Region Stockholm

Castellums fastighetsbestånd i Region Stockholm per kategori och område 2019-12-31

 

 

Antal
fastigheter

 

Yta tkvm

 

Hyresvärde Mkr

 

Hyresvärde
kr/kvm

 

Ekonomisk
uthyrningsgrad

 

Hyresintäkter Mkr

 

Fastighets­kostnader Mkr

 

Fastighets­kostnader kr/kvm

 

Driftsöverskott Mkr

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt

 

6

 

110

 

312

 

2 831

 

96,2%

 

300

 

55

 

497

 

245

Norr

 

5

 

33

 

60

 

1 830

 

89,7%

 

54

 

10

 

313

 

44

Syd

 

1

 

1

 

2

 

1 410

 

77,6%

 

2

 

1

 

335

 

1

Väst

 

7

 

77

 

136

 

1 782

 

94,4%

 

129

 

23

 

304

 

106

Uppsala

 

10

 

63

 

128

 

2 044

 

91,2%

 

116

 

29

 

470

 

87

Summa kontor

 

29

 

284

 

638

 

2 251

 

94,1%

 

601

 

118

 

417

 

483

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt

 

3

 

51

 

208

 

4 058

 

93,4%

 

194

 

34

 

671

 

160

Norr

 

2

 

4

 

8

 

2 059

 

99,4%

 

8

 

2

 

356

 

6

Syd

 

2

 

14

 

23

 

1 666

 

90,0%

 

21

 

4

 

309

 

17

Väst

 

1

 

3

 

4

 

1 148

 

98,0%

 

4

 

1

 

229

 

3

Uppsala

 

4

 

17

 

27

 

1 591

 

98,3%

 

26

 

4

 

248

 

22

Summa samhällsfastigheter

 

12

 

89

 

270

 

3 020

 

93,8%

 

253

 

45

 

504

 

208

Lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt

 

3

 

14

 

21

 

1 524

 

97,0%

 

20

 

2

 

190

 

18

Norr

 

19

 

125

 

145

 

1 162

 

87,5%

 

127

 

21

 

163

 

106

Syd

 

12

 

104

 

135

 

1 299

 

95,4%

 

129

 

19

 

179

 

110

Väst

 

1

 

4

 

4

 

911

 

93,0%

 

3

 

0

 

155

 

3

Uppsala

 

2

 

18

 

17

 

949

 

85,2%

 

15

 

3

 

153

 

12

Summa lager/logistik

 

37

 

265

 

322

 

1 216

 

91,4%

 

294

 

45

 

170

 

249

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt

 

1

 

2

 

4

 

1 429

 

98,7%

 

4

 

1

 

207

 

3

Norr

 

3

 

17

 

22

 

1 282

 

92,9%

 

20

 

2

 

123

 

18

Syd

 

20

 

93

 

156

 

1 687

 

96,5%

 

151

 

17

 

188

 

134

Väst

 

1

 

14

 

20

 

1 382

 

92,3%

 

18

 

3

 

222

 

15

Uppsala

 

4

 

24

 

37

 

1 539

 

83,9%

 

31

 

11

 

449

 

20

Summa handel

 

29

 

150

 

239

 

1 584

 

93,9%

 

224

 

34

 

226

 

190

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norr

 

4

 

9

 

15

 

1 630

 

94,2%

 

14

 

3

 

257

 

11

Syd

 

1

 

3

 

4

 

1 741

 

100,0%

 

4

 

0

 

96

 

4

Uppsala

 

5

 

32

 

37

 

1 168

 

95,3%

 

35

 

7

 

243

 

28

Summa lätt industri

 

10

 

44

 

56

 

1 294

 

95,3%

 

53

 

10

 

238

 

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

117

 

832

 

1 525

 

1 834

 

93,5%

 

1 425

 

252

 

304

 

1 173

Projekt

 

3

 

36

 

6

 

 

 

7

 

7

 

 

0

Obebyggd mark

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

126

 

868

 

1 531

 

 

 

 

 

1 432

 

259

 

 

 

1 173

Fastighetsrelaterade nycketal

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 834

 

1 701

 

1 621

 

1 501

 

1 240

 

1 199

 

1 198

 

1 203

 

1 181

 

1 154

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

93,5%

 

94,9%

 

92,9%

 

92,8%

 

90,5%

 

85,4%

 

83,1%

 

82,8%

 

82,2%

 

82,8%

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

304

 

290

 

425

 

373

 

334

 

326

 

337

 

344

 

362

 

