Detta är Castellum

Följ med in i vår årsredovisning och på vår resa där vi ständigt utmanar oss själva för att våra kunder ska fortsätta att välja oss. Läs hur vi möjliggör detta med fokus på service, hållbarhet och innovation.

Nyckeltal 2019

7% tillväxt i förvaltningsresultatet och en föreslagen höjd utdelning för 22:a året i rad om 6,50 kr/aktie.

  • Intäkterna under 2019 uppgick till 5 821 Mkr (5 577 Mkr föregående år).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 3 146 Mkr (2 952), motsvarande 11,52 kr (10,81) per aktie – en ökning med 7%.
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 3 918 Mkr (5 216) och på derivat till –111 Mkr (152).
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 5 650 Mkr (7 453), motsvarande 20,68 kr (27,28) per aktie.
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 195 kr (176) per aktie, en ökning med 11%.
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 974 Mkr (2 657) varav 3 350 Mkr (2 455) avsåg förvärv, 2 762 Mkr (2 837) ny-, till- och ombyggnationer och 4 138 Mkr (2 635) försäljningar. Fastighetsvärdet vid årets utgång blev 95,2 Mdkr.
  • Nettouthyrningen under året uppgick till –24 Mkr (161).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,50 kr (6,10) per aktie, vilket är en ökning om 7%, att utbetalas vid två tillfällen med vardera 3,25 kr.

En värd bortom det förväntade

250 000 personer går varje dag till jobbet i våra lokaler. Vi möjliggör affärer, ser till att varor och flöden optimeras och att du och jag får tillgång till tjänster i världsklass.

Vi jobbar för att våra kunder ska nå sina affärsmål. Det är en utmanande vardag där våra 400 medarbetare tillsammans bidrar med sin kunskap och expertis.

3146 miljoner kronor

i förvaltnings­resultatet

7 %

höjning av utdelning

4,3 miljoner kvadratmeter

uthyrningsbar yta

95,2 miljarder
kronor

i fastighetsvärde

5700 företag

är kunder till oss

17 städer

i Sverige, samt Köpenhamn
och Helsingfors

Vårt fokus:
service och coworking

Att gå från produkt- till tjänstefokus är inte unikt för fastighetsbranschen – det sker just nu i de flesta andra branscher. Även inom Castellum är det vår övertygelse att denna trend är en viktig pusselbit i hur morgondagens fastighetsbolag kommer att se ut.

Vilka behov av tjänster och service kommer våra kunder ha i framtiden? Och hur fångar vi upp dessa och skapar affärsmöjligheter?

Först och främst finns en stor erfarenhetsbank genom vårt stora fastighetsbestånd och våra 5 700 kunder. Vårt förvärv av coworkingbolaget United Spaces ger oss en plattform varifrån vi snabbt kan fånga upp trender och beteenden och omsätta dessa i tjänsteerbjudanden.

Det ger oss även möjlighet att testa smarta idéer som tas fram av våra medarbetare som driver innovation och utveckling på Castellum. Det är vårt interna labb där idéer och koncept utarbetas och optimeras för att sedan testas antingen på United Spaces eller i våra egna fastigheter.

Genom att arbeta på detta sätt knyts expertis, teknik och kundbeteende ihop. Detta gagnar alla – såväl hyresgäst som aktieägare.