Region Mitt

Castellums fastighetsbestånd i Region Mitt per kategori och område 2019-12-31

 

 

Antal
fastigheter

 

Yta tkvm

 

Hyresvärde Mkr

 

Hyresvärde
kr/kvm

 

Ekonomisk
uthyrningsgrad

 

Hyresintäkter Mkr

 

Fastighets­kostnader Mkr

 

Fastighets­
kostnader
kr/kvm

 

Driftsöverskott Mkr

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping

 

14

 

118

 

185

 

1 573

 

91,4%

 

169

 

44

 

377

 

125

Linköping

 

16

 

102

 

152

 

1 492

 

92,9%

 

142

 

43

 

418

 

99

Norrköping

 

9

 

49

 

77

 

1 587

 

77,1%

 

59

 

22

 

466

 

37

Västerås

 

8

 

51

 

88

 

1 728

 

87,7%

 

77

 

14

 

274

 

63

Växjö

 

6

 

61

 

99

 

1 612

 

92,7%

 

92

 

23

 

367

 

69

Örebro

 

25

 

153

 

205

 

1 335

 

93,5%

 

192

 

47

 

304

 

145

Summa kontor

 

78

 

534

 

806

 

1 510

 

90,6%

 

731

 

193

 

361

 

538

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping

 

8

 

80

 

144

 

1 806

 

98,1%

 

141

 

28

 

350

 

113

Linköping

 

5

 

64

 

105

 

1 650

 

94,8%

 

100

 

23

 

380

 

77

Norrköping

 

5

 

42

 

66

 

1 564

 

96,5%

 

64

 

13

 

302

 

51

Västerås

 

4

 

17

 

20

 

1 203

 

95,8%

 

19

 

4

 

251

 

15

Örebro

 

9

 

111

 

209

 

1 876

 

89,8%

 

188

 

40

 

351

 

148

Summa samhällsfastigheter

 

31

 

314

 

544

 

1 735

 

94,0%

 

512

 

108

 

345

 

404

Lager/Logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping

 

4

 

25

 

21

 

826

 

94,0%

 

20

 

4

 

155

 

16

Västerås

 

8

 

24

 

21

 

873

 

95,3%

 

20

 

5

 

201

 

15

Örebro

 

17

 

96

 

79

 

819

 

90,7%

 

71

 

16

 

174

 

55

Summa lager/logistik

 

29

 

145

 

121

 

829

 

92,1%

 

111

 

25

 

175

 

86

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping

 

5

 

32

 

45

 

1 426

 

95,8%

 

44

 

12

 

359

 

32

Linköping

 

1

 

11

 

18

 

1 520

 

97,8%

 

17

 

3

 

235

 

14

Västerås

 

8

 

43

 

38

 

879

 

92,9%

 

35

 

8

 

198

 

27

Örebro

 

7

 

35

 

44

 

1 275

 

97,4%

 

43

 

8

 

239

 

35

Summa handel

 

21

 

121

 

145

 

1 197

 

95,8%

 

139

 

31

 

255

 

108

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jönköping

 

1

 

3

 

5

 

1 483

 

100,0%

 

5

 

0

 

89

 

5

Västerås

 

9

 

26

 

26

 

996

 

96,2%

 

25

 

7

 

244

 

18

Summa lätt industri

 

10

 

29

 

31

 

1 052

 

96,8%

 

30

 

7

 

227

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

 

169

 

1 143

 

1 647

 

1 440

 

92,4%

 

1 523

 

364

 

318

 

1 159

Projekt

 

9

 

34

 

16

 

 

 

 

 

8

 

4

 

 

 

4

Totalt

 

178

 

1 177

 

1 663

 

 

 

 

 

1 531

 

368

 

 

 

1 163

Fastighetsrelaterade nycketal

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 440

 

1 298

 

1 271

 

1 255

 

1 145

 

1 022

 

885

 

844

 

818

 

795

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

92,4%

 

94,6%

 

91,9%

 

92,2%

 

93,7%

 

89,3%

 

86,8%

 

88,4%

 

88,4%

 

88,0%

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

318

 

304

 

385

 

395

 

381

 

362

 

284

 

268

 

272

 

268

Driftsöverskott, kr/kvm

 

1 016

 

939

 

783

 

762

 

692

 

551

 

483

 

478

 

451

 

432

Antal fastigheter

 

178

 

177

 

206

 

206

 

40

 

40

 

94

 

95

 

95

 

96

Uthyrningsbar yta, tkvm

 

1 177

 

1 136

 

1 349

 

1 320

 

248

 

260

 

519

 

518

 

515

 

505

Fastighetsvärde per kategori
Fastighetsvärde per kategori – Mitt (Pie Chart)
Fastighetsvärde per område
Fastighetsvärde per område – Mitt (Pie Chart)

Växjö

Map – Växjö (Map)

Jönköping

Map – Jönköping (Map)

Norrköping

Map – Norrköping (Map)

Örebro

Map – Örebro (Map)

Västerås

Map – Västerås (Map)

Linköping

Map – Linköping (Map)
Castellums fastighetsbestånd i Region Mitt per kategori och fastighet 2019-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratmeter per lokalslag

 

 

 

 

Nr

 

Fastighet

 

Gatuadress

 

Kommun

 

Förvärvsår

 

Bygg/
Omb. år

 

Kontor

 

Handel

 

Lager/Logistik

 

Lätt industri

 

Bostäder

 

Övrigt

 

Totalt

 

Markyta

 

Tax.värde

 

Anm

Anm: T=Tomträtt A=Arrende B=Outnyttjad byggrätt

 

 

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

195

 

Ansvaret 1

 

Hoppets Torg 4, Södra Strandgatan 3

 

Jönköping

 

2016

 

1965

 

4 299

 

 

 

 

 

190

 

4 489

 

1 490

 

65 200

 

 

132

 

Atollen 3

 

Lantmätargränd 53-63

 

Jönköping

 

2011

 

2013

 

2 790

 

2 404

 

 

 

765

 

5

 

5 964

 

890

 

119 964

 

 

196

 

Blixten 6

 

