Region Öresund

Castellums fastighetsbestånd i Region Öresund per kategori och område 2019-12-31

 

 

Antal
fastigheter

 

Yta tkvm

 

Hyresvärde Mkr

 

Hyresvärde
kr/kvm

 

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

Hyresintäkter Mkr

 

Fastighets­
kostnader Mkr

 

Fastighets­
kostnader
kr/kvm

 

Driftsöverskott Mkr

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingborg

 

15

 

108

 

177

 

1 639

 

88,1%

 

156

 

37

 

345

 

119

Köpenhamn

 

17

 

177

 

419

 

2 359

 

89,2%

 

373

 

101

 

571

 

272

Lund

 

4

 

54

 

105

 

1 969

 

90,7%

 

96

 

18

 

322

 

78

Malmö

 

7

 

59

 

125

 

2 129

 

87,6%

 

109

 

26

 

449

 

83

Summa kontor

 

43

 

398

 

826

 

2 077

 

88,9%

 

734

 

182

 

458

 

552

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingborg

 

4

 

53

 

123

 

2 322

 

98,6%

 

121

 

13

 

260

 

108

Köpenhamn

 

1

 

12

 

32

 

2 593

 

97,1%

 

30

 

5

 

415

 

25

Malmö

 

3

 

26

 

44

 

1 726

 

98,9%

 

44

 

10

 

369

 

34

Summa samhällsfastigheter

 

8

 

91

 

199

 

2 190

 

98,4%

 

195

 

28

 

311

 

167

Lager/Logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingborg

 

12

 

61

 

52

 

861

 

96,5%

 

51

 

9

 

135

 

42

Köpenhamn

 

1

 

18

 

15

 

832

 

74,5%

 

11

 

4

 

262

 

7

Lund

 

6

 

30

 

31

 

1 068

 

93,3%

 

29

 

5

 

177

 

24

Malmö

 

11

 

96

 

72

 

748

 

90,1%

 

65

 

17

 

177

 

48

Summa lager/logistik

 

30

 

205

 

170

 

835

 

91,3%

 

156

 

35

 

172

 

121

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingborg

 

5

 

25

 

34

 

1 341

 

81,9%

 

28

 

7

 

275

 

21

Lund

 

2

 

6

 

14

 

2 489

 

72,5%

 

10

 

3

 

492

 

7

Malmö

 

4

 

15

 

20

 

1 395

 

99,4%

 

20

 

3

 

255

 

17

Summa handel

 

11

 

46

 

68

 

1 500

 

85,3%

 

58

 

13

 

295

 

45

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingborg

 

3

 

35

 

28

 

775

 

88,9%

 

25

 

5

 

123

 

20

Malmö

 

1

 

7

 

4

 

613

 

100,0%

 

4

 

 

81

 

4

Summa lätt industri

 

4

 

42

 

32

 

750

 

90,3%

 

29

 

5

 

117

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

96

 

782

 

1 295

 

1 659

 

90,5%

 

1 172

 

263

 

338

 

909

Projekt

 

14

 

87

 

30

 

 

 

12

 

9

 

 

3

Obebyggd mark

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

112

 

869

 

1 325

 

 

 

1 184

 

272

 

 

 

912

Fastighetsrelaterade nycketal

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 659

 

1 613

 

1 541

 

1 539

 

1 089

 

1 078

 

1 121

 

1 107

 

1 065

 

1 060

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

90,5%

 

90,1%

 

85,8%

 

87,5%

 

85,4%

 

85,3%

 

85,0%

 

84,5%

 

85,2%

 

86,6%

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

338

 

329

 

443

 

442

 

348

 

345

 

354

 

331

 

304

 

315

Driftsöverskott, kr/kvm

 

1 168

 

1 129

 

879

 

905

 

583

 

575

 

599

 

605

 

603

 

604

Antal fastigheter

 

112

 

108

 

109

 

107

 

113

 

111

 

117

 

117

 

109

 

101

Uthyrningsbar yta, tkvm

 

869

 

803

 

806

 

803

 

696

 

646

 

737

 

726

 

678

 