345

Driftsöverskott, kr/kvm

 

1 410

 

1 325

 

1 080

 

1 021

 

788

 

697

 

658

 

652

 

609

 

611

Antal fastigheter

 

126

 

131

 

115

 

111

 

106

 

106

 

105

 

109

 

100

 

97

Uthyrningsbar yta, tkvm

 

868

 

882

 

742

 

692

 

594

 

649

 

639

 

650

 

573

 

569

Fastighetsvärde per kategori
Fastighetsvärde per kategori – Stockholm (Pie Chart)
Fastighetsvärde per område
Fastighetsvärde per område – Stockholm (Pie Chart)

Stockholm

Map – Stockholm (Map)

Uppsala

Map – Uppsala (Map)
Castellums fastighetsbestånd i Region stockholm per kategori och fastighet 2019-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratmeter per lokalslag

 

 

 

 

Nr

 

Fastighet

 

Gatuadress

 

Kommun

 

Förvärvsår

 

Bygg/
Omb. år

 

Kontor

 

Handel

 

Lager/Logistik

 

Lätt industri

 

Bostäder

 

Övrigt

 

Totalt

 

Markyta

 

Tax.värde

 

Anm

Anm: T=Tomträtt A=Arrende B=Outnyttjad byggrätt

 

 

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

Veddesta 2:66

 

Girovägen 13

 

Järfälla

 

2010

 

1989

 

3 221

 

 

250

 

 

 

8

 

3 479

 

7 422

 

30 200

 

 

31

 

Ekplantan 4

 

Djupdalsvägen 1-7

 

Sollentuna

 

1996

 

1990

 

7 872

 

1 581

 

344

 

 

 

162

 

9 959

 

8 595

 

91 600

 

 

32

 

Ekstubben 21 & 23

 

Djupdalsvägen 10-18, 20-22, 30-32

 

Sollentuna

 

1999

 

1989

 

5 977

 

 

276

 

 

 

199

 

6 452

 

3 069

 

60 045

 

 

11

 

Bangården 4

 

Huvudstagatan 5

 

Solna

 

2015

 

1968

 

5 939

 

 

 

 

 

 

5 939

 

1 977

 

131 800

 

 

28

 

Gräslöken 1

 

Anderstorpsvägen 20-26

 

Solna

 

2006

 

1976

 

6 110

 

681

 

233

 

 

 

 

7 024

 

1 288

 

106 000

 

 

34

 

Stora Frösunda 3

 

Frösundaleden 2

 

Solna

 

2016

 

2009

 

28 419

 

1 000

 

 

 

 

176

 

29 595

 

9 946

 

790 000

 

 

30

 

Yrket 4

 

Smidesvägen 10-12

 

Solna

 

2006

 

1982/1984

 

9 615

 

 

1 205

 

 

 

315

 

11 134

 

8 774

 

160 000

 

B

4

 

Betongblandaren 12

 

Gårdsfogdevägen 18 B

 

Stockholm

 

1998

 

1972

 

6 900

 

 

495

 

 

 

1

 

7 396

 

3 679

 

80 200

 

 

5

 

Betongblandaren 13

 

Adolfbergsvägen 15, 25-31

 

Stockholm

 

1995

 

1989

 

7 106

 

2 686

 

1 181

 

 

 

7

 

10 980

 

7 690

 

96 000

 

 

2

 

Betongblandaren 3

 

Gårdsfogdevägen 16

 

Stockholm

 

2001

 

1971

 

3 362

 

1 765

 

1 248

 

 

 

 

6 375

 

2 722

 

48 000

 

 

8

 

Fredsfors 14

 

Karlsbodavägen 39-41

 

Stockholm

 

1995

 

1960

 

10 857

 

 

3 680

 

 

 

5

 

14 542

 

7 073

 

159 800

 

 

19

 

Hästholmen 2

 

Ekholmsvägen 23

 

Stockholm

 

1995

 

1985

 

1 220

 

 

 

 

 

 

1 220

 

1 839

 

10 299

 

T

21

 

Läkaren 10

 

Torsgatan 12-14, Kammakargatan 74, Dalagatan 7

 

Stockholm

 

2016

 

1989

 

32 613

 

569

 

 

 

697

 

5 336

 

39 215

 

8 920

 

1 378 000

 

B

15

 

Marievik 27

 

Årstaängsvägen 17-19

 

Stockholm

 

2015

 

1956

 

10 392

 

1 175

 

31

 

 

 

 

11 598

 

2 747

 

202 000

 

B

109

 

Rosteriet 5

 