Östra Storgatan 67

 

Jönköping

 

2016

 

1941

 

4 674

 

 

 

 

120

 

382

 

5 176

 

3 016

 

50 584

 

 

134

 

Droskan 12

 

Slottsgatan 14

 

Jönköping

 

1998

 

1990

 

9 315

 

 

 

 

 

10

 

9 325

 

4 951

 

104 800

 

 

136

 

Hotellet 8

 

V Storgatan 9-13

 

Jönköping

 

1995

 

1963/1999

 

10 547

 

7 751

 

347

 

 

 

89

 

18 734

 

5 121

 

195 000

 

 

199

 

Jordgubben 1

 

Skolgatan 25B

 

Jönköping

 

2016

 

1982

 

2 834

 

 

 

 

 

50

 

2 884

 

1 002

 

23 400

 

 

139

 

Valutan 11

 

Kompanigatan 1-2

 

Jönköping

 

1995

 

1992/2001

 

3 065

 

1 606

 

521

 

 

 

6

 

5 198

 

7 763

 

60 600

 

 

141

 

Vattenpasset 2

 

Ekhagsringen 17

 

Jönköping

 

1995

 

1980

 

1 323

 

 

1 749

 

1 073

 

 

 

4 145

 

17 884

 

 

 

142

 

Vilan 7

 

Huskvarnavägen 58-64

 

Jönköping

 

2000

 

1955/1999

 

7 823

 

1 838

 

4 799

 

 

 

 

14 460

 

25 576

 

77 760

 

 

143

 

Vingen 4

 

Linnegatan 1

 

Jönköping

 

1995

 

1970

 

2 069

 

530

 

 

1 136

 

 

 

3 735

 

17 281

 

14 347

 

B

144

 

Visionen 3 A

 

Bataljonsgatan 10-12

 

Jönköping

 

2004

 

2010

 

7 391

 

 

302

 

 

 

 

7 693

 

12 269

 

112 400

 

 

147

 

Vågskålen 3

 

Huskvarnavägen 40

 

Jönköping

 

2003

 

1983

 

8 129

 

 

7 962

 

 

 

 

16 091

 

42 536

 

39 360

 

 

149

 

Ögongloben 5

 

Gräshagsgatan 11

 

Jönköping

 

2006

 

1961

 

3 512

 

 

 

 

 

 

3 512

 

7 346

 

7 261

 

 

200

 

Öriket 2

 

Herkulesvägen 2, Klubbhusgatan 13-15

 

Jönköping

 

2016

 

1992

 

14 977

 

 

74

 

 

 

1 015

 

16 065

 

12 955

 

178 000

 

 

159

 

Banken 8

 

Borgmästaregatan 1

 

Linköping

 

2016

 

1929

 

2 730

 

 

 

 

 

 

2 730

 

873

 

 

 

160

 

Boklådan 7

 

Borgmästaregatan 4

 

Linköping

 

2016

 

1938

 

3 915

 

 

 

 

 

 

3 915

 

1 579

 

46 200

 

 

161

 

Borgmästaren 11

 

Badhusgatan 2

 

Linköping

 

2016

 

1936

 

1 215

 

880

 

296

 

 

1 072

 

 

3 463

 

1 091

 

39 151

 

 

162

 

Borgmästaren 2

 

Ågatan 27

 

Linköping

 

2016

 

1940

 

1 256

 

406

 

101

 

 

761

 

 

2 524

 

962

 

30 142

 

 

163

 

Decimalen 17

 

Storgatan 24

 

Linköping

 

2016

 

1981

 

7 144

 

3 104

 

83

 

 

 

1 839

 

12 170

 

5 220

 

141 000

 

 

26

 

Dolken 5

 

Strandgatan 2/Hamngatan 13

 

Linköping

 

2018

 

1950

 

2 388

 

 

54

 

 

 

2 697

 

5 139

 

2 540

 

36 000

 

 

166

 

Gården 15

 

Gillbergagatan 37-45

 

Linköping

 

2009

 

2013

 

6 305

 

 

3 600

 

 

 

 

9 905

 

34 706

 

77 048

 

 

167

 

Idéflödet 1

 

Teknikringen 20

 

Linköping

 

2016

 

2002

 

9 055

 

 

 

 

 

 

9 055

 

16 703

 

67 800

 

 

168

 

Idékretsen 4

 

Teknikringen 9

 

Linköping

 

2016

 

1991

 

5 973

 

 

60

 

 

 

204

 

6 237

 

14 065

 

44 400

 

 

169

 

Idémannen 1

 

Teknikringen 16

 

Linköping

 

2007

 

1990

 

580

 

 

 

 

 

 

580

 

4 212

 

4 757

 

B

170

 

Idémannen 2, Collegium

 

Teknikringen 7

 

Linköping

 

2007

 

1989

 

10 545

 

3 976

 

698

 

 

 

1 381

 

16 600

 

27 823

 

98 600

 

 

171

 

Idémannen 2, Datalinjen

 

Datalinjen 1

 

Linköping

 

2007

 

1989/1994

 

1 420

 

 

 

 

 

 

1 420

 

4 590

 

9 771

 

 

172

 

Idémannen 2, Teknikringen

 

Teknikringen 1 A-F

 

Linköping

 

2007

 

1984/1996

 

6 161

 

 

 

 

 

111

 

6 272

 

19 720

 

44 168

 

 

173

 

Idémannen 2, Vita Huset

 

Universitetsvägen 14

 

Linköping

 

2007

 

2002

 

7 678

 

 

 

 

 

709

 

8 387

 

29 597

 

82 800

 

B

175

 

Dalkullan 19

 

Linnégatan 9

 

Linköping

 

2019

 

1996

 

2 023

 

 

376

 

 

895

 

95

 

3 389

 

 

 

 

176

 

Duvan 18

 

Nygatan 18-20

 

Linköping

 

2019

 

1996

 

4 746

 

4 964

 

 

 

 

703

 

10 413

 

 

 

 

2

 

Bägaren 3

 

Slottsgatan 154

 

Norrköping

 

2018

 

1987

 

