Vaelkommen

En värd bortom det förväntade

250 000 personer går varje dag till jobbet i våra lokaler. Vi möjliggör affärer, ser till att varor och flöden optimeras och att du och jag får tillgång till tjänster i världsklass. Vi jobbar för att våra kunder ska nå sina affärsmål. Det är en utmanande vardag där våra 400 medarbetare tillsammans bidrar med sin kunskap och expertis.

 • Januari

  Bytesaffär och försäljning av innehavet i Sundsvall mot förvärv av fastigheter i Linköping. Även förvärv av Nordens ledande coworkingbolag United Spaces.

 • Februari

  Tilldelning av markanvisning i Hagastaden i Stockholm. Avyttring av fyra handelsfastigheter vid Boländerna i Uppsala. Förvärv av två kontorsfastigheter vid Lilla Bommen i Göteborg.

 • Mars

  Nybyggda Eminent i Malmö blev Nordens första WELL-certifierade kontorshus.

 • April

  Tillsammans med andra branschaktörer bildades Accessy som utvecklar digitala nycklar.

 • Juni

  Castellum erhöll en uppgraderad investment grade med betyget ”Baa2”, stable outlook, av Moody’s.

Året som gått

Året i korthet –
nyckeltal 2019

Förvaltningsresultatet

Förvaltningsresultatet

3 146

miljoner kronor

Höjning av utdelning

Höjning av utdelning

7%

Uthyrningsbar yta

Uthyrningsbar yta

4,3

miljoner kvadratmeter

Fastighetsvärde

Fastighetsvärde

95,2

miljarder kronor

Kunder

Kunder

5 700

företag

Städer

Städer

17

i Sverige, samt Köpenhamn och Helsingfors
Henrik Saxborn portrait

Vd-kommentar

“Jag ser fram emot det nya decenniet med optimism och är övertygad om att även 2020-talet blir framgångsrikt för Castellum.”

Henrik Saxborn, vd och koncernchef
Läs hela vd-ordet

Castellumaktien

Castellums mål är att bolagets aktie långsiktigt ska ge en konkurrenskraftig avkastning i förhållande till risk samt ha hög likviditet. Risknivån skall vara lägre än genomsnittet i branschen. Allt agerande ska utgå från ett långsiktigt perspektiv och bolaget ska ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning till aktieägare, kapital- och kreditmarknaden samt till media, som underlättar en extern bedömning och värdering av företaget och aktien. Castellum har ett mål om 10% årlig tillväxt i förvaltningsresultatet. Utfallet 2019 var 7% och över de senaste (10 åren) uppgår den genomsnittliga årliga ökningen til 7%.

10%

Mål om årlig tillväxt i förvaltningsresultatet

7%

Utfallet 2019

7%

Genomsnittlig årlig ökning över de senaste 10 åren

Läs mer om Castellumaktien

Hållbarhet

15%

energibesparing år 2025 jämfört med 2015.

50%

av fastighetsbeståndet i kvm ska vara miljöcertifierat 2025.

100%

Netto-noll koldioxidutsläpp och 100% icke-fossil energi före 2030.

40-60%

jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025.

4%

av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.

1%

vattenbesparing per år.