Lövholmsvägen 9, Trekantsvägen 9

 

Stockholm

 

2012

 

1956

 

3 270

 

 

 

 

 

 

3 270

 

2 390

 

55 200

 

T

60

 

Sandhagen 6

 

Slakthusgatan 9

 

Stockholm

 

2001

 

1967

 

1 531

 

 

2 659

 

 

 

20

 

4 210

 

1 728

 

19 065

 

T

22

 

Tjurhornet 15

 

Huddingevägen 103-109

 

Stockholm

 

1995

 

1986

 

19 326

 

575

 

3 898

 

 

 

12

 

23 811

 

13 314

 

350 800

 

 

10

 

Vallonsmidet 8

 

Gårdsfogdevägen 1-7

 

Stockholm

 

1995

 

1963/1992

 

13 637

 

2 540

 

6 882

 

 

 

10

 

23 069

 

29 425

 

203 000

 

 

147

 

Linde Torp 10

 

Bolidenvägen 8-10

 

Stockholm

 

2019

 

1924/1954

 

351

 

71

 

1 374

 

 

 

 

1 796

 

 

10 000

 

 

6

 

Boländerna 5:12

 

Fålhagsleden 51

 

Uppsala

 

2010

 

1983/1996

 

7 058

 

 

209

 

286

 

 

 

7 553

 

15 251

 

89 600

 

B

74

 

Boländerna 9:1

 

Märstagatan 2

 

Uppsala

 

2008

 

1946/2005

 

1 487

 

128

 

557

 

 

 

100

 

2 272

 

2 890

 

22 600

 

 

77

 

Dragarbrunn 16:2

 

Dragarbrunns Torg 2-6/Klostergatan 13-15

 

Uppsala

 

2004

 

1963

 

3 766

 

1 943

 

571

 

 

 

279

 

6 559

 

2 209

 

162 000

 

 

146

 

Dragarbrunn 16:6

 

Dragarbrunns Torg 12-14, Kungsg 41, St Persg 16

 

Uppsala

 

2018

 

1964

 

1 502

 

1 534

 

166

 

 

 

1 065

 

4 267

 

1 283

 

71 000

 

 

79

 

Dragarbrunn 20:2

 

Kungsgatan 43/St Persgatan 17

 

Uppsala

 

1999

 

1963

 

2 501

 

723

 

 

 

 

65

 

3 289

 

921

 

 

 

83

 

Dragarbrunn 20:4

 

Dragarbrunnsgatan 34

 

Uppsala

 

2010

 

2010/2014

 

9 556

 

2 921

 

35

 

0

 

1 305

 

421

 

14 238

 

4 472

 

332 399

 

 

123

 

Kungsängen 35:3

 

Kungsgatan 76

 

Uppsala

 

1998

 

2001

 

3 030

 

 

 

 

 

 

3 030

 

4 547

 

34 780

 

 

126

 

Årsta 36:2

 

Möllersvärdsgatan 12

 

Uppsala

 

1995

 

1978/1989

 

1 265

 

 

985

 

570

 

 

30

 

2 850

 

5 143

 

24 000

 

 

132

 

Årsta 74:3

 

Axel Johanssons Gata 4-6

 

Uppsala

 

1995

 

1990

 

13 973

 

238

 

127

 

 

 

1 258

 

15 596

 

17 212

 

164 000

 

B

133

 

Årsta 78:1

 

Fyrislundsgatan 73

 

Uppsala

 

2011

 

2000

 

2 838

 

 

 

 

 

 

2 838

 

4 156

 

26 400

 

 

 

 

Summa kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224 694

 

20 130

 

26 406

 

856

 

2 002

 

9 468

 

283 556

 

180 682

 

4 908 788

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

Ekstubben 25

 

Djupdalsvägen 24-26

 

Sollentuna

 

2011

 

1987/1988

 

1 050

 

 

 

 

 

 

1 050

 

534

 

 

 

25

 

Getholmen 1

 

Ekholmsvägen 32-36

 

Stockholm

 

1998

 

1982

 

5 578

 

 

2 520

 

 

 

 

8 098

 

4 717

 

75 400

 

T

18

 

Getholmen 2

 

Måsholmstorget 1-13

 

Stockholm

 

1995

 

1990

 

5 253

 

 

468

 

 

 

 

5 721

 

3 195

 

56 400

 

T

12

 

Hornsberg 10

 

Lindhagensgatan 133

 

Stockholm

 

2015

 

1985

 

9 877

 

972

 

408

 

3 840

 

 