646

Fastighetsvärde per kategori
Fastighetsvärde per kategori – Öresund (Pie Chart)
Fastighetsvärde per område
Fastighetsvärde per område – Öresund (Pie Chart)

Malmö

Map – Malmö (Map)

Lund

Map – Lund (Map)
Fem största fastighetsägarna

Malmö kommun

 

Taxerad yta tkvm

 

Lund kommun

 

Taxerad yta tkvm

 

Helsingborg kommun

 

Taxerad yta tkvm

 

Danmark*

 

Uthyrbar yta tkvm

Källa: Datcha och deras uppgifter avseende hyreshus (exkl bostäder) och lager/logistik och industrifastigheter (ej bostäder, vård- och skolfastigheter) ägda per 2019-12-31, taxerad yta. Kommunala och statliga bolag och förvaltningar har exkluderats.

*

Varav övervägande andel Köpenhamn

Wihlborgs

 

717

 

Wihlborgs

 

266

 

Wihlborgs

 

604

 

DEAS (f.d. Nordea Ejendomme)

 

~1 500

Vasakronan

 

290

 

Castellum

 

100

 

Castellum

 

289

 

ATP Ejendomme

 

~1 300

Klövern

 

251

 

Balder

 

39

 

Catena

 

205

 

Dades

 

~1 000

Castellum

 

215

 

Kungsleden

 

35

 

Skandia

 

96

 

PKA

 

~950

Kungsleden

 

145

 

Klövern

 

32

 

Alecta

 

79

 

Jeudan

 

~900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castellum

 

~208

Helsingborg

Map – Helsingborg (Map)

Köpenhamn

Map – Köpenhamn (Map)
Hyresnivåer och direktavkastning

 

 

 

 

Malmö

 

Lund

 

Helsingborg

 

Köpenhamn

 

 

 

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktavkastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

Kontor och butik avser hyra inklusive media exklusive tillägg för fastighetsskatt. Källa: Forum, JLL, KTI och Castellum

Kontor

 

Bästa läge

 

2 700–3 500

 

4,0%–4,75%

 

2 000–2 300

 

4,75%–5,25%

 

2 100–2 700

 

4,75%–5,5%

 

2 900–3 500

 

3,75%–4,25%

 

Sekundärt läge

 

2 200–2 700

 

4,5%–5,5%

 

1 500–2 200

 

5,25%–6,25%

 

1 500–2 200

 

5,25%–6,25%

 

2 300–2 900

 

4,25%–5,0%

Handel

 

Bästa läge

 

4 000–5 500

 

4,25%–5,5%

 

2 000–5 000

 

4,75%–5,75%

 

2 000–4 500

 

5,0%–5,75%

 

24 000–30 000

 

3,0%–4,0%

 

Sekundärt läge

 

3 000–4 500

 

5,75%–7,0%

 

1 200–2 000

 

6,0%–7,25%

 

1 000–2 000

 

6,0%–7,25%

 

3 500–5 000

 

5,0–6,0%

Lager/Logistik

 

Bästa läge

 

675–825

 

5,0%–5,75%

 

550–650

 

5,75%–6,25%

 

550–650

 

5,5%–6,0%

 

700–850

 

5,0%–5,75%

 

Sekundärt läge

 

550–625

 

5,75%–6,5%

 

400–500

 

6,25%–7,0%

 

400–500

 

6,0%–6,75%

 

600–650

 

5,5%–6,25%

Castellums fastighetsbestånd i Region Öresund per kategori och fastighet 2019-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratmeter per lokalslag

 

 

 

 

Nr

 

Fastighet

 

Gatuadress

 

Kommun

 

Förvärvsår

 

Bygg/
Omb. år

 

Kontor

 

Handel

 

Lager/Logistik

 

Lätt industri

 

Bostäder

 

Övrigt

 

Totalt

 

Markyta

 

Tax.värde

 

Anm

Anm: T=Tomträtt A=Arrende B=Outnyttjad byggrätt

 

 

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

Danmark 27

 

Södergatan 43, Nedre Nytorgsg. 13

 

Helsingborg

 

2016

 

1970

 

2 506

 

455

 

450

 

 

417

 

 

3 828

 

836

 

31 000

 

 

18

 

Färjan 4

 

