Coworking

Våra arbetssätt förändras i takt med att nya generationer kommer in på arbetsmarknaden, tekniken utvecklas och behoven av nätverk och samverkan ökar. Förändringarna påverkar våra arbetsplatser och ökar kraven på flexibilitet och nya tjänster. Coworking är ett svar på dessa förändrade behov. Inom coworking tecknar företag medlemskap som ger möjlighet att nyttja arbetsplatser som inbjuder till möten, samarbeten, kunskapsutbyte och ett delat tjänsteutbud. Coworking har redan gjort intåg i flera storstäder och spås en stark tillväxt de kommande åren. I centrala London och på Manhattan i New York utgör coworking redan 25–30 procent av nytecknade avtal på kontorsmarknaden. Enligt Newsec Property Outlook spås andelen coworking i Norden att växa, från 1,5 procent 2017 till omkring 2,5 procent under 2019.

I början av 2019 förvärvade Castellum United Spaces, en av Nordens ledande aktörer inom coworking, med drygt 13 000 kvadratmeters kontorsyta i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolagets idé är att skapa en kontors- och mötesplats för medlemmar som vill attrahera talanger, hitta idéer och skapa kontakter.

Sedan förvärvet har United Spaces expanderat sin verksamhet och i april 2019 invigdes en coworkingmiljö på Stockholm Arlanda Airport och under 2020 etableras verksamheter även i Helsingborg och Uppsala. Under hösten 2019 ingicks ett samarbetsavtal med den kinesiska fordonstillverkaren Geely. Samarbetet innebär att United Spaces kommer ha helhetsansvar för utveckling och drift av en stor coworkingverksamhet belägen i Geelys nya storsatsning – Geely Innovation Centre in Europe – som är under utveckling på Lindholmen i Göteborg. Den totala ytan på 4 000 kvm kommer vara en arbetsplats för 500–600 personer.

Målsättningen framöver för United Spaces och Castellum är att accelerera expansionen av ytterligare coworkingsatsningar i Norden.

– Marknaden för coworking i Norden är bara i sin linda. Vi ser en positiv utveckling: I Stockholm är vi fullbelagda och letar nya ytor och i städer som Göteborg och Malmö ser vi ett ökat intresse. Ett konkret exempel på det är den satsning vi gör för Geelys räkning på Lindholmen. Vår ambition är att under de kommande åren öppna upp ytterligare coworkingmiljöer runt om i Norden, säger Yvonne Sörensen Björud, vd United Spaces.

Under året som gått har United Spaces tillsammans med Castellum även utvecklat en digital plattform för tjänster och service som ska underlätta medlemmarnas vardag. Exempel på tjänster som kommer att ingå är medlemsregister, mötesbokningar, erbjudande om events och föreläsningar samt hälsofrämjande tjänster.

– Tanken med den digitala plattformen är att skapa tjänste- och serviceerbjudanden för att ta hand om våra medlemmar på ett så bra sätt som möjligt. Coworking är så mycket mer än att erbjuda kvadratmeter. Att kunna erbjuda olika servicelösningar som kan underlätta livet och skapa relationer är minst lika viktigt för att lyckas, säger Yvonne Sörensen Björud, vd United Spaces.