10

 

15 107

 

4 578

 

320 200

 

 

117

 

Isotopen 1

 

Solnavägen 1/Norra Stationsgatan 86-90

 

Stockholm

 

2017

 

2016

 

18 795

 

1 598

 

 

 

 

2 324

 

22 717

 

 

895 000

 

 

20

 

Klassföreståndaren 3

 

Torsgatan 11,13, Lilla Bantorget 15

 

Stockholm

 

2016

 

2008

 

13 265

 

 

 

 

 

164

 

13 429

 

3 389

 

779 000

 

 

23

 

Mandelblomman 15

 

Avestag 29/Kronofogdevägen 56

 

Stockholm

 

1995

 

1950/1990

 

3 221

 

 

394

 

 

 

6

 

3 621

 

4 364

 

11 196

 

B

29

 

Råsten 4

 

Råstensg 1/Stureg 10

 

Sundbyberg

 

2007

 

1929/2001

 

2 700

 

 

 

 

 

 

2 700

 

1 111

 

49 600

 

 

135

 

Boländerna 11:5

 

Märstagatan 7

 

Uppsala

 

2011

 

1975

 

2 992

 

 

 

1 550

 

 

 

4 542

 

4 346

 

 

B

9

 

Boländerna 8:11

 

Bergsbrunnagatan 15

 

Uppsala

 

2008

 

1975

 

2 114

 

 

5 736

 

 

 

 

7 850

 

11 535

 

23 027

 

 

7

 

Boländerna 8:6

 

Knivstagatan 6

 

Uppsala

 

2008

 

1990

 

2 431

 

 

 

 

 

18

 

2 449

 

3 806

 

26 896

 

 

124

 

Kvarngärdet 64:3

 

Sportfältsvägen 3

 

Uppsala

 

1996

 

1991

 

2 024

 

 

 

 

 

15

 

2 039

 

2 955

 

 

 

 

 

Summa samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 300

 

2 570

 

9 526

 

5 390

 

 

2 537

 

89 323

 

44 530

 

2 236 719

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

 

Segersby 1

 

Kumla Gårdsväg 10

 

Botkyrka

 

2012

 

1976

 

 

 

12 019

 

 

 

 

12 019

 

24 104

 

52 469

 

 

98

 

Saltmossen 3

 

Kumla Gårdsväg 21

 

Botkyrka

 

1995

 

1983/1986

 

1 054

 

 

23 590

 

2 453

 

 

 

27 097

 

57 214

 

200 000

 

 

95

 

Kumla Hage 3

 

Kumla Gårdsväg 24 A-B

 

Botkyrka

 

1995

 

1985

 

 

 

1 889

 

 

 

 

1 889

 

3 959

 

10 009

 

 

96

 

Kumla Hage 13

 

Kumla Gårdsväg 24 C

 

Botkyrka

 

1995

 

1990

 

 

 

1 630

 

 

 

 

1 630

 

3 258

 

9 692

 

 

14

 

Kranbilen 2

 

Lyftkransvägen 11

 

Huddinge

 

2015

 

 

 

 

 

8 974

 

 

 

8 974

 

17 066

 

87 400

 

 

13

 

Dumpern 7

 

Speditionsvägen 36

 

Huddinge

 

2014

 

2009

 

410

 

 

6 376

 

 

 

 

6 786

 

12 035

 

46 800

 

 

92

 

Veddesta 2:77

 

Fakturavägen 1-3

 

Järfälla

 

2007

 

1994/1997

 

 

 

7 339

 

 

 

 

7 339

 

14 857

 

55 535

 

 

102

 

Veddesta 1:9

 

Fakturavägen 2

 

Järfälla

 

2007

 

1965

 

 

 

286

 

1 901

 

 

 

2 187

 

3 731

 

21 904

 

 

90

 

Veddesta 2:60

 

Fakturavägen 4

 

Järfälla

 

2007

 

1987

 

175

 

 

784

 

 

 

 

959

 

1 099

 

4 973

 

T

91

 

Veddesta 2:68

 

Fakturavägen 6

 

Järfälla

 

2012

 

1990

 

210

 

 

 

2 658

 

 

 

2 868

 

2 801

 

15 931

 

 

88

 

Veddesta 2:49

 

Girov 11

 

Järfälla

 

2010

 

1981

 

 

 

1 502

 

2 199

 

 

 

3 701

 

9 250

 

24 738

 

T

85

 

Veddesta 2:19

 

Girovägen 9

 

Järfälla

 

1995

 

1964

 

 

