Region Finland

Castellums fastighetsbestånd i Region Finland per kategori och område 2019-12-31

 

 

Antal
fastigheter

 

Yta tkvm

 

Hyresvärde Mkr

 

Hyresvärde
kr/kvm

 

Ekonomisk
uthyrningsgrad

 

Hyresintäkter Mkr

 

Fastighets­kostnader Mkr

 

Fastighets­kostnader kr/kvm

 

Driftsöverskott Mkr

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingfors

 

1

 

14

 

53

 

3 660

 

110,7%

 

58

 

12

 

841

 

46

Summa kontor

 

1

 

14

 

53

 

3 660

 

110,7%

 

58

 

12

 

841

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

1

 

14

 

53

 

 

 

 

 

58

 

12

 

841

 

46

Fastighetsrelaterade nycketal

 

 

2019

 

2018

Hyresvärde, kr/kvm

 

3 660

 

3 577

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

110,7%

 

99,6%

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

841

 

804

Driftsöverskott, kr/kvm

 

3 209

 

2 759

Antal fastigheter

 

1

 

1

Uthyrningsbar yta, tkvm

 

14

 

14

Helsingfors Helsinki

Map – Helsingfors – Helsinki (Map)
Fastighetsvärde per kategori
Fastighetsvärde per kategori – Finland (Pie Chart)
Fastighetsvärde per område
Fastighetsvärde per område – Finland (Pie Chart)
Hyresnivåer och direktavkastning

 

 

 

 

Helsingfors

 

 

 

 

Hyra, kr/kvm

 

Direktav­kastning

Kontor och butik avser hyra inklusive media exklusive tillägg för fastighetsskatt.

Källa: JLL, KTI och Castellum

Kontor

 

Bästa läge

 

4 250–4 500

 

3,40%–4,00%

 

Sekundärt läge

 

3 100–3 600

 

4,5%–5,25%

Handel

 

Bästa läge

 

14 000–17 000

 

4,00%–4,50%

 

Sekundärt läge

 

8 000–12 000

 

5,00%–5,75%

Lager/Logistik

 

Bästa läge

 

800–925

 

4,75%–5,5%

 

Sekundärt läge

 

550–700

 

5,5%–6,25%

Castellums fastighetsbestånd i Region Finland per kategori och fastighet 2019-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratmeter per lokalslag

 

 

 

 

Nr

 

Fastighet

 

Gatuadress

 

Kommun

 

Förvärvsår

 

Bygg/
Omb. år

 

Kontor

 

Handel

 

Lager/Logistik

 

Lätt industri

 

Bostäder

 

Övrigt

 

Totalt

 

Markyta

 

Tax.värde

 

Anm

Anm: T=Tomträtt A=Arrende B=Outnyttjad byggrätt

 

 

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Salmisaarenaukio 1

 

Salmisaarenaukio 1

 

Helsingfors

 

2018

 

2007

 

14 433

 

 

 

 

 

 

14 433

 

3 309

 

272 957

 

 

 

 

Summa kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 433

 

 

 

 

 

 

14 433

 

3 309

 

272 957

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa Region Finland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 433

 

 

 

 

 

 

14 433

 

3 309

 

272 957

 

 

Fem största fastighetsägarna

Helsingfors

 

Värde miljarder EUR

Källa: KTI. Exkluderat rena bostadsaktörer.

Ilmarinen

 

~4,2

Sponda (Polar Bidco)

 

~3,9

Varma

 

~2,8

Keva

 

~2,5

OP Group

 

~2,4