Drottningg. 20-22, Hästmöllegränden

 

Helsingborg

 

2016

 

1932

 

3 394

 

798

 

25

 

 

 

378

 

4 595

 

772

 

44 400

 

 

117

 

Grusbacken 3

 

Mogatan 14

 

Helsingborg

 

2012

 

2013

 

2 488

 

 

 

 

 

 

2 488

 

9 909

 

17 572

 

 

118

 

Grusgången 2

 

Pinnmogatan 1

 

Helsingborg

 

2014

 

1991/2001

 

1 582

 

 

1 184

 

 

 

 

2 766

 

6 833

 

11 353

 

 

24

 

Högvakten 6

 

Stortorget 2

 

Helsingborg

 

2016

 

1968

 

3 294

 

 

 

 

 

143

 

3 437

 

617

 

48 600

 

 

27

 

Karl XV 9

 

Drottningg. 1-3, Hamntorget 3, Badhusgatan 4

 

Helsingborg

 

2016

 

1929

 

10 757

 

496

 

33

 

 

1 127

 

1 407

 

13 820

 

4 936

 

132 669

 

 

43

 

Kavalleristen 9

 

Berga Allé 1-3

 

Helsingborg

 

1997

 

1920/1993

 

11 582

 

 

95

 

 

 

716

 

12 393

 

27 223

 

80 968

 

B

40

 

Kolonien 28

 

Carls Krooks Gata 30-32, Wetterlingsg 2-4

 

Helsingborg

 

2016

 

1988

 

3 274

 

3 326

 

 

 

2 687

 

15

 

9 302

 

3 551

 

115 000

 

 

44

 

Kroksabeln 18

 

Florettgatan 12

 

Helsingborg

 

2004

 

1988

 

2 911

 

 

435

 

 

 

169

 

3 515

 

4 809

 

21 280

 

 

41

 

Kärnan Mellersta 9

 

Billeplatsen 1, Södra Storgatan 3-5

 

Helsingborg

 

2016

 

1790/1929

 

2 936

 

147

 

48

 

 

 

793

 

3 924

 

3 013

 

45 400

 

 

46

 

Musköten 5

 

Bergavägen 8

 

Helsingborg

 

1995

 

1970/1985

 

1 593

 

725

 

1 535

 

 

 

 

3 853

 

4 000

 

11 482

 

 

48

 

Pilbågen 6:2

 

Garnisonsgatan 10

 

Helsingborg

 

2004

 

1980

 

4 955

 

4 628

 

1 541

 

 

 

556

 

11 680

 

16 000

 

56 583

 

 

49

 

Rustningen 1

 

Rundgången 26-32

 

Helsingborg

 

1995

 

1989

 

7 670

 

2 597

 

862

 

 

 

 

11 129

 

15 000

 

71 509

 

 

65

 

Rådhuset 5

 

Drottningg. 14, Hästmöllegränden 1-3

 

Helsingborg

 

2016

 

1976

 

5 953

 

2 403

 

339

 

 

629

 

441

 

9 765

 

2 711

 

119 770

 

 

68

 

Telegrafen 9

 

Järnvägsg. 3-5, Södra Kyrkog. 1-3

 

Helsingborg

 

2016

 

1896/1974

 

7 260

 

2 913

 

 

 

381

 

971

 

11 525

 

4 053

 

119 614

 

 

57

 

Abildager 26

 

Abildager 26

 

Brøndby

 

2011

 

1995

 

3 585

 

 

 

 

 

 

3 585

 

14 012

 

32 798

 

 

121

 

Generatorvej 6-8

 

Generatorvej 6-8, Dynamovej 11

 

Söborg

 

2015

 

1970

 

18 901

 

 

5 593

 

 

 

 

24 494

 

25 110

 

211 480

 

B

70

 

Havneholmen Atrium

 

Havneholmen 27-29

 

Köpenhamn

 

2016

 

2008

 

12 975

 

 

208

 

 

 

 

13 183

 

7 118

 

334 833

 

 

75

 

Havneholmen Tower

 

Havneholmen 23-25

 

Köpenhamn

 

2016

 

2010

 

18 729

 

 

126

 

 

 

 

18 855

 

11 882

 

561 348

 

 