 

2 482

 

 

 

 

2 482

 

10 000

 

17 892

 

 

89

 

Veddesta 2:50

 

Kontov 7/Veddestav 23-25

 

Järfälla

 

1995

 

1964

 

1 339

 

 

2 893

 

565

 

 

 

4 797

 

21 889

 

37 581

 

B

87

 

Veddesta 2:26

 

Nettovägen 11

 

Järfälla

 

1995

 

1968

 

465

 

190

 

2 288

 

 

 

 

2 943

 

7 000

 

17 192

 

 

86

 

Veddesta 2:21

 

Nettovägen 5

 

Järfälla

 

1995

 

1965/1988

 

460

 

 

1 495

 

 

 

 

1 955

 

5 000

 

10 933

 

 

72

 

Rosersberg 11:130

 

Metallvägen

 

Sigtuna

 

2015

 

 

 

 

12 167

 

 

 

 

12 167

 

23 315

 

112 600

 

 

81

 

Rosersberg 11:34

 

Tallbacksgatan 14

 

Sigtuna

 

1996

 

1987/1990

 

554

 

 

35 812

 

 

 

 

36 366

 

92 299

 

219 639

 

 

114

 

Rosersberg 11:94

 

Skansvägen 25

 

Sigtuna

 

2014

 

2008

 

 

 

9 353

 

 

 

 

9 353

 

19 971

 

68 800

 

 

76

 

Elementet 4

 

Bäckvägen 18

 

Sollentuna

 

1995

 

1960

 

1 084

 

245

 

9 812

 

 

 

 

11 141

 

18 469

 

65 158

 

 

108

 

Elementet 3

 

Bäckvägen 20

 

Sollentuna

 

2012

 

1963

 

180

 

 

1 658

 

905

 

 

 

2 743

 

2 624

 

14 958

 

 

70

 

Lagerhallen 2

 

Brunnbyvägen 2-4/Partihandlarvägen 27-45

 

Stockholm

 

2004

 

1975

 

2 842

 

 

7 185

 

 

 

3 505

 

13 532

 

9 512

 

70 200

 

T

61

 

Domnarvet 4

 

Domnarvsgatan 27-29

 

Stockholm

 

1995

 

1987

 

1 478

 

 

5 829

 

 

 

405

 

7 712

 

8 605

 

45 400

 

T

66

 

Dagskiftet 4

 

Elektravägen 10

 

Stockholm

 

2007

 

1945

 

252

 

 

1 406

 

 

 

7

 

1 665

 

1 892

 

9 521

 

T

69

 

Furudal 4

 

Fagerstagatan 10

 

Stockholm

 

2010

 

2008

 

 

 

 

1 237

 

 

 

1 237

 

2 051

 

11 731

 

T

63

 

Domnarvet 28

 

Fagerstagatan 19 C

 

Stockholm

 

2010

 

1986

 

 

 

 

3 720

 

 

 

3 720

 

7 272

 

23 828

 

T

27

 

Domnarvet 39

 

Gunnebogatan 24-26

 

Stockholm

 

1995

 

1989

 

1 408

 

 

1 303

 

 

 

 

2 711

 

1 940

 

20 400

 

T

56

 

Charkuteristen 5

 

Hallvägen 21

 

Stockholm

 

2001

 

1955

 

1 520

 

 

5 524

 

 

 

 

7 044

 

4 213

 

32 000

 

 

64

 

Mandelblomman 16

 

Kronofogdevägen 62

 

Stockholm

 

2007

 

1974

 

710

 

 

2 239

 

1 095

 

 

 

4 044

 

4 125

 

19 051

 

B

71

 

Ostmästaren 2

 

Ostmästargränd 4

 

Stockholm

 

2012

 

1980

 

 

 

 

3 292

 

 

 

3 292

 

5 915

 

27 800

 

T

58

 

Charkuteristen 8

 

Slakthusgatan 22

 

Stockholm

 

2001

 

1968

 

548

 

 

4 681

 

 

 

 

5 229

 

2 582

 

20 461

 

T

65

 

Stensätra 7

 

Strömsätravägen 16

 

Stockholm

 

1999

 

1974

 

 

 

5 288

 

 

 

 

5 288

 

10 212

 

29 185

 

T

68

 

Godståget 1

 

Transportvägen 7-9

 

Stockholm

 

1995

 

1985

 

1 819

 

 

11 240

 

70

 

 

5

 

13 134

 

31 392

 

129 817

 

 

67

 

Elektra 3

 

Västbergavägen 25

 

