Castellums verksamhet

Varje dag går cirka 250 000 människor till jobbet i våra lokaler och gör skillnad. I våra lokaler kan det göras affärer, varor och flöden optimeras och förflyttas ut till slutkonsument medan människor trivs och utvecklas på sina arbetsplatser.

Castellums affärsmodell bygger på investering och utveckling av kommersiella lokaler som förvaltas i en decentraliserad och kundfokuserad organisation. Castellum har fokus på kassaflöde och bedriver all verksamhet till låg finansiell risk.