3 760

 

 

253

 

 

 

14

 

4 027

 

1 490

 

26 400

 

T

3

 

Bägaren 5

 

Slottsgatan 148-152

 

Norrköping

 

2018

 

1984/2002

 

5 547

 

 

 

 

 

10

 

5 557

 

1 588

 

39 800

 

T

4

 

Bägaren 6

 

Slottsgatan 148-152

 

Norrköping

 

2018

 

1988

 

108

 

 

130

 

 

 

 

238

 

1 762

 

5 499

 

T

5

 

Diket 7

 

Drottninggatan 64

 

Norrköping

 

2016

 

1940

 

2 496

 

1 325

 

473

 

 

1 498

 

 

5 792

 

2 192

 

69 800

 

 

7

 

Gamla Rådstugan 3

 

Gamla Torget 3

 

Norrköping

 

2016

 

1929

 

1 397

 

583

 

288

 

 

 

 

2 268

 

973

 

35 101

 

 

8

 

Knäppingsborg 7+8

 

Gamla Rådstugugatan 30

 

Norrköping

 

2016

 

1929

 

8 295

 

2 047

 

355

 

 

885

 

595

 

12 177

 

7 895

 

79 181

 

 

9

 

Korpen 20

 

Repslagaregatan 15

 

Norrköping

 

2016

 

1964

 

1 496

 

1 019

 

34

 

 

992

 

 

3 541

 

1 453

 

29 453

 

 

17

 

Spiran 12

 

Drottninggatan 50-52

 

Norrköping

 

2016

 

1972

 

4 695

 

922

 

 

 

 

2 231

 

7 848

 

2 546

 

106 000

 

 

18

 

Sprutan 6

 

Skomakaregatan 6-12

 

Norrköping

 

2016

 

1920

 

 

410

 

240

 

 

 

6 355

 

7 005

 

1 546

 

29 200

 

 

58

 

Dagsländan 11

 

Jonasborgsvägen 26

 

Västerås

 

1996

 

1990

 

1 109

 

 

 

 

 

 

1 109

 

3 651

 

6 546

 

T

61

 

Elledningen 4

 

Tunbytorpsgatan 31

 

Västerås

 

1995

 

1991

 

3 586

 

 

 

 

 

 

3 586

 

10 256

 

20 460

 

 

63

 

Friledningen 13

 

Tunbytorpsgatan 10

 

Västerås

 

1999

 

1978

 

1 970

 

 

390

 

220

 

 

1

 

2 581

 

7 000

 

11 864

 

B

99

 

Klio 10

 

Norra Källgatan 17

 

Västerås

 

2018

 

1985

 

2 817

 

 

23

 

 

 

57

 

2 897

 

1 213

 

20 600

 

 

75

 

Tunbytorp 19

 

Tunbytorpsgatan 2 A

 

Västerås

 

2005

 

1990

 

1 982

 

 

 

 

 

 

1 982

 

11 782

 

8 615

 

 

68

 

Verkstaden 14 A

 

Kopparlunden

 

Västerås

 

2001

 

2001

 

13 213

 

369

 

50

 

277

 

 

949

 

14 858

 

40 900

 

72 426

 

B

68

 

Koppartorget 3

 

Kopparlunden

 

Västerås

 

2001

 

2018

 

3 377

 

 

 

 

 

204

 

3 581

 

 

15 390

 

 

76

 

Verkstaden 21, Kopparlunden

 

Kopparlunden

 

Västerås

 

2001

 

1890/2000

 

16 820

 

 

2 908

 

466

 

 

292

 

20 486

 

10 256

 

125 698

 

 

19

 

Gripen 11

 

Linnégatan 23, 27, Norra Esplanaden 7, Nygatan 6

 

Växjö

 

2016

 

1929

 

1 345

 

 

 

 

66

 

198

 

1 609

 

3 848

 

10 721

 

 

20

 

Magnus Smek 6

 

Kungsgatan 1A-B

 

Växjö

 

2016

 

1952/2003

 

2 114

 

1 177

 

194

 

 

783

 

827

 

5 095

 

2 022

 

38 362

 

 

21

 

Pilgrimen 5

 

Södra Järnvägsgatan 4

 

Växjö

 

2016

 

2016

 

5 393

 

 

 

 

 

678

 

6 071

 

 

81 000

 

 

22

 

Tullen 18

 

Storgatan 26

 

Växjö

 

2016

 

1965

 

3 608

 

915

 

 

 

 

486

 

5 009

 

2 528

 

35 400

 

 

23

 

Unaman 9

 

Kungsgatan 5

 

Växjö

 

2016

 

1972/2004

 

2 721

 

2 470

 

 

 

 

490

 

5 681

 

2 299

 

52 000

 

 

24

 

Växjö 10:54

 

Honnörsgatan 2-6 m fl

 

Växjö

 

2016

 

1929

 

34 752

 

 

 

 

1 272

 

1 983

 

38 007

 

93 843

 

248 620

 

B

26

 

Basen 10

 

Fridhemsgatan 2-4

 

Örebro

 

1995

 

1900/1990

 

6 129

 

 

183

 

 

 

49

 

6 361

 

4 997

 

42 200

 

 

29

 

Bodarna 8

 

Drottninggatan 12

 

Örebro

 

2016

 

1976/1992

 

3 186

 

 

 

 

 

1 121

 

4 307

 

1 449

 

49 200

 

B

27

 

Borgaren 1

 

Fabriksgatan 1 A

 

Örebro

 

2008

 

1969/2001

 

6 480

 

 

1 100

 

 

 

902

 

8 482

 

3 375

 

72 656

 

 

122

 

Tågmästaren 27

 

Fabriksgatan

 

Örebro

 

2014

 

2016

 

4 237

 

 

 

 

 

 

4 237

 

8 000

 

50 600

 

 

90

 

Hållstugan 8

 

Stortorget 11, Kungsgatan 5

 

Örebro

 

2016

 

1938

 

2 181

 

1 286

 

 

 

 

504

 

3 971

 

1 190

 

36 200

 

 

 

Järnmalmen 1

 

