Region Norr

Castellums fastighetsbestånd i Region Norr per kategori och område 2019-12-31

 

 

Antal
fastigheter

 

Yta tkvm

 

Hyresvärde Mkr

 

Hyresvärde
kr/kvm

 

Ekonomisk
uthyrnings
­grad

 

Hyres­intäkter Mkr

 

Fastighets­
kostnader Mkr

 

Fastighets­
kostnader
kr/kvm

 

Driftsöverskott Mkr

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävle

 

2

 

5

 

8

 

1 521

 

91,8%

 

7

 

2

 

456

 

5

Summa kontor

 

2

 

5

 

8

 

1 521

 

91,8%

 

7

 

2

 

456

 

5

Samhälls­fastig­heter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gävle

 

10

 

99

 

147

 

1 485

 

93,6%

 

138

 

29

 

293

 

109

Summa samhälls­fastig­heter

 

10

 

99

 

147

 

1 485

 

93,6%

 

138

 

29

 

293

 

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

12

 

104

 

155

 

1 487

 

93,5%

 

145

 

31

 

301

 

114

Obebyggd mark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

12

 

104

 

155

 

 

 

 

 

145

 

31

 

 

 

114

Fastighetsrelaterade nycketal

 

 

2019

 

2018*

 

2017*

 

2016*

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

*

Castellums fastighetsbestånd i Sundsvall såldes i en bytestransaktion den 22 januari 2019.

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 487

 

1 578

 

1 536

 

1 501

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

93,5%

 

93,40%

 

93,90%

 

93,20%

 

 

 

 

 

 

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

301

 

341

 

355

 

483

 

 

 

 

 

 

Driftsöverskott, kr/kvm

 

1 090

 

1 133

 

1 088

 

916

 

 

 

 

 

 

Antal fastigheter

 

12

 

30

 

30

 

29

 

 

 

 

 

 

Uthyrningsbar yta, tkvm

 

104

 

259

 

259

 

259

 

 

 

 

 

 

Fastighetsvärde per kategori
Fastighetsvärde per kategori – Norr (Pie Chart)
Fastighetsvärde per område
Fastighetsvärde per område – Norr (Pie Chart)

Gävle

Map – Gävle (Map)
Castellums fastighetsbestånd i Region Norr per kategori och fastighet 2019-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratmeter per lokalslag

 

 

 

 

Nr

 

Fastighet

 

Gatuadress

 

Kommun

 

Förvärvsår

 

Bygg/
Omb. år

 

Kontor

 

Handel

 

Lager/Logistik

 

Lätt industri

 

Bostäder

 

Övrigt

 

Totalt

 

Markyta

 

Tax.värde

 

Anm

Anm: T=Tomträtt A=Arrende B=Outnyttjad byggrätt

 

 

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Norr 38:3

 

Kyrkog. 10–12, Norra Strandg. 9, Skeppsg. 2

 

Gävle

 

2016

 

1940/1992

 

2 564

 

 

66

 

 

 

238

 

2 868

 

2 044

 

23 600

 

 

2

 

Väster 27:1

 

Nygatan 3, Vågskrivaregatan 5

 

Gävle

 

2016

 

1897/1983

 

2 058

 

 

 

 

 

133

 

2 191

 

2 977

 

29 682

 

B

 

 

Summa kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 622

 

 

66

 

 

 

371

 

5 059

 

5 021

 

53 282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

Brynäs 17:1

 

Södra Skeppsbron 18, Södra Sjötullsgatan 1–3

 

Gävle

 

2016

 

1976/1989

 

8 147

 

 

54

 

 

 

654

 

8 855

 

12 000

 

 

 

 

Kubbo 15:1

 

Kubbostigen 8

 

Gävle

 

2016

 

1975

 

 

 

325

 

 

 

 

325

 

14 695

 

327

 

 

4

 

Kungsbäck 2:18

 

Kungsbäcksvägen 51

 

Gävle

 

2016

 

2010

 

3 609

 

 

 

 

 

98

 

3 707

 

7 372

 

 

 

5

 

Norr 15:7

 

Kungsgatan 11–13, Nygatan 25

 

Gävle

 

2016

 

1891/1978

 

9 983

 

1 082

 

167

 

 

2 021

 

532

 

13 785

 

4 389

 

139 400

 

 

6

 

Norr 47:7

 

Kyrkogatan 4

 

Gävle

 

2016

 

1972

 

4 838

 

 

15

 

 

 

321

 

5 174

 

6 480

 

47 000

 

B

7

 

Olsbacka 45:6

 

Lantmäterigatan 2–4, Bobergsplan 3

 

Gävle

 

2016

 

1975/1993

 

34 483

 

734

 

 

 

 

 

35 217

 

31 619

 

230 000

 

 

8

 

Söder 17:10

 

Södra Centralgatan 1–3

 

Gävle

 

2016

 

1971/2007

 

9 869

 

 

 

 

 

1 560

 

11 429

 

6 759

 

66 600

 

 

9

 

Söder 6:5

 

Borgmästarplan

 

Gävle

 

2016

 

1955/1967

 

8 245

 

 

 

 

 

101

 

8 346

 

6 536

 

52 200

 

 

10

 

Väster 26:1

 

Skomakargatan 1

 

Gävle

 

2016

 

1979/1983

 

9 806

 

485

 

172

 

 

 

736

 

11 199

 

5 633

 

92 400

 

 

11

 

Väster 32:3

 

Kaplansgatan 1

 

Gävle

 

2016

 

1900/1950

 

1 245

 

 

 

 

 

 

1 245

 

1 683

 

9 945

 

 

 

 

Summa samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 225

 

2301

 

733

 

 

2021

 

4 002

 

99 282

 

97 166

 

637 872

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Region Norr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94 847

 

2301

 

799

 

 

2021

 

4 373

 

104 341

 

102 187

 

691 154

 

 

Fem största fastighetsägarna

Gävle kommun

 

Taxerad yta tkvm

Källa: Datcha och deras uppgifter avseende hyreshus (exkl bostäder) och lager/logistik och industrifastigheter (ej bostäder, vård- och skolfastigheter) ägda per 2019-12-31, taxerad yta. Kommunala och statliga bolag och förvaltningar har exkluderats.

NP3 Fastigheter

 

248

Diös

 

147

FastPartner

 

133

Castellum

 

104

Svenska handelsfastigheter

 

30

Hyresnivåer och direktavkastning

Gävle

 

 

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

Kontor och butik avser hyra inklusive media exklusive tillägg för fastighetsskatt.

Källa: Forum och Castellum.

Kontor

 

Bästa läge

 

1 500–1 850

 

5,5%–6,25%

 

Sekundärt läge

 

1 000–1 600

 

6,25%–7,25%

Handel

 

Bästa läge

 

1 900–3 900

 

5,50%–6,50%

 

Sekundärt läge

 

800–2 500

 

6,0%–7,5%

Lager/Logistik

 

Bästa läge

 

450–550

 

6,25%–7,0%

 

Sekundärt läge

 

400–500

 

6,75%–7,75%