Stockholm

 

1995

 

1946

 

1 221

 

1 724

 

5 419

 

 

 

 

8 364

 

10 106

 

56 000

 

 

16

 

Marievik 30

 

Årstaängsvägen 17-19

 

Stockholm

 

2015

 

 

 

 

22

 

 

 

1 599

 

1 621

 

1 883

 

6 800

 

 

119

 

Kungsängen-Tibble 1:647

 

Mätarvägen 9

 

Upplands-Bro

 

2017

 

 

 

 

8 577

 

 

 

 

8 577

 

18 909

 

48 200

 

 

134

 

Boländerna 11:2 & 11:3

 

Märstagatan 3-5

 

Uppsala

 

2017

 

1981

 

6 068

 

675

 

5 434

 

 

 

 

12 177

 

14 070

 

50 606

 

B

125

 

Söderhällby 2:1

 

Pustgatan 5

 

Uppsala

 

2016

 

2018

 

 

 

5 963

 

 

 

 

5 963

 

32 344

 

 

B

 

 

Summa lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 797

 

2 834

 

203 485

 

29 069

 

 

5 521

 

264 706

 

516 964

 

1 695 204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94

 

Hantverkaren 2

 

Hantverkarvägen 9

 

Botkyrka

 

1995

 

1976/1979

 

 

 

 

5 850

 

 

 

5 850

 

11 672

 

29 050

 

 

37

 

Altartorpet 22

 

Jägerhorns Väg 6

 

Huddinge

 

1996

 

1986

 

810

 

1 267

 

630

 

 

 

 

2 707

 

5 766

 

42 800

 

T

38

 

Altartorpet 23

 

Jägerhorns Väg 8

 

Huddinge

 

1996

 

1987

 

1 741

 

2 471

 

 

 

 

 

4 212

 

5 755

 

67 000

 

T

39

 

Arrendatorn 15

 

Jägerhorns Väg 3-5

 

Huddinge

 

2001

 

1987

 

490

 

625

 

210

 

 

 

 

1 325

 

2 422

 

13 580

 

 

40

 

Arrendatorn 16

 

Jägerhorns Väg 1

 

Huddinge

 

1995

 

1987

 

440

 

747

 

318

 

 

 

 

1 505

 

2 803

 

13 724

 

 

116

 

Myren 9

 

Smista Allé

 

Huddinge

 

2011

 

2015

 

 

589

 

 

 

 

 

589

 

12 035

 

6 466

 

 

97

 

Slipstenen 1

 

Fräsarvägen 19/Slipstensvägen 4-8

 

Huddinge

 

2012

 

2006

 

 

2 808

 

 

 

 

 

2 808

 

11 442

 

19 212

 

 

113

 

Spejaren 3

 

Smista Allé

 

Huddinge

 

1997

 

2014

 

 

 

 

6 793

 

 

 

6 793

 

5 349

 

57 000

 

 

26

 

Spejaren 5

 

Smista Allé

 

Huddinge

 

1997

 

 

 

 

 

3 501

 

 

5

 

3 506

 

6 809

 

51 000

 

 

35

 

Varpen 10

 

Smista Allé 36

 

Huddinge

 

1997

 

2016

 

3 636

 

 

 

0

 

 

 

3 636

 

5 715

 

33 200

 

 

42

 

Varpen 11 A

 

Smista Allé 36

 

Huddinge

 

1997

 

2009

 

 

 

 

11 950

 

 

 

11 950

 

6 082

 

97 240

 

 

36

 

Varpen 11 B

 

Smista Allé 36

 

Huddinge

 

1997

 

 

 

 

 

5 555

 

 

 

5 555

 

6 900

 

45 760

 

 

44

 

Varpen 8

 

Smista Allé 32

 

Huddinge

 

1997

 

2010

 

 

 

 

2 622

 

 

 

2 622

 

3 100

 

27 600

 

 

45

 

Visiret 2 A

 

Smista Allé 44

 

Huddinge

 

2004

 

2004

 

 

 

 

2 690

 

 

 

2 690

 

4 890

 

22 330

 

 

115

 

Visiret 2 D

 

Smista Allé

 

Huddinge

 

1997

 

2013

 

 

 

 

 

 

12 357

 

12 357

 

5 000

 

37 000

 

 

47

 

Visiret 2 F

 

Smista Allé 38-50

 

Huddinge

 

1997

 

2009

 

 

 

 

4 895

 

 

 

4 895

 

8 241

 

41 470

 

 

46

 

Visiret 3 A

 