58

 

Hovedvejen 1-7

 

Hovedvejen 1-7

 

Glostrup

 

2011

 

2007

 

7 033

 

 

 

 

 

 

7 033

 

3 796

 

127 357

 

 

82

 

Kalvebod Brygge 39-41

 

Kalvebod Brygge 39-41

 

Köpenhamn

 

2016

 

1999

 

7 668

 

 

 

 

 

 

7 668

 

5 115

 

268 351

 

 

84

 

Kalvebod Brygge 43

 

Kalvebod Brygge 43

 

Köpenhamn

 

2016

 

2001

 

5 251

 

 

 

 

 

 

5 251

 

10 179

 

543 981

 

 

84

 

Kalvebod Brygge 45

 

Kalvebod Brygge 45

 

Köpenhamn

 

2016

 

2001

 

11 230

 

 

 

 

 

 

11 230

 

0

 

0

 

 

81

 

Kay Fiskars Plads 9

 

Kay Fiskers Plads 9-11

 

Köpenhamn

 

2016

 

2002

 

13 174

 

202

 

 

 

 

 

13 376

 

6 854

 

862 515

 

 

81

 

Kay Fiskers Plads 11

 

Kay Fiskers Plads 9-11

 

Köpenhamn

 

2016

 

2002

 

16 051

 

 

 

 

 

 

16 051

 

0

 

0

 

 

120

 

Marielundvej 10

 

Marienlundvej 10

 

Herlev

 

2014

 

1998

 

2 561

 

 

 

 

 

 

2 561

 

5 517

 

29 682

 

 

122

 

Park Allé 373

 

Park Allé 373

 

Brøndby

 

2015

 

1969

 

12 449

 

 

 

 

336

 

 

12 785

 

33 199

 

89 405

 

B

123

 

Roholmsvej 19-21

 

Roholmsvej 19-21, Stensmosevej 15

 

Albertslund

 

2015

 

1991/2004

 

10 639

 

 

3 219

 

 

 

 

13 858

 

23 571

 

186 710

 

 

59

 

Roskildevej 22

 

Roskildevej 22

 

Albertslund

 

2011

 

1970/1994

 

5 576

 

 

1 648

 

 

 

866

 

8 090

 

26 396

 

60 206

 

 

77

 

Stöberigade

 

Stöberigade 12-14

 

Köpenhamn

 

2016

 

2004

 

10 331

 

 

 

 

 

 

10 331

 

9 283

 

291 296

 

 

61

 

Transformervej 14-16

 

Transformervej 14-16

 

Herlev

 

2012

 

1972/1989

 

5 217

 

 

682

 

 

 

 

5 899

 

6 000

 

53 689

 

 

60

 

Vibeholms Allé 15

 

Vibeholms Allé 15

 

Brøndby

 

2011

 

1961/2007

 

3 081

 

 

80

 

 

 

 

3 161

 

3 695

 

45 991

 

 

28

 

Forskaren 2

 

Emdalavägen 4-18

 

Lund

 

1999

 

2001

 

19 176

 

 

 

 

 

1 813

 

20 989

 

16 211

 

321 000

 

 

29

 

Forskaren 2:2

 

Emdalavägen 4-10

 

Lund

 

1999

 

2008

 

16 019

 

 

 

 

 

2 979

 

18 998

 

9 136

 

160 500

 

 

31

 

Kvartsen 2

 

Skiffervägen 15-19

 

Lund

 

1995

 

1991

 

639

 

 

999

 

 

 

 

1 638

 

4 512

 

12 217

 

 

39

 

Stockholmsledet 8

 

Scheelevägen 30-32

 

Lund

 

1995

 

1991

 

9 997

 

 

831

 

 

 

1 061

 

11 889

 

14 440

 

126 000

 

 

106

 

Fullriggaren 4

 

Riggaregatan 51-57

 

Malmö

 

2010

 

2013

 

4 765

 

611

 

16

 

 

 

 

5 392

 

1 854

 

113 800

 

 

8

 

Gustav Adolf 13

 

Gustav Adolfs Torg 4

 

Malmö

 

2003

 

1968

 

7 910

 

1 261

 

10

 

 

 

766

 

9 947

 