Osmundgatan 10

 

Örebro

 

2006

 

1967/1995

 

3 305

 

 

7 365

 

 

 

 

10 670

 

47 714

 

33 565

 

B

30

 

Konstruktören 11

 

Söderleden 14

 

Örebro

 

1995

 

1987

 

2 255

 

 

 

 

 

 

2 255

 

7 876

 

9 555

 

 

31

 

Kontrollanten 9

 

Åbyvägen 3

 

Örebro

 

2007

 

1992

 

3 578

 

 

1 195

 

 

 

24

 

4 797

 

11 974

 

15 881

 

 

114

 

Litografen 1 A

 

Adolfsbergsvägen 4

 

Örebro

 

2012

 

1964

 

4 642

 

7 111

 

16 529

 

 

 

771

 

29 053

 

122 107

 

129 127

 

 

126

 

Prästgården 12

 

Drottninggatan 18-20

 

Örebro

 

2015

 

1933

 

4 121

 

613

 

23

 

 

384

 

721

 

5 862

 

2 861

 

59 388

 

 

35

 

Röda rummet

 

Radiatorvägen 17

 

Örebro

 

1996

 

2000

 

3 405

 

 

 

 

 

 

3 405

 

7 710

 

23 940

 

 

38

 

Rörmokaren 5

 

Elementvägen 1

 

Örebro

 

1995

 

1984

 

1 297

 

1 023

 

 

 

 

 

2 320

 

6 656

 

12 219

 

 

40

 

Stinsen 18

 

Fabriksgatan 18-22

 

Örebro

 

2008

 

1983/2003

 

11 347

 

 

118

 

 

 

333

 

11 798

 

5 008

 

113 000

 

B

41

 

Svetsaren 4

 

Elementvägen 12

 

Örebro

 

1995

 

1976/1984

 

526

 

1 679

 

2 043

 

 

 

 

4 248

 

9 644

 

16 897

 

 

42

 

Svetsaren 5

 

Elementvägen 14

 

Örebro

 

1995

 

1977/1988

 

2 970

 

 

150

 

 

 

 

3 120

 

7 355

 

13 297

 

 

43

 

Svetsaren 6

 

Radiatorvägen 14

 

Örebro

 

2000

 

1962

 

5 625

 

 

 

 

 

 

5 625

 

7 956

 

41 790

 

 

44

 

Svetsaren 7

 

Elementvägen 16

 

Örebro

 

1995

 

1960/1983

 

855

 

 

 

 

 

 

855

 

2 658

 

5 587

 

 

46

 

Svänghjulet 1

 

Stubbengatan 2

 

Örebro

 

2010

 

2004

 

4 530

 

1 660

 

2 287

 

 

 

296

 

8 773

 

24 143

 

36 484

 

B

47

 

Telemontören 1

 

Nastagatan 2

 

Örebro

 

2007

 

1993

 

3 732

 

 

2 759

 

 

 

 

6 491

 

30 750

 

16 639

 

B

48

 

Tryckeriet 2

 

Stortorget 8

 

Örebro

 

2008

 

1984/1999

 

1 475

 

764

 

 

 

 

387

 

2 626

 

1 350

 

29 200

 

 

49

 

Tågmästaren 25

 

Fabriksgatan 54

 

Örebro

 

2008

 

1986

 

6 115

 

 

1 379

 

 

 

56

 

7 550

 

8 110

 

36 000

 

B

52

 

Virkeshandlaren 10

 

Radiatorvägen 13-15

 

Örebro

 

1996

 

1979

 

2 683

 

3 565

 

1 080

 

 

 

 

7 328

 

20 242

 

34 929

 

 

51

 

Virkeshandlaren 7

 

Radiatorvägen 11

 

Örebro

 

1995

 

1970/1987

 

5 711

 

 

432

 

 

 

 

6 143

 

15 377

 

30 339

 

 

53

 

Ånsta 20:117

 

Aspholmsvägen 9

 

Örebro

 

1996

 

1990

 

755

 

 

 

 

 

 

755

 

1 907

 

4 085

 

 

55

 

Ölstånkan 14

 

Olaigatan 2

 

Örebro

 

2008

 

1929

 

2 194

 

 

 

 

 

123

 

2 317

 

852

 

18 750

 

 

55

 

Ölstånkan 14

 

Olaigatan 2

 

Örebro

 

2008

 

1929

 

2 194

 

 

 

 

 

 

2 194

 

852

 

18 750

 

 

 

 

Summa kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371 816

 

56 397

 

63 003

 

3 172

 

9 493

 

30 143

 

534 023

 

896 065

 

3 870 177

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135

 

Elektronen 1

 

Datorgatan 6

 

Huskvarna

 

2008

 

2000

 

 

 

1 692

 

 

 

 

1 692

 

4 237

 

7 311

 

B

197

 

Götaland 5

 

Hamngatan 4, 15 mfl

 

Jönköping

 

2016

 

1975

 

13 950

 

 

 

 

 

236

 

14 186

 

 

 

 

197

 

Götaland 5

 

Hamngatan 4, 15 mfl

 

Jönköping

 

2016

 

1975

 

7 067

 

 

 

 

 

833

 

7 900

 

 

 

 

197

 

Götaland 5

 

Hamngatan 4, 15 mfl

 

Jönköping

 

2016

 

1975

 

24 621

 

 

103

 

 

 

338

 

25 062

 

 

 

 

197

 

Götaland 5

 

Hamngatan 4, 15 mfl

 

Jönköping

 

2016

 

1975

 

7 235

 

 

 

 

 

 

7 235

 

80 366

 

639 542

 

 

198

 

Hoven 1

 

Västra Storgatan 16

 

Jönköping

 

2016

 

1968

 

12 236

 

1 100

 

 

 

 

968

 

14 304

 

3 852

 

159 000

 

 

138

 

Vakten 11

 

Batterigatan 2

 

Jönköping

 

2015

 

2009

 

5 949

 

973

 

 

 

 

 

6 922

 

10 947

 

 

 

146

 

Visionen 3 C

 

Bataljonsgatan 10

 

Jönköping

 