Smista Allé 42

 

Huddinge

 

1997

 

2006

 

 

 

 

7 545

 

 

 

7 545

 

3 122

 

74 880

 

 

48

 

Visiret 3 B

 

Smista Allé 42

 

Huddinge

 

1997

 

2017

 

 

 

 

2 082

 

 

 

2 082

 

13 747

 

21 120

 

 

49

 

Visiret 4

 

Smista Allé

 

Huddinge

 

1997

 

2017

 

 

 

 

851

 

 

 

851

 

2 566

 

10 549

 

 

17

 

Spejaren 4

 

Smista Allé

 

Huddinge

 

1997

 

 

 

 

 

9 128

 

 

 

9 128

 

16 376

 

194 000

 

 

84

 

Veddesta 2:17

 

Nettovägen 9

 

Järfälla

 

2006

 

1968

 

 

1 338

 

 

 

 

 

1 338

 

5 350

 

8 477

 

 

50

 

Veddesta 2:22

 

Nettovägen 7

 

Järfälla

 

1995

 

1965/1975

 

508

 

 

 

 

 

 

508

 

1 782

 

3 520

 

 

78

 

Tidskriften 2

 

Kuskvägen 2

 

Sollentuna

 

1997

 

1976

 

1 235

 

2 894

 

11 086

 

 

 

 

15 215

 

18 203

 

80 000

 

 

3

 

Betongblandaren 10

 

Archimedesv 1-3/Gårdsfogdev 8-10

 

Stockholm

 

2005

 

1975/1996

 

1 675

 

11 370

 

1 240

 

 

 

 

14 285

 

15 170

 

138 000

 

 

57

 

Charkuteristen 6

 

Slakthusgatan 20

 

Stockholm

 

2001

 

1955

 

 

1 066

 

1 269

 

180

 

 

 

2 515

 

1 665

 

9 374

 

T

142

 

Boländerna 36:2

 

Danmarksgatan 20

 

Uppsala

 

2011

 

1982

 

360

 

1 581

 

396

 

 

 

100

 

2 437

 

3 204

 

21 200

 

 

93

 

Dragarbrunn 19:1

 

Stora Torget 8-12

 

Uppsala

 

2018

 

1883/2010

 

582

 

2 041

 

307

 

 

 

34

 

2 964

 

1 755

 

77 000

 

 

129

 

Årsta 67:1

 

Stålgatan 8-12

 

Uppsala

 

1995

 

1988

 

187

 

10 315

 

515

 

417

 

 

 

11 434

 

31 608

 

111 544

 

 

131

 

Årsta 74:1

 

Fyrislundsgatan 68

 

Uppsala

 

1999

 

1985

 

1 469

 

5 713

 

25

 

 

 

 

7 207

 

15 268

 

59 000

 

 

 

 

Summa handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 133

 

44 825

 

15 996

 

64 059

 

 

12 496

 

150 509

 

233 797

 

1 413 096

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

Palissaden 4

 

Smista Allé 30

 

Huddinge

 

1997

 

2013

 

 

 

 

2 198

 

 

 

2 198

 

3 285

 

21 149

 

 

52

 

Veddesta 2:58

 

Fakturavägen 5

 

Järfälla

 

2007

 

1985/1995

 

980

 

 

 

 

 

 

980

 

2 452

 

7 690

 

 

106

 

Elektronen 1

 

Hovslagarevägen 5

 

Sollentuna

 

2012

 

1957/1987

 

261

 

 

 

2 171

 

 

 

2 432

 

3 639

 

13 615

 

 

107

 

Elektronen 4

 

Hovslagarevägen 3A-B

 

Sollentuna

 

2012

 

1958/1992

 

855

 

 

1 128

 

1 710

 

 

 

3 693

 

5 273

 

26 506

 

 

62

 

Domnarvet 27

 

Fagerstagatan 19 B

 

Stockholm

 

1995

 

1982

 

 

 

 

1 970

 

 

 

1 970

 

4 337

 

13 615

 

T

136

 

Boländerna 12:1

 

Danmarksgatan 24

 

Uppsala

 

2011

 

1979

 

1 879

 

 

6 731

 

1 873

 

 

 

10 483

 

14 136

 

77 850

 

 

122

 

Husbyborg 1:83

 

Gamla Börjevägen 4

 

Uppsala

 

2008

 

1972/1988

 

46

 

245

 

1 079

 

6 643

 

 

 

8 013

 

14 543

 

90 331

 

B

127

 

Årsta 36:7

 

Hanselligatan 6

 