2 224

 

174 609

 

 

9

 

Hälsingland 19

 

Fosiev 9-19/
Finlandsg 1/
Trelleborgsv 12-14

 

Malmö

 

1995

 

1950/2003

 

8 223

 

6 668

 

 

 

 

 

14 891

 

26 696

 

101 600

 

B

124

 

Mässhallen 2

 

Hyllie Boulevard 10A-B

 

Malmö

 

2016

 

2016

 

7 318

 

 

 

 

 

 

7 318

 

2 140

 

30 074

 

 

115

 

Revolversvarven 12

 

Jägershillgatan 18

 

Malmö

 

2012

 

1987

 

9 752

 

 

 

 

 

106

 

9 858

 

16 531

 

62 000

 

 

22

 

Stenyxan 21

 

Stenyxegatan 14

 

Malmö

 

2007

 

1992/1999

 

1 094

 

 

 

 

 

 

1 094

 

2 301

 

5 127

 

 

116

 

Smygmaskan 1

 

Hyllie Boulevard 35

 

Malmö

 

2017

 

 

9 807

 

 

 

 

 

240

 

10 047

 

2 519

 

 

 

 

 

Summa kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

331 306

 

27 230

 

19 959

 

 

5 577

 

13 420

 

397 492

 

394 554

 

5 733 769

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

Bollbro 15

 

Gasverksg. 15-17, Carl Krooks gata 17

 

Helsingborg

 

2016

 

1970

 

7 739

 

1 601

 

60

 

 

 

452

 

9 852

 

3 146

 

 

 

14

 

Danmark 31

 

Hantverkareg. 10-12, Nedre Nytorgsg. 15

 

Helsingborg

 

2016

 

1972

 

1 925

 

 

 

 

326

 

353

 

2 604

 

1 282

 

28 207

 

 

19

 

Högkvarteret 1

 

Berga Allé 25

 

Helsingborg

 

2016

 

2007

 

22 164

 

 

 

 

 

 

22 164

 

17 766

 

172 800

 

 

23

 

Högkvarteret 2

 

Berga Allé 21

 

Helsingborg

 

2016

 

2011

 

18 454

 

 

 

 

 

 

18 454

 

6 999

 

 

 

78

 

Peblingehus

 

Nansensgade 19

 

Köpenhamn

 

2016

 

1970/2014

 

11 654

 

421

 

 

 

 

 

12 075

 

3 320

 

295 666

 

 

12

 

Malte 23

 

Fredriksbergsgatan 16

 

Malmö

 

1999

 

1965

 

6 292

 

 

219

 

643

 

 

 

7 154

 

2 597

 

80 800

 

 

16

 

Norsen 12

 

Föreningsgatan 7-11/
Brogatan 12

 

Malmö

 

1995

 

1930/1990

 

2 446

 

 

36

 

54

 

75

 

653

 

3 264

 

1 296

 

 

 

107

 

Sändaren 1

 

Agnesfridsvägen 111

 

Malmö

 

2010

 

2013

 

15 156

 

 

 

 

 

 

15 156

 

40 239

 

96 400

 

B/T

 

 

Summa samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85 830

 

2 022

 

315

 

697

 

401

 

1 458

 

90 723

 

76 645

 

673 873

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager/Logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

Akvamarinen 1

 

Diabasgatan 1

 

Helsingborg

 

2000

 

2007

 

 

 

4 713

 

 

 

 

4 713

 

10 001

 

25 432

 

 

87

 

Bergakungen 1

 

Måndagsgatan 6

 

Helsingborg

 

1995

 

1990

 

478

 

 

2 465

 

 

 

 

2 943

 

6 799

 

11 872

 

 

88

 

Dolken 4

 

Mörsaregatan 16

 

Helsingborg

 

2004

 

1970/1985

 

410

 

 

2 586

 

 

 

 

2 996

 

8 240

 

9 187

 

 

90

 

Grusbädden 2

 

Mogatan 2-6

 

Helsingborg

 

1995

 

1989

 

1 550

 

 

7 824

 

 

 

30

 

9 404

 

28 486

 

41 242

 

 

92

 

Grusplanen 3

 

Makadamgatan 19-21

 