2004

 

2015

 

2 472

 

 

 

 

 

 

2 472

 

 

42 000

 

B

164

 

Druvan 22

 

Storgatan 6-16

 

Linköping

 

2016

 

1962

 

5 454

 

1 661

 

468

 

437

 

2 558

 

7

 

10 585

 

4 610

 

98 200

 

 

177

 

Amasonen 3

 

Östgötagatan 3

 

Linköping

 

2019

 

1973

 

10 585

 

 

 

 

 

10

 

10 595

 

 

 

 

178

 

Ambrosia 6

 

Ågatan 38-40

 

Linköping

 

2019

 

1929/1968

 

4 923

 

272

 

192

 

 

 

492

 

5 879

 

 

 

 

179

 

Blandaren 18

 

S:t Larsgatan 9-15 och Repslagaregatan 4-6

 

Linköping

 

2019

 

1905/1929

 

20 419

 

637

 

 

 

4 648

 

3 536

 

29 240

 

 

 

 

180

 

Djäknen 7

 

Drottninggatan 14-16

 

Linköping

 

2019

 

1879/2001

 

7 488

 

 

 

 

 

98

 

7 586

 

 

 

 

6

 

Gamla Bron 13

 

Västgötegatan 15-17

 

Norrköping

 

2016

 

1929

 

2 358

 

243

 

60

 

 

327

 

 

2 988

 

1 363

 

24 692

 

 

10

 

Kvarnen 5

 

Västgötegatan 13

 

Norrköping

 

2016

 

1910

 

7 216

 

 

460

 

 

 

50

 

7 726

 

3 282

 

23 800

 

 

11

 

Markattan 11

 

Drottninggatan 32

 

Norrköping

 

2016

 

1969

 

1 816

 

1 560

 

647

 

 

 

85

 

4 108

 

1 636

 

37 400

 

 

12

 

Motorn 12

 

Lindövägen 5A

 

Norrköping

 

2016

 

1948

 

13 398

 

 

990

 

 

 

77

 

14 465

 

9 236

 

81 064

 

 

14

 

Spetsen 10

 

Kungsgatan 36-38

 

Norrköping

 

2016

 

1897

 

12 025

 

735

 

323

 

 

 

1

 

13 084

 

2 000

 

42 422

 

 

204

 

Elledningen 3

 

Tunbytorpsgatan 33-35

 

Västerås

 

2017

 

1991

 

4 472

 

 

 

3 402

 

 

50

 

7 924

 

37 312

 

32 835

 

B

127

 

Verkstaden 15

 

Legeringsgatan 2

 

Västerås

 

2015

 

1977/1992

 

1 053

 

 

 

 

 

 

1 053

 

2 960

 

 

B

181

 

Kol 13

 

Kopparbergsvägen 25

 

Västerås

 

2019

 

1977/2004

 

4 469

 

 

1 120

 

 

 

 

5 589

 

2 782

 

 

 

182

 

Kungsängen 14

 

Pilgatan 2

 

Västerås

 

2019

 

1932/2014

 

1 962

 

 

 

 

 

 

1 962

 

1 375

 

 

 

50

 

Gasverket 2

 

Storgatan 28-30, Järnvägsgatan 3-5, Slottsgatan 25

 

Örebro

 

2016

 

1967

 

9 784

 

430

 

 

 

 

261

 

10 475

 

6 097

 

89 200

 

 

124

 

Gillet 22

 

Olaigatan 15

 

Örebro

 

2015

 

1978

 

4 591

 

562

 

9

 

 

 

362

 

5 524

 

1 217

 

52 800

 

 

15

 

Repslagaren 24

 

Stortorget 20-22, Trädgårdsg 12-14, Nygatan 31

 

Örebro

 

2016

 

1970

 

9 000

 

 

 

 

 

968

 

9 968

 

6 827

 

95 800

 

 

106

 

Tullen 8

 

Klostergatan 23, Fredsgatan 2-4

 

Örebro

 

2016

 

1976/1992

 

25 153

 

 

100

 

 

 

2 441

 

27 694

 

8 953

 

275 000

 

 

54

 

Ölstånkan 11

 

Järntorgsgatan 1

 

Örebro

 

2008

 

1939/2003

 

3 940

 

 

 

 

 

580

 

4 520

 

937

 

33 000

 

 

56

 

Ölstånkan 15

 

Olaigatan 4

 

Örebro

 

2008

 

1975/2003

 

3 101

 

 

 

 

 

 

3 101

 

1 517

 

27 200

 

 

121

 

Olaus Petri 3:244

 

Östra Bangatan

 

Örebro

 

2014

 

 

14 062

 

 

 

 

 

961

 

15 023

 

5 000

 

19 400

 

 

16

 

Lantmäteriet 2

 

Järnvägsgatan 1-3, Klostergatan 36-37

 

Örebro

 

2016

 

1994/2013

 

13 095

 

 

 

 

 

3 753

 

16 848

 

9 749

 

383 000

 

 

183

 

Porten 1

 

Järnvägsgatan 1, Klostergatan 37

 

Örebro

 

2016

 

2013

 

18 119

 

 

 

 

 

 

18 119

 

 

 

 

 

 

Summa samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 013

 

8 172

 

6 164

 

3 839

 

7 533

 

16 107

 

313 827

 

206 255

 

2 163 666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flahult 21:3

 

Momarken 42

 

Jönköping

 

2001

 

1980

 

 

 

4 299

 

 

 

 

4 299

 

24 177

 

15 383

 

B

 

Flahult 21:5

 

Betavägen 17

 

Jönköping

 

2012

 

1997/2008

 

 

 

9 633

 

 

 

 

9 633

 

36 847

 

29 288

 

B

150

 

Örontofsen 5

 

Granitvägen 7-9

 

Jönköping

 

2006

 

1976

 

1 475

 

880

 

3 220

 

 

 

 

5 575

 

15 061

 

28 755

 

 

154

 

Överlappen 13

 

Kalkstensgatan 6-8

 

Jönköping

 

2004

 

1977/1995

 

1 379

 

 

801

 

3 576

 

