

Kungsbacka

 

1995

 

1978/1990

 

692

 

 

2 475

 

1 080

 

 

 

4 247

 

9 317

 

12 949

 

 

218

 

Gasklockan 2

 

Argongatan 32

 

Mölndal

 

2015

 

1991

 

876

 

500

 

 

3 500

 

 

 

4 876

 

19 437

 

25 363

 

B

140

 

Generatorn 2

 

Aminogatan 20-22

 

Mölndal

 

1995

 

1991

 

328

 

 

2 760

 

 

 

 

3 088

 

8 933

 

18 312

 

 

188

 

Heliumgasen 4

 

Neongatan 4B

 

Mölndal

 

1995

 

 

 

 

 

2 472

 

 

 

2 472

 

4 794

 

4 314

 

 

 

 

Summa lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 853

 

2 154

 

33 660

 

26 160

 

 

185

 

66 012

 

148 082

 

271 506

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

Arendal 764:394

 

Sydatlanten 15-17

 

Göteborg

 

2005

 

1990

 

8 969

 

 

 

 

 

389

 

9 358

 

9 646

 

57 600

 

T

199

 

Högsbo 20:11

 

F O Petterssons Gata 9

 

Göteborg

 

2013

 

1969

 

2 280

 

 

300

 

 

 

 

2 580

 

8 605

 

12 631

 

B

13

 

Krokslätt 102:2

 

Eklandagatan 80

 

Göteborg

 

2008

 

1980

 

 

 

 

 

 

811

 

811

 

2 140

 

 

B

201

 

Kärra 78:8

 

Trankärrsgatan 3B

 

Göteborg

 

2013

 

1962/1982

 

 

 

 

 

 

 

 

5 060

 

10 751

 

B

17

 

Masthugget 26:1, Projekt

 

Barlastgatan 2

 

Göteborg

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

206

 

Sörred 7:23

 

Sörredsvägen

 

Göteborg

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 500

 

4 924

 

B

228

 

Tingstadsvassen 11:5

 

Manufakturgatan 14

 

Göteborg

 

2019

 

1975/2011

 

 

 

1 840

 

 

 

 

1 840

 

2 630

 

8 126

 

 

66

 

Valsen 2

 

Svingelvägen 2

 

Halmstad

 

2007

 

1979/2003

 

2 309

 

 

 

 

 

 

2 309

 

7 314

 

9 739

 

B

54

 

Sesamfröet 2

 

Aminogatan 27

 

Mölndal

 

2005

 

1992

 

4 912

 

 

700

 

 

 

 

5 612

 

11 000

 

55 400

 

 

 

 

Summa projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 470

 

 

2 840

 

 

 

1 200

 

22 510

 

58 895

 

159 171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obebyggd mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191

 

Kyllared 1:112

 

Tvinnaregatan 27

 

Borås

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 118

 

1 279

 

B

216

 

Trucken 6

 

Viaredsvägen 14

 

Borås

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 500

 

5 684

 

B

183

 

Annedal 21:9

 

Haraldsgatan 3

 

Göteborg

 

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 088

 

 

 

224

 

Del av Kålsered 1:5 & 1:108

 

Sörredsvägen

 

Göteborg

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

185

 

Högsbo 39:3

 

Ingela Gathenhielms Gata 8

 

Göteborg

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 720

 

1 548

 

B

187

 

Kobbegården 152:1

 

Industrivägen 4-6

 

Göteborg

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 158

 

22 600

 

B

93

 

Nolvik 9:1

 

Säve Flygplatsväg 25

 

Göteborg

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 470

 

 

 

194

 

Tingstadsvassen 31:6

 

Stålverksgatan 11

 

Göteborg

 

1997

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 687

 

1 611

 

B

132

 

Åseby 1:2

 

Åseby Mellangård 1

 

Göteborg

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 596

 

3 409

 

 

26

 

Åseby 3:10

 

Säve Flygplatsväg

 

Göteborg

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 963

 

194

 

 

215

 

Fanborgen 3

 

Spetsvinkelgatan 8

 

Halmstad

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 990

 

5 600

 

 

214

 

Fanborgen 4

 

Spetsvinkelgatan 8

 

Halmstad

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 067

 

 

 

 

Skällared 3:49

 

Lysekulevägen

 

Kungsbacka

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 297

 

1 521

 

 

190

 

Varla 3:34

 

Hallabäcksvägen 1

 

Kungsbacka

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 356

 

4 306

 

B

 

 

Summa obebyggd mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 010

 

47 752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Region Väst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446 579

 

62 861

 

507 732

 

147 021

 

8 189

 

50 736

 

1 223 118

 

5 222 625

 

7 390 724

 

 

Fem största fastighetsägarna

Storgöteborg*

 

Taxerad yta tkvm

 

Borås kommun

 

Taxerad yta tkvm

 

Halmstad kommun

 

Taxerad yta tkvm

Källa: Datcha och deras uppgifter avseende hyreshus (exkl bostäder) och lager/logistik och industrifastigheter (ej bostäder, vård- och skolfastigheter) ägda per 2019-12-31, taxerad yta. Kommunala och statliga bolag och förvaltningar har exkluderats.

*

Följande kommuner ingår i Storgöteborg: Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Lerum och Alingsås.

Castellum

 

~900

 

Castellum

 

~900

 

Blackstone

 

95

Platzer

 

~830

 

Platzer

 

~830

 

Castellum

 

77

Wallenstam

 

~500

 

Wallenstam

 

~500

 

Klövern

 

67

Balder

 

~500

 

Balder

 

~500

 

Halmslätten AB

 

50

Vasakronan

 

~400

 

Vasakronan

 

~400

 

Hemfosa

 

41

Hyresnivåer och direktavkastning

 

 

 

 

Göteborg

 

Borås

 

Halmstad

 

 

 

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

Kontor och butik avser hyra inklusive media exklusive tillägg för fastighetsskatt. Källa: Forum Fastighetsekonomi.

Kontor

 

Bästa läge

 

2 900–4 000

 

3,75%–4,25%

 

1 500–1 850

 

5,25%–6,0%

 

1 800–2 000

 

5,5%–6,00%

 

Sekundärt läge

 

2 500–3 200

 

4,0%–4,75%

 

1 000–1 600

 

6,0%–7,0%

 

1 000–1 600

 

6,0%–7,0%

Handel

 

Bästa läge

 

5 000–8 000

 

4,00%–5,00%

 

1 500–3 200

 

5,25%–6,25%

 

1 900–3 600

 

5,00%–6,00%

 

Sekundärt läge

 

2 000–3 000

 

5,25%–6,25%

 

800–1 200

 

7,25%–8,50%

 

800–1 200

 

7,25%–8,50%

Lager/Logistik

 

Bästa läge

 

725–875

 

4,5%–5,0%

 

500–600

 

5,25%–6,0%

 

400–500

 

6,5%–7,25%

 

Sekundärt läge

 

625–725

 

5,25%–5,75%

 

425–525

 

6,0%–7,0%

 

350–425

 

6,75%–7,75%