Helsingborg

 

2005

 

1990

 

 

 

2 735

 

 

 

 

2 735

 

7 292

 

10 993

 

 

93

 

Hyveljärnet 3

 

Lastgatan 9

 

Helsingborg

 

1995

 

1990

 

 

 

2 276

 

 

 

 

2 276

 

6 014

 

9 597

 

 

119

 

Kniven 7

 

Florettgatan 9

 

Helsingborg

 

2014

 

1979

 

3 015

 

 

 

 

 

 

3 015

 

5 084

 

11 095

 

 

45

 

Kulan 3

 

Garnisonsgatan 51

 

Helsingborg

 

2002

 

1996/2005

 

 

 

12 730

 

 

 

 

12 730

 

18 567

 

43 400

 

 

113

 

Kulan 3:2

 

Garnisionsgatan 51

 

Helsingborg

 

2010

 

2014

 

 

 

9 689

 

 

 

 

9 689

 

35 933

 

60 200

 

 

94

 

Mimer 12

 

S Tvärgången 3

 

Helsingborg

 

1995

 

1960

 

 

 

 

 

 

3 767

 

3 767

 

11 721

 

 

B

52

 

Studsaren 4

 

Bergavägen 21

 

Helsingborg

 

1995

 

2006

 

 

 

2 170

 

 

 

 

2 170

 

7 200

 

9 407

 

B

97

 

Värjan 3

 

Garnisonsgatan 9

 

Helsingborg

 

2002

 

1969

 

301

 

695

 

3 485

 

 

 

 

4 481

 

17 923

 

18 015

 

B

104

 

Helgeshöj Allé 38

 

Helgeshöj Allé 38

 

Taastrup

 

2012

 

1991

 

4 104

 

 

13 012

 

 

 

1 203

 

18 319

 

108 180

 

163 381

 

B

30

 

Jöns Petter Borg 9

 

Landerigränden 23

 

Lund

 

1999

 

1990

 

4 059

 

 

7 208

 

 

 

9

 

11 276

 

24 502

 

47 451

 

B

31

 

Kvartsen 2:2

 

Skiffervägen 15

 

Lund

 

1995

 

1991/2013

 

 

 

2 300

 

 

 

300

 

2 600

 

5 031

 

12 839

 

 

6

 

Lerstenen 1

 

Kalkstensvägen 12

 

Lund

 

2016

 

2004/2005

 

497

 

 

1 202

 

 

 

 

1 699

 

3 698

 

10 589

 

 

7

 

Lerstenen 2

 

Kalkstensvägen 14

 

Lund

 

2016

 

2008

 

 

 

1 950

 

 

 

 

1 950

 

4 000

 

9 735

 

 

126

 

Råbyholm 4

 

Landerigränden 6

 

Lund

 

2019

 

1984

 

 

 

1 414

 

 

 

 

1 414

 

3 373

 

 

 

99

 

Råbyholm 5

 

Landerigränden 2-4/
Borgs väg 9

 

Lund

 

1999

 

1984

 

2 501

 

 

7 852

 

 

 

56

 

10 409

 

23 825

 

60 507

 

 

62

 

Benkammen 6

 

Skogholmsgatan 5

 

Malmö

 

2005

 

1994

 

 

 

12 997

 

 

 

 

12 997

 

30 100

 

54 705

 

B

63

 

Bjurö 12

 

Flintrännegatan 21/
Bjurögatan

 

Malmö

 

1995

 

1960/1974

 

3 145

 

 

11 918

 

7 101

 

 

585

 

22 749

 

35 500

 

81 592

 

T

66

 

Dubbelknappen 17

 

Risyxegatan 6

 

Malmö

 

1998

 

1989

 

 

 

2 450

 

 

 

 

2 450

 

8 472

 

10 659

 

B

67

 

Finngrundet 1

 

Blidögatan 30

 

Malmö

 

1998

 

1966

 

 

 

7 490

 

 

 

 

7 490

 

10 000

 

20 008

 

T

69

 

Gulsippan 1

 

Källvattengatan 5

 

Malmö

 

2001

 

1988

 

3 077

 

 

10 916

 

 

 

 

13 993

 

38 450

 

67 687

 