 

 

5 756

 

22 575

 

30 060

 

 

84

 

Elkraften 7

 

Energigatan 3 A

 

Västerås

 

2005

 

1976

 

250

 

 

 

1 070

 

 

 

1 320

 

5 073

 

4 373

 

T

85

 

Elledningen 1

 

Tunbytorpsgatan 29

 

Västerås

 

1999

 

1982

 

 

 

230

 

1 680

 

 

 

1 910

 

8 300

 

7 225

 

B

 

Krista 1

 

Saltängsvägen 59

 

Västerås

 

2004

 

2005

 

 

 

 

2 980

 

 

 

2 980

 

11 500

 

17 398

 

 

91

 

Köpmannen 8

 

Lundby Gårdsgata 4

 

Västerås

 

2004

 

1988

 

 

 

351

 

2 334

 

 

 

2 685

 

9 957

 

10 510

 

T

92

 

Ledningstråden 1

 

Tunbytorpsgatan 1-3

 

Västerås

 

2005

 

1967

 

520

 

1 011

 

1 065

 

3 454

 

 

22

 

6 072

 

27 410

 

20 961

 

B

97

 

Tunbytorp 10

 

Tunbytorpsgatan 4 A

 

Västerås

 

2005

 

1978

 

 

 

 

7 241

 

 

 

7 241

 

24 663

 

20 400

 

 

96

 

Tunbytorp 8

 

Friledningsgatan 3 A

 

Västerås

 

2005

 

1970

 

 

 

 

830

 

 

 

830

 

5 825

 

3 714

 

 

77

 

Vikingatiden 9

 

Brandthovdagatan 17 A

 

Västerås

 

2007

 

2004

 

173

 

 

173

 

438

 

 

 

784

 

3 477

 

4 221

 

 

100

 

Bleckslagaren 1

 

Handelsgatan 9

 

Örebro

 

2012

 

1970

 

645

 

 

3 185

 

 

 

 

3 830

 

14 405

 

0

 

 

128

 

Bleckslagaren 7

 

Vattenverksgatan 2

 

Örebro

 

2015

 

2011

 

865

 

 

4 891

 

 

 

 

5 756

 

22 160

 

24 488

 

B

102

 

Bleckslagaren 8

 

Vattenverksgatan 8

 

Örebro

 

2006

 

1978/2001

 

 

 

4 736

 

 

 

 

4 736

 

24 878

 

20 017

 

B

103

 

Chauffören 2

 

Stuvargatan 3

 

Örebro

 

1997

 

1991

 

256

 

 

6 844

 

 

 

 

7 100

 

16 974

 

24 435

 

 

104

 

Chauffören 3

 

Pikullagatan 9

 

Örebro

 

2006

 

1991

 

 

 

1 577

 

 

 

 

1 577

 

5 442

 

5 519

 

 

105

 

Distributören 7

 

Krangatan 11

 

Örebro

 

2012

 

1989

 

853

 

 

6 742

 

 

 

 

7 595

 

24 675

 

24 185

 

 

 

Däcket 1

 

Dialoggatan 14

 

Örebro

 

2008

 

2012

 

 

 

740

 

1 128

 

 

 

1 868

 

7 184

 

10 448

 

 

108

 

Elektrikern 3

 

Vattenverksgatan 3

 

Örebro

 

2012

 

1972

 

 

 

8 440

 

 

 

 

8 440

 

18 823

 

17 800

 

 

107

 

Försäljaren 2

 

Nastagatan 9

 

Örebro

 

2012

 

2008

 

 

 

3 049

 

 

 

 

3 049

 

9 545

 

18 130

 

B

109

 

Grosshandlaren 2

 

Nastagatan 6-8

 

Örebro

 

2001

 

1977

 

2 353

 

4 051

 

16 812

 

 

 

 

23 216

 

61 695

 

98 036

 

B

112

 

Konstruktören 10

 

Söderleden 12

 

Örebro

 

1995

 

1987

 

 

 

3 700

 

 

 

 

3 700

 

10 649

 

16 630

 

 

111

 

Konstruktören 9

 

Söderleden 10

 

Örebro

 

1996

 

1987

 

 

 

1 260

 

 

 

 

1 260

 

32 400

 

5 838

 

 

113

 

Kontrollanten 12

 

Skomaskinsgatan 6

 

Örebro

 

2012

 

1981

 

3 429

 

 

7 362

 

 

 

 

10 791

 

30 946

 

33 400

 

 

36

 

Rörläggaren 1

 

Aspholmsvägen 4

 

Örebro

 

1995

 

1963/1992

 

2 620

 

 

1 860

 

 

 

 

4 480

 

15 881

 

21 686

 

B

115

 

Rörläggaren 2

 

Aspholmsvägen 6

 

Örebro

 

2004

 

1984

 

 

 

2 955

 

 

 

 

2 955

 

4 960

 

12 387

 

 

39

 

Speditören 8

 

Vattenverksgatan

 

Örebro

 

2016

 

1980

 

 

 

1 792

 

 

 

 

1 792

 

16 400

 

8 141

 

B

 

Ånsta 20:148

 

Berglunda 208

 

Örebro

 

2007

 

1971/1999

 

1 380

 

 

2 805

 

 

 

 

4 185

 

44 237

 

23 615

 

B

 

 

Summa lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 198

 

5 942

 

98 522

 

24 731

 

 

22

 

145 415

 

556 119

 

557 043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

 

Algen 1

 

Lantmätargränd 42

 

Jönköping

 

2013

 

2015

 

1 325

 

2 844

 

 

 

 

229

 

4 398

 

2 749

 

64 400

 

 

137

 

Vagnmakaren 7

 

Hästhovsvägen 2

 

Jönköping

 

1995

 

1983/2001

 

 

9 531

 

 

 

 

14

 

9 545

 

19 226

 

65 400

 

 

140

 

Varuhuset 1

 

Batterigatan 2

 

Jönköping

 

2009

 

2009

 

 

11 041

 

 

 

 

 

11 041

 

42 046

 

118 000

 

 

148

 

Vägporten 5

 

Vasavägen 4

 