Uppsala

 

2007

 

1986

 

 

 

2 271

 

 

 

 

2 271

 

3 358

 

15 678

 

 

128

 

Årsta 38:1

 

Möllersvärdsgatan 5

 

Uppsala

 

1995

 

1979

 

755

 

 

910

 

1 295

 

 

 

2 960

 

8 572

 

22 463

 

B

130

 

Årsta 72:3

 

Svederusgatan 1-4

 

Uppsala

 

1997

 

1990

 

2 149

 

720

 

2 079

 

3 331

 

 

187

 

8 466

 

10 792

 

6 506

 

 

 

 

Summa lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 925

 

965

 

14 198

 

21 191

 

 

187

 

43 466

 

70 387

 

295 403

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118

 

Öskaret 1

 

Torsgatan 22, 24, 26, 28, 30

 

Stockholm

 

2017

 

1906

 

13 629

 

 

 

 

 

87

 

13 716

 

6 148

 

332 750

 

B

111

 

Örnäs 1:17

 

Mätarvägen 45

 

Upplands-Bro

 

2016

 

 

 

 

15 780

 

 

 

 

15 780

 

59 045

 

54 000

 

B

121

 

Dragarbrunn 21:1

 

S:t Persgatan 21

 

Uppsala

 

2012

 

1970

 

6 027

 

 

877

 

 

 

229

 

7 133

 

4 747

 

83 000

 

 

 

 

Summa projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 656

 

 

16 657

 

 

 

316

 

36 629

 

69 940

 

469 750

 

 

 

 

Obebyggd mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

Linde Torp 8

 

Bolidenvägen 8-10

 

Stockholm

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 537

 

9 800

 

B

73

 

Vallonsmidet 11

 

Gårdsfogdevägen 1-7

 

Stockholm

 

1995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 907

 

8 800

 

B

120

 

Kungsängen-Tibble 1:648

 

Mätarvägen 17

 

Upplands-Bro

 

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 767

 

17 895

 

 

131

 

Örnäs 1:28

 

Mätarvägen 45

 

Upplands-Bro

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 698

 

18 300

 

 

132

 

Örnäs 1:29

 

Mätarvägen 45

 

Upplands-Bro

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 672

 

14 000

 

 

145

 

Örnäs 1:30

 

Mätarvägen 45

 

Upplands-Bro

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 750

 

17 600

 

 

 

 

Summa obebyggd mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115 331

 

86 395

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Region Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

357 505

 

71 324

 

286 268

 

120 565

 

2 002

 

30 525

 

868 189

 

1 231 631

 

11 105 355

 

 

Fem största fastighetsägarna

Stockholm Län

 

Taxerad yta tkvm

 

Uppsala kommun

 

Taxerad yta tkvm

Källa: Datcha och deras uppgifter avseende hyreshus (exkl bostäder) och lager/logistik och industrifastigheter (ej bostäder, vård- och skolfastigheter) ägda per 2019-12-31, taxerad yta. Kommunala och statliga bolag och förvaltningar har exkluderats. Följande kommuner ingår i Storstockholm: Botkyrka, Huddinge, Järfälla, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm och Upplands-Väsby.

Vasakronan

 

~1 400

 

Vasakronan

 

236

Fabege

 

~1 100

 

Castellum

 

161

Klövern

 

~700

 

Klövern

 

134

Castellum

 

~700

 

Atrium Ljungberg

 

130

FastPartner

 

~650

 

Skandia

 

64

Hyresnivåer och direktavkastning

 

 

 

 

Stockholm

 

Uppsala

 

 

 

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

Kontor och butik avser hyra inklusive media exklusive tillägg för fastighetsskatt. Källa: Forum och Castellum.

Kontor

 

Bästa läge

 

7 250–10 000

 

3,2%–3,75%

 

2 750–3 500

 

4,5%–5,25%

 

Sekundärt läge

 

6 000–7 000

 

3,5%–4,0%

 

1 750–2 500

 

5,0%–5,75%

Handel

 

Bästa läge

 

4 500–13 000

 

3,75%–4,25%

 

2 500–5 000

 

4,75%–5,5%

 

Sekundärt läge

 

3 000–7 000

 

4,25%–5,0%

 

1 300–1 700

 

5,50%–6,00%

Lager/Logistik

 

Bästa läge

 

850–1 000

 

4,5%–5,0%

 

550–650

 

5,5%–6,25%

 

Sekundärt läge

 

750–850

 

5,0%–5,5%

 

400–500

 

6,25%–7,0%