B

73

 

Kalkgrundet 5

 

Borrgatan 15/Koksg 1-3/Väderögatan 2

 

Malmö

 

1995

 

1935/1985

 

 

 

6 714

 

 

 

 

6 714

 

14 274

 

23 029

 

T

76

 

Långdansen 1

 

Sångleksgatan 9

 

Malmö

 

1995

 

1980

 

 

 

1 200

 

 

 

 

1 200

 

10 042

 

8 903

 

 

114

 

Revolversvarven 10

 

Jägershillgatan 14

 

Malmö

 

2012

 

1988

 

955

 

 

2 645

 

 

 

 

3 600

 

15 570

 

30 551

 

 

79

 

Revolversvarven 9

 

Jägershillgatan 16

 

Malmö

 

1997

 

1985

 

 

 

3 900

 

 

 

 

3 900

 

10 932

 

19 300

 

T

80

 

Ringspännet 1

 

Kantyxegatan 5/
Knackstensgatan 1

 

Malmö

 

2002

 

2002

 

1 087

 

 

9 420

 

 

 

 

10 507

 

24 019

 

27 547

 

 

128

 

Sunnanå 12:23

 

Starrvägen 10

 

Malmö

 

2019

 

2006

 

 

 

10 606

 

 

 

 

10 606

 

18 942

 

43 020

 

 

 

 

Summa lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 179

 

695

 

165 867

 

7 101

 

 

5 950

 

204 792

 

552 170

 

941 943

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

Delfinen 15

 

Kullagatan 29, Norra Strandg. 32

 

Helsingborg

 

2016

 

1962

 

1 074

 

1 176

 

 

 

 

65

 

2 315

 

787

 

21 910

 

 

17

 

Erik Dahlberg 5, 9

 

Kolmätaregränd 7-11 m fl

 

Helsingborg

 

2016

 

1929/1989

 

1 324

 

640

 

 

 

42

 

114

 

2 120

 

943

 

35 015

 

 

47

 

Pilbågen 6

 

Garnisonsgatan 6

 

Helsingborg

 

2000

 

1977

 

315

 

4 525

 

499

 

 

 

 

5 339

 

11 400

 

18 873

 

B

 

Snårskogen 1

 

Kanongatan 155-159

 

Helsingborg

 

1995

 

1991

 

2 500

 

4 874

 

1 254

 

 

 

 

8 628

 

27 824

 

47 817

 

 

51

 

Spjutet 2

 

Garnisonsgatan 14

 

Helsingborg

 

2008

 

1970/2003

 

1 412

 

5 169

 

 

 

 

162

 

6 743

 

15 287

 

40 400

 

 

37

 

St Clemens 22

 

Stortorget 6-8

 

Lund

 

1995

 

1832/1981

 

1 160

 

1 423

 

128

 

 

574

 

 

3 285

 

2 769

 

71 305

 

 

38

 

St Clemens 27

 

Stortorget 4/
Grönegatan

 

Lund

 

1995

 

1846/1999

 

 

2 344

 

 

 

 

 

2 344

 

1 114

 

41 400

 

 

1

 

Armringen 2

 

Agnesfridsvägen 190

 

Malmö

 

2011

 

1975

 

 

4 894

 

24

 

 

 

 

4 918

 

14 925

 

20 327

 

T

5

 

Bältespännet 13

 

Hornyxeg 12/
Amilonsv 3

 

Malmö

 

2006

 

1972/2002

 

 

1 820

 

 

 

 

 

1 820

 

4 402

 

8 774

 

 

110

 

Ringspännet 5

 

Kantyxegatan 1 A

 

Malmö

 

2006

 

2016

 

 

 

 

 

 

3 333

 

3 333

 

8 200

 

2 010

 

 

20

 

Spännbucklan 16

 

Agnesfridsvägen 178

 

Malmö

 

1995

 

1972/2002

 

 

4 677

 

 

 

 

 

4 677

 

15 117

 

30 000

 

 

 

 

Summa handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 785

 

31 542

 

1 905

 

 

616

 

3 674

 

45 522

 

102 768

 

337 831

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

Grusbacken 2

 

Makadamgatan 15

 

Helsingborg

 