Jönköping

 

2003

 

1955/2004

 

 

2 327

 

 

 

 

 

2 327

 

8 458

 

14 467

 

 

151

 

Vargön 4

 

Vasavägen 5

 

Jönköping

 

2003

 

1989

 

 

4 488

 

 

 

 

 

4 488

 

6 694

 

12 763

 

 

174

 

Jägmästaren 1

 

Djurgården

 

Linköping

 

2013

 

2015

 

 

11 515

 

 

 

 

 

11 515

 

36 750

 

82 135

 

 

66

 

Jordlinan 2

 

Stenbygatan 6

 

Västerås

 

1995

 

1991

 

2 354

 

3 705

 

635

 

3 455

 

 

 

10 149

 

21 467

 

27 264

 

B

69

 

Kraftfältet 5

 

Omformargatan 2

 

Västerås

 

2005

 

1991

 

715

 

1 324

 

 

2 352

 

 

 

4 391

 

11 221

 

15 950

 

 

60

 

Elenergin 1

 

Elledningsgatan 2

 

Västerås

 

2008

 

1976

 

4 540

 

 

 

543

 

 

 

5 083

 

26 290

 

18 763

 

B

82

 

Elkraften 4

 

Tunbytorpsgatan 16

 

Västerås

 

2005

 

1976

 

 

496

 

 

450

 

 

 

946

 

5 673

 

4 100

 

B

70

 

Köpmannen 1

 

Kranbyggargatan 1

 

Västerås

 

1995

 

1984

 

 

1 380

 

35

 

 

 

 

1 415

 

5 804

 

9 467

 

 

71

 

Köpmannen 3

 

Kranbyggargatan 3

 

Västerås

 

1995

 

1982

 

 

2 010

 

 

410

 

 

 

2 420

 

10 073

 

12 006

 

 

73

 

Tunbytorp 1

 

Strömledningsgatan 1

 

Västerås

 

2005

 

1965

 

 

9 496

 

 

1 278

 

 

 

10 774

 

27 584

 

26 067

 

 

74

 

Tunbytorp 7

 

Strömledningsgatan 3

 

Västerås

 

2005

 

1965

 

 

3 473

 

928

 

3 534

 

 

 

7 935

 

31 990

 

32 271

 

B

125

 

Hållstugan 28

 

Kungsgatan 3

 

Örebro

 

2015

 

1929

 

1 768

 

2 062

 

51

 

 

1 272

 

2 577

 

7 730

 

7 149

 

73 285

 

 

28

 

Inköparen 1

 

Rörvägen 1

 

Örebro

 

2007

 

2008

 

3 641

 

5 939

 

 

 

 

 

9 580

 

22 500

 

76 654

 

 

32

 

Lagerchefen 3

 

Aspholmsvägen 3

 

Örebro

 

1996

 

1957/1985

 

 

1 900

 

 

 

 

 

1 900

 

9 213

 

12 961

 

B

33

 

Lantmannen 7

 

Boställsvägen 10

 

Örebro

 

1995

 

1985

 

 

2 462

 

250

 

 

 

 

2 712

 

8 573

 

10 938

 

 

34

 

Motormannen 1

 

Radiatorvägen 1

 

Örebro

 

1995

 

1966

 

302

 

3 418

 

542

 

 

 

855

 

5 117

 

10 501

 

20 400

 

 

37

 

Rörmokaren 1

 

Elementvägen 13-15

 

Örebro

 

1995

 

1963/1986

 

660

 

 

3 239

 

 

 

 

3 899

 

10 432

 

16 338

 

 

45

 

Svetsaren 8

 

Elementvägen 4

 

Örebro

 

1995

 

1977

 

570

 

3 060

 

220

 

 

 

 

3 850

 

8 074

 

16 586

 

 

 

 

Summa handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 875

 

82 471

 

5 900

 

12 022

 

1 272

 

3 675

 

121 215

 

332 467

 

730 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

 

Ättehögen 18

 

Fordonsvägen 8

 

Jönköping

 

2012

 

2013

 

 

 

 

3 334

 

 

 

3 334

 

11 009

 

17 794

 

 

81

 

Barkborren 3

 

Barkborregatan 3

 

Västerås

 

1995

 

1970/1989

 

 

 

 

2 950

 

 

 

2 950

 

10 000

 

8 748

 

T

83

 

Elkraften 6

 

Elledningsgatan 4

 

Västerås

 

2008

 

1981

 

 

 

1 150

 

 

 

 

1 150

 

8 025

 

4 765

 

B

86

 

Friledningen 8

 

Tunbytorpsgatan 6

 

Västerås

 

2005

 

1971

 

606

 

 

 

1 696

 

 

40

 

2 342

 

11 243

 

8 133

 

T

87

 

Friledningen 9

 

Tunbytorpsgatan 8

 

Västerås

 

2005

 

1968

 

865

 

576

 

1 280

 

2 481

 

 

 

5 202

 

9 995

 

18 990

 

 

88

 

Fältmätaren 29

 

Fältmätargatan 9

 

Västerås

 

2007

 

1960

 

678

 

 

198

 

2 170

 

 

 

3 046

 

10 173

 

11 032

 

B

118

 

Högspänningen 1

 

Lågspänningsgatan 8

 

Västerås

 

2007

 

2014

 

1 092

 

 

 

2 819

 

 

 

3 911

 

22 500

 

27 800

 

B

89

 

Järnåldern 6

 

Brandthovdagatan 11

 

Västerås

 

2008

 

1982

 

1 060

 

 

125

 

375

 

 

 

1 560

 

5 967

 

7 426

 

B

72

 

Ringborren 8 & 16

 

Tallmätargatan 1

 

Västerås

 

1995

 

1956/1988

 

2 403

 

19

 

75

 

2 408

 

 

 

4 905

 

9 019

 

22 522

 

 

98

 

Voltmätaren 3

 

Lågspänningsgatan 7

 

Västerås

 

2006

 

1990

 

 

 

 

760

 

 

 

760

 

2 254

 

2 645

 

 

 

 

Summa lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 704

 

595

 

