Castellum 2019 – året som gått

 • Januari

  LINKÖPING OCH SUNDSVALL

  Castellum genomförde en bytesaffär med Lilium där Castellum förvärvade sex fastigheter i Linköping om 1 631 Mkr samt sålde tjugo fastigheter i Sundsvall om 3 326 Mkr.

  UNITED SPACES

  I slutet av januari förvärvade Castellum Nordens ledande coworkingbolag United Spaces för 200 Mkr. De senaste åren har United Spaces haft en årlig tillväxt om cirka 40%. Bolaget erbjuder coworkingytor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt öppnade på Arlanda flygplats under april 2019. Castellum kommer även att starta coworkingverksamhet i Uppsala och Helsingborg.
  Coworking, d v s delade kontor, har redan gjort intåg i storstäderna och spås stark tillväxt kommande år.

 • Februari

  HAGASTADEN

  Castellum blev i början av februari tilldelade markanvisning av Stockholms stad avsende tre kvarter för kontor och bostäder i Hagastaden, strax norr om CBD (Central Business District). I september 2019 kommunicerades att Castellum ingick ett samarbetsavtal med Einar Mattsson avseende utveckling av kvarteren. Castellums totala investering i förvärv av byggrätterna beräknas uppgå till cirka 800 Mkr. Samtliga bostäder, kontorslokaler och kommersiella ytor beräknas vara klara för inflyttning i början av 2025.

  AVYTTRING OCH FÖRVÄRV

  I slutet av februari avyttrade Castellum fyra handelsfastigheter vid Boländerna i Uppsala. Under samma tidsperiod förvärvade Castellum två kontorsfastigheter vid Lilla Bommen i centrala Göteborg.

 • Mars

  EMINENT – WELL

  Castellums nybyggda fastighet Eminent i Malmö blev i mars Nordens första WELL-certifierade kontorshus. Den internationella certifieringen WELL utgår ifrån sju delar som alla påverkar hälsan: luft, vatten, ljus och ljud samt kost, motion och välbefinnande. WELL är den enda standarden som tar hänsyn till de mjuka värden som påverkar människors välbefinnande i arbetslivet.

 • April

  PROJEKTPARTNER TILL HSB

  I början av april kommunicerades att Castellum träder in som projektpartner till HSB Bostad i två kvarter i Hagastaden, Stockholm, där Castellum kommer att uppföra, äga och förvalta samtliga kommersiella ytor. Planerad byggstart är 2022 med inflyttning tidigast 2024.

  ACCESSY

  Tillsammans med andra branschaktörer och branschföreningen Fastighetsägarna bildade Castellum i april bolaget Accessy. Fokus för satsningen är att skapa en självständig operatör för utveckling av digitala nycklar. Målsättningen med bolaget är att få fler aktörer att ansluta sig så att lösningen kan slå igenom på bred front.

 • Juni

  UPPGRADERAD TILL INVESTMENT GRADE

  Castellum erhöll i början av juni en uppgraderad investment rating med betyget ”Baa2”, stable outlook, av det internationella kreditvärderingsinstitutet Moody’s.

  HÅLLBARHET OCH INNOVATION

  Castellum blev under månaden valda att ingå i en europeisk expertgrupp, Pan-European REIT innovation and CSR think tank, med fokus på hållbarhet och innovation. Castellum är det enda nordiska fastighetsbolaget att ta plats i detta forum, vars medlemmar består av ledande europeiska fastighetsbolag. Gruppen består av några av Europas starkaste varumärken som gemensamt nu driver utveckling inom hållbarhet, proptech och coworking.

 • September

  GEELY INNOVATION CENTRE

  Castellumägda coworkingbolaget United Spaces ingick i september ett samarbetsavtal med den kinesiska industrikoncernen Geely. Samarbetet innebär att United Spaces kommer ha helhetsansvar för utveckling och drift av en stor coworkingverksamhet belägen i Geelys nya storsatsning, som går under arbetsnamnet Geely Innovation Centre in Europe, och är under utveckling på Lindholmen i Göteborg.

  HÅLLBARHET I VÄRLDSKLASS

  I september uppmärksammades Castellum internationellt för sitt hållbarhetsarbete. Castellum behåller för fjärde året i rad platsen som enda nordiska bolaget i fastighets- och byggsektorn i Dow Jones Sustainability Index. Castellum utsågs även för fjärde året i rad som global sektorledare av GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) och mottog också EPRA Gold, för högsta betyg bland de bästa hållbarhetsrapporteringarna i Europa.

 • Oktober

  SCB

  Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kommer Castellum att hjälpa statistikmyndigheten SCB att se över hur man kan nyttja sina mötesrum mer effektivt. Målsättningen är att skapa en bättre arbetsmiljö för de 750 anställda vid verksamhetens kontor i Örebro.

 • November

  GREENHAUS

  Castellum påbörjade byggnationen av kontorsfastigheten GreenHaus om dryga 10 000 kvm i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen. Den totala investeringen för projektet, inklusive markförvärv, beräknas till 300 Mkr.

 • December

  100 PÅ SOL

  Castellum kommer till 2025 att bygga upp till 100 solcellsanläggningar på byggnaderna. Satsningen, som går under namnet ”100 på sol”, kommer att bli en av de största satsningarna på solceller i hela Norden.

  FASTIGHETSFÖRVÄRV I VÄSTERÅS

  Castellum förvärvade två kontorsfastigheter i centrala Västerås av Imperia Fastigheter AB. Förvärvet omfattar en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 7 551 kvm. Förvärvspriset uppgår till 217 Mkr efter avdrag för uppskjuten skatt om 11 Mkr. I förvärvet ingår även en outnyttjad byggrätt värderad till 5 Mkr, vilket kan möjliggöra nyproduktion om ca 2 500 kvm kontor.

  SÄVE FLYGPLATS

  Castellum slutreglerade förvärvet av Säve flygplats. Med full förfoganderätt över området påskyndas utvecklingen av Nordens främsta nav för logistik, hållbara transporter och mobilitet.

Ett händelserikt år med fortsatt fokus på portföljförflyttning till tillväxtstäder, innovation för att skapa affärsnytta för våra kunder samt hållbarhet – allt i syfte att bidra till ökat aktieägarvärde.

Samtliga händelser från året som gått har kommunicerats som pressmeddelande. Dessa finns i vårt pressrum på www.castellum.se. På vår webb har du möjlighet att prenumerera på våra pressmeddelanden, finansiella rapporter och årsredovisningar i digitalt format.