2005

 

2005

 

 

 

7 733

 

5 567

 

 

 

13 300

 

27 950

 

62 480

 

 

91

 

Grusbädden 3

 

Makadamgatan 16

 

Helsingborg

 

2007

 

2007/2010

 

 

 

 

13 705

 

 

 

13 705

 

29 334

 

62 400

 

 

96

 

Topasen 1

 

Andesitgatan 8

 

Helsingborg

 

2003

 

1989

 

 

 

 

8 558

 

 

 

8 558

 

33 786

 

44 821

 

B

72

 

Holkyxan 5

 

Bronsyxegatan 11

 

Malmö

 

1995

 

1977/2000

 

 

 

6 510

 

 

 

 

6 510

 

13 035

 

22 179

 

T

 

 

Summa lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 243

 

27 830

 

 

 

42 073

 

104 105

 

191 880

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125

 

Jeppe 1

 

Henckels Torg 1, Oceanpiren

 

Helsingborg

 

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95

 

Nide 2

 

Rundgången 10

 

Helsingborg

 

1995

 

1955/1985

 

1 824

 

425

 

3 703

 

754

 

 

 

6 706

 

17 285

 

21 966

 

 

130

 

Långeberga 3:2

 

Långebergavägen

 

Helsingborg

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

39 853

 

39 853

 

 

 

 

32

 

Reuterdahl 15

 

Scheelevägen 16/
Neversvägen

 

Lund

 

1997

 

1990

 

2 927

 

 

 

 

 

195

 

3 122

 

4 478

 

24 055

 

 

33

 

Reuterdahl 15:2

 

Scheelevägen 16

 

Lund

 

2006

 

1990

 

3 431

 

 

2 214

 

 

 

 

5 645

 

12 077

 

56 482

 

 

34

 

Rudebok 2

 

Rudeboksvägen 3

 

Lund

 

2004

 

1985/2004

 

3 404

 

 

 

 

 

 

3 404

 

14 781

 

20 934

 

 

71

 

Hamnen 22:27

 

Mercurigatan 3

 

Malmö

 

1995

 

1952/1976

 

 

 

 

 

 

 

 

545

 

299

 

T

2

 

Hamnen 22:28

 

Carlsgatan 16

 

Malmö

 

2016

 

1945

 

 

 

 

 

 

2 800

 

2 800

 

2 213

 

2 130

 

T

4

 

Hamnen 22:31

 

Carlsgatan 22

 

Malmö

 

2016

 

1932

 

 

 

 

 

 

 

 

2 211

 

2 331

 

B/T

83

 

Tistlarna 9

 

Styrsögatan 4/
Väderög./Kocksg.

 

Malmö

 

2000

 

1991

 

2 285

 

 

11 256

 

 

 

266

 

13 807

 

31 020

 

52 413

 

B

26

 

Tuborg 1

 

Kronoborgsv. 5/
V Rönneholmsv. 38/
Tuborgs.g 2

 

Malmö

 

1995

 

1945/1980

 

7 351

 

 

485

 

 

 

37

 

7 873

 

4 377

 

 

 

25

 

Torshammaren 11

 

Hornyxegatan 6

 

Malmö

 

2011

 

1984

 

647

 

 

 

 

 

 

647

 

5 034

 

4 103

 

 

129

 

Godsfinkan 1

 

Carlsgatan

 

Malmö

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 936

 

 

 

109

 

Moränen 3

 

Borrgatan 1

 

Malmö

 

1995

 

 

 

 

 

3 122

 

 

 

3 122

 

11 289

 

6 208

 

B

 

 

Summa projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 869

 

425

 

17 658

 

3 876

 

0

 

43 151

 

86 979

 

110 246

 

190 921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obebyggd mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112

 

Höjdpunkten 2

 

Brunnhögsvägen

 

Lund

 

2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 079

 

4 385

 

B

127

 

Sellerin 3

 

Sellerigatan 23

 

Lund

 

2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 375

 

 

 

 

 

Summa obebyggd mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 454

 

4 385

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Region Öresund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

471 969

 

61 914

 

219 947

 

39 504

 

6 594

 

67 653

 

867 581

 

1 366 942

 

8 074 602