2 828

 

18 993

 

 

40

 

29 160

 

100 185

 

129 855

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

 

Visionen 3 B

 

Bataljonsgatan 10-12

 

Jönköping

 

2004

 

1996/1995

 

9 731

 

 

423

 

 

 

 

10 154

 

27 162

 

48 612

 

B

146

 

Visionen 4

 

Bataljonsgatan 10

 

Jönköping

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 750

 

914

 

B

146

 

Visionen 6

 

Bataljonsgatan 10-12

 

Jönköping

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 575

 

 

156

 

Ögongloben 6

 

Kindgrensgatan 4

 

Jönköping

 

2008

 

1997

 

 

 

 

 

 

 

 

7 500

 

6 234

 

B

155

 

Överstycket 25

 

Kindgrensgatan 3

 

Jönköping

 

2008

 

1981

 

 

1 040

 

2 945

 

 

 

 

3 985

 

16 342

 

17 690

 

B

165

 

Giggen 2

 

Gillbergagatan 24

 

Linköping

 

2016

 

1977

 

265

 

120

 

 

 

 

 

385

 

1 480

 

2 572

 

B

13

 

Proppen 2

 

Malmgatan 16

 

Norrköping

 

2016

 

1978

 

569

 

 

18 129

 

742

 

 

 

19 440

 

15 550

 

42 063

 

 

93

 

Ledningstråden 6

 

Tunbytorpsgatan 23

 

Västerås

 

2005

 

1970

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

8 000

 

2 400

 

B

95

 

Tunbytorp 2

 

Tunbytorpsgatan 4

 

Västerås

 

2005

 

1970

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

19 191

 

12 376

 

B

 

 

Summa projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 565

 

1 160

 

21 498

 

743

 

 

 

33 966

 

99 975

 

134 436

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Region Mitt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693 171

 

154 737

 

197 915

 

63 500

 

18 298

 

49 986

 

1 177 606

 

2 191 066

 

7 585 392

 

 

Fem största fastighetsägarna

Jönköping kommun

 

Taxerad yta tkvm

 

Linköping kommun

 

Taxerad yta tkvm

 

Norrköping kommun

 

Taxerad yta tkvm

Källa: Datcha och deras uppgifter avseende hyreshus (exkl bostäder) och lager/logistik och industrifastigheter (ej bostäder, vård- och skolfastigheter) ägda per 2019-12-31, taxerad yta. Kommunala och statliga bolag och förvaltningar har exkluderats.

Castellum

 

268

 

Klövern

 

328

 

Lundbergs

 

368

Savills

 

111

 

Castellum

 

179

 

Klövern

 

212

Prologis

 

82

 

Intea Fastigheter

 

82

 

Castellum

 

120

Catena

 

74

 

Mannerson Fastigheter

 

64

 

FastPartner

 

75

Regio

 

68

 

Familjen Åhman

 

~60

 

Olav Thon

 

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö kommun

 

Taxerad yta tkvm

 

Örebro kommun

 

Taxerad yta tkvm

 

Västerås kommun

 

Taxerad yta tkvm

Nyfosa

 

151

 

Castellum

 

395

 

Kungsleden

 

476

Catena

 

83

 

AB Lokalhusman

 

151

 

Klövern

 

324

Castellum

 

61

 

Catena

 

96

 

Castellum

 

152

Kungsleden

 

44

 

Behrn Fastigheter

 

93

 

Saltängen Property Invest

 

105

Stenvalvet

 

41

 

Klövern

 

27

 

Nyfosa

 

74

Hyresnivåer och direktavkastning

 

 

 

 

Jönköping

 

Linköping

 

Norrköping

 

 

 

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

Kontor och butik avser hyra inklusive media exklusive tillägg för fastighetsskatt. Källa: Forum och Castellum.

Kontor

 

Bästa läge

 

1 700–2 600

 

5,0%–5,75%

 

1 600–2 500

 

5,0%–5,75%

 

1 500–2 400

 

5,25%–6,0%

 

Sekundärt läge

 

1 700–2 300

 

5,5%–6,5%

 

1 500–2 000

 

5,5%–6,25%

 

1 500–2 000

 

5,75%–6,5%

Handel

 

Bästa läge

 

2 000–4 000

 

5,0%–6,25%

 

2 000–3 700

 

5,00%–6,0%

 

2 000–3 800

 

5,5%–6,25%

 

Sekundärt läge

 

1 150–1 500

 

6,50%–7,50%

 

1 000–2 500

 

5,50%–6,75%

 

1 500–2 000

 

6,50%–7,25%

Lager/Logistik

 

Bästa läge

 

500–650

 

5,0%–5,75%

 

550–675

 

5,75%–6,5%

 

550–675

 

6,0%–6,75%

 

Sekundärt läge

 

400–500

 

5,75%–6,5%

 

450–550

 

6,25%–7,0%

 

450–550

 

6,50%–7,25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växjö

 

Örebro

 

Västerås

 

 

 

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direkta­vkastning

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

Kontor

 

Bästa läge

 

1 500–2 150

 

5,25%–6,0%

 

1 700–2 600

 

5,0,%–5,75%

 

1 500–2 400

 

5,25%–6,0%

 

Sekundärt läge

 

1 400–1 900

 

6,0%–7,0%

 

1 700–2 300

 

5,5%–6,5%

 

1 500–2 000

 

5,75%–6,5%

Handel

 

Bästa läge

 

2 000–3 000

 

5,25%–6,00%

 

2 000–3 800

 

5,50%–6,50%

 

2 000–3 700

 

5,50%–6,75%

 

Sekundärt läge

 

800–1 150

 

6,50%–7,00%

 

600–1 300

 

6,50%–7,75%

 

800–1 200

 

6,50%–7,25%

Lager/Logistik

 

Bästa läge

 

475–600

 

5,75%–6,5%

 

500–600

 

5,25%–6,0%

 

475–600

 

6,0%–6,75%

 

Sekundärt läge

 

400–475

 

6,25%–7,0%

 

425–525

 

6,0%–6,75%

 

400–475

 

